Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Vapaaehtoiseen päästökompensaatioon kaivataan selkeämpiä pelisääntöjä

10.6.2021 - Yhteiskunta

Finnwatchin 9.6. julkaisema raportti päästökompensaatiosta nostaa esiin monia vapaaehtoiseen päästökompensaatioon liittyviä haasteita ja antaa arvokkaita suosituksia kompensaation yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi.

Vapaaehtoinen päästökompensaatio on yleistynyt yritysten keinovalikoimassa lieventämään toimintansa ilmastohaittoja. Rahoittamalla esimerkiksi uusiutuvan energiantuotannon rakentamista yritys pyrkii kompensoimaan toimintansa aiheuttamia päästöjä, joita se ei ole pystynyt vähentämistoimilla välttämään. Vapaaehtoinen päästökompensaatiomarkkina on kehittynyt nopeasti ja sen uskotaan kasvavan vauhdilla. Tutustu Finnwatchin raporttiin aiheesta.

Auto- ja konerahoitukseen erikoistunut LähiTapiola Rahoitus on vuodesta 2019 kompensoinut kaikkien rahoittamiensa ja yhtiöryhmän vakuutuksilla vakuutettujen autojen hiilidioksidipäästöt sopimusajalta ilman eri veloitusta asiakkaalta tai myyjältä. Päästövähennykset on hankittu YK:n ilmastosopimuksen alaisen puhtaan kehityksen mekanismin hankkeiden kautta.

- Autoilun päästöjen vähentäminen on ilmaston kannalta tärkeää ja siinä tarvitaan tekoja niin yhteiskunnalta, autoalalta kuin kuluttajilta. Autokannan uudistuminen on tärkeimpiä keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Sähköautojen ja ladattavien hybridien yleistyminen vie aikaa, koska uudet autot ovat kalliita ja suurella osalla suomalaisista ei ole niihin vielä varaa. Suomen autokannan keski-ikä pysyttelee sitkeästi yli 12 vuodessa. Kompensaation rinnalla olemme osaltamme pyrkineet tuomaan uusia avauksia autokannan uudistamiseksi tukemalla iäkkäimpien autojen romuttamista ja uudempien, vähäpäästöisempien autojen hankintaa tilalle, toteaa LähiTapiola Rahoituksen varatoimitusjohtaja Hannu Heliö.

- Finnwatchin päästökompensaatioraportti on erittäin tervetullut lisä keskusteluun vapaaehtoisten kompensaatioiden käytöstä ja osoittaa selkeästi tarpeen yhteisten pelisääntöjen kirkastamiselle. Päästökompensaatioita tarjoavien tahojen kirjo on laaja. Eri arvioijat ja standardit painottavat eri asioita. On niin kuluttajien kuin päästökompensaatiota käyttävien organisaatioiden etu, että pelisääntöjä ja sääntelyä selvennetään. Olemme luottaneet YK:n hankkeisiin ja niiden sertifiointeihin, Heliö toteaa.

Finnwatchin raportti nostaa esimerkkinä päästökompensaatiohankkeiden haasteista Intian Sikkimin Jorethangin vesivoimahankkeen, johon myös LähiTapiola Rahoitus on sijoittanut aiemmin. Saatuaan Finnwatchilta tiedon tähän hankkeeseen liittyvistä haasteista LähiTapiola Rahoitus päätti, että se ei sijoita kyseiseen hankkeeseen enää jatkossa. Hankkeen haasteet ovat osoitus sertifiointijärjestelmiin liittyvistä puutteista muun muassa kokonaisvaikutusten arvioinnissa paikallisesti.

LähiTapiola Rahoitus on pyrkinyt hajauttamaan hankkeensa mahdollisimman laajalti sekä maantieteellisesti että eri toimialoille, jolloin kompensaatiosijoitusten vaikuttavuus ei riipu yksittäisen projektin menestyksestä. LähiTapiola Rahoitus on sijoittanut tähän mennessä 31 YK:n puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeseen. Pääosa hankkeista on energiantuotantoon (tuuli, vesi, aurinko ja biojäte) liittyviä hankkeita, mutta mukana on myös sähköisen julkisen liikenteen hankkeita ja kotitalouksien liesiprojekteja. Lista hankkeista on julkistettu autotie.fi-sivustolla.

LähiTapiola Rahoitus tavoittelee oman toimintansa hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä pienentämällä hiilijalanjälkeään järjestelmällisesti, siirtymällä vähäpäästöisiin työsuhdeautoihin ja liikkumismuotoihin, sekä vähentämällä paperin kulutusta kasvattamalla digitaalisten palveluiden osuutta.