Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Etelä-Pohjanmaa: Sijoitustoiminnan tuotot ja liiketoiminnan kasvu tukivat LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan positiivista tuloskehitystä

17.8.2021 - Talous

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Juha Antikaisen kommentit:

” Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli kesäkuun lopussa yhteensä 33,6 miljoonaa euroa ja kasvua vertailukauteen kertyi 3,5 prosenttia. Maksutulon positiiviseen kehitykseen vaikuttivat edellisvuotta suurempi uusmyynti ja hyvänä pysynyt asiakaspoistuma. Alkuvuoden aikana markkinaosuus jatkoi kasvuaan yli 46 % tasolla.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan kokonaistulos oli 10,9 miljoonaa euroa. Tulos oli 14,2 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Merkittävän tulosparannuksen taustalla on vuoden 2020 sijoitustuottojen romahtaminen, joka painoi vuoden 2020 puolivuosituloksen negatiiviseksi. Tuloksen kasvuun vaikutti erityisesti alkuvuoden 2021 hyvä sijoitustoiminnan tulos. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 4,3 %. LähiTapiola-ryhmässä toiminnan ylijäämä käytetään omistaja-asiakkaiden hyväksi asiakashyvityksinä ja palvelujen kehittämisenä. Osa tuloksesta käytetään kartuttamaan yhtiön vakavaraisuutta, jolloin varmistetaan asiakkaiden edut tulevaisuudessakin.

Korvauskulut olivat 19,3 miljoonaa euroa. Korvauskulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja riskisuhde nousi 60,9 prosenttiin. Tänä vuonna asiakkaillemme on sattunut viime vuotta enemmän erilaisia vahinkoja, joka selittää korvauskulujen kasvun. Vahinkovakuutustoiminnan luonteeseen kuuluu, että vahinkomäärissä on vuosittaista vaihtelua.

Toimintakulut olivat 9,0 miljoonaa euroa ja toimintakulusuhde oli 32,7 prosenttia. Toiminnan tehokkuutta mittaava toimintakulusuhde parani edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava yhdistettykulusuhde oli alkuvuoden aikana 93,5%. Yhdistetty kulusuhde muodostuu toimintakulu- ja riskisuhteesta.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 2,6 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 0,9 miljoonaa euroa.

Panostamme LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan vahvuuksiin henkilökohtaisena ja paikallisena toimijana myös poikkeuksellisina aikoina. Olemme asiakkaidemme omistama elämänturvayhtiö. Vakavaraisena yhtiönä investointikykymme palveluiden kehittämiseen on erinomainen.”Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:
Juha Antikainen, toimitusjohtaja, 0400595625, juha.antikainen@lahitapiola.fi