Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Pirkanmaa: maatiloilla sattuu palovahinkoja lähes joka toinen viikko

28.4.2021 - Maa- ja metsätalous

Maatilayrittäjille tulipalovaara on läsnä arjen töissä jatkuvasti. LähiTapiola Pirkanmaan korvaustilastojen mukaan maatilojen palovahinkoja tapahtuu keskimäärin joka toinen viikko. Heikkokuntoiset tai vialliset sähkölaitteet, lämpökeskukset ja viljakuivaamot aiheuttavat eniten paloja.

Maatilojen palovahingot korostuvat vahinkotilastoissa. LähiTapiolan valtakunnallisten korvaustilastojen mukaan vuodesta 2017 viime vuoden marraskuuhun saakka maatiloilla oli palannut keskimäärin joka toinen päivä. LähiTapiola Pirkanmaa on korvannut vuosien 2016-2020 aikana reilu sata maatilapalovahinkoa.

Maatalousyrittäjille teetetyn tutkimuksen mukaan lähes joka kolmas on joutunut sammuttamaan tulipaloa. Tulipalon ennaltaehkäisyyn olisi panostettava entistä enemmän, ja yksi isoimmista ongelmista on se, että valtaosassa tilojen tuotantotiloista ei ole palon alkamisesta hälyttävää järjestelmää.

- Pirkanmaalla maatiloilla palaa keskimäärin joka toinen viikko. Kaikki tilastoidut palot eivät ole tietenkään suuria, mutta helposti maatiloilla sattuvat palot kasvavat isoiksi, koska paloa ei havaita heti, ja avun saaminenkin kestää kauemmin kuin taajamissa. Kun asiantuntijamme käyvät maatilakäynneillä, otamme myös paloturvallisuusasiat aina puheeksi. Pääasiassa paloriskit otetaan tosissaan, ja yrittäjät ovatkin tehneet paljon hyvää työtä niiden ennaltaehkäisemiseksi, mutta silti jokainen palo on liikaa. Tulipalo on erittäin surullinen tapahtuma, ja se jättää hyvin syvät traumat ja pahimmillaan rampauttaa koko toiminnan, toteaa LähiTapiola Pirkanmaan korvausjohtaja Tapio Kärkelä.

Palokunnan nopea saapuminen epäilyttää


LähiTapiola selvitti Kantar TNS:n tutkimuksessa helmi-maaliskuussa 2021 suomalaisten maatilayrittäjien käsityksiä tilojensa paloturvallisuudesta ja palokunnan ripeästä saapumisesta hätätilanteessa. Kolmasosa vastaajista ei usko nopeaan avun saapumiseen. Esimerkiksi Pirkanmaan pelastuslaitoksen tietojen mukaan keskimääräinen ensiyksikön saapumisaika tilalle on 14 minuuttia.

- Todellisuudessa monelle tilalle palokunnan saapuminen kestää reippaasti yli puoli tuntia. Palotilanteessa tilan henkilökunnan alkusammutustaitojen merkitys korostuu. Jokaisen on tiedettävä, kuinka sammuttimia käytetään ja mistä ne löytyvät. Taitoja on hyvä myös harjoitella etukäteen.

Merkittävimmät paloturvallisuushaasteet


Tutkimuksen mukaan nuoret maatilayrittäjät sekä nauta- ja sikatilalliset ovat eniten huolissaan tilansa paloturvallisuudesta.

Uudemmilta, investointitukea saaneilta maatiloilta vaaditaan palosta hälyttävä palovaroitinjärjestelmä, mutta valtaosalla tiloista ei sitä ole. Maatalousyrittäjillä on kuitenkin jokseenkin vahva luotto siihen, että he osaisivat tulipalon sattuessa toimia oikein ja sammuttaa palon itse.

- Ongelma on usein se, että palo pitäisi huomata heti, jotta ehtii aloittaa alkusammutuksen.

Tutkimuksessa selvitettiin myös maatalousyrittäjiltä mielipiteitä merkittävimmistä paloturvallisuushaasteista. Neljä eniten mainittua haastetta olivat vanhat ja jokseenkin huonokuntoiset sähkölaitteet, työkoneiden päävirtakytkimien puuttuminen, palovaroittimien toimintavarmuuden ylläpitäminen sekä käsisammuttimien vähäinen määrä. Tilastojen mukaan eniten paloja lähtee sähkölaitteista, työkoneista, lämpökeskuksista ja viljakuivaamoista.

- Yksi tärkeimmistä ennaltaehkäisykeinoista on parantaa sähköturvallisuutta. Esimerkiksi vanhat ja huonokuntoiset, joskus jopa laittomat sähköasennukset ja rikkoutuneet johdot ovat turvallisuusriski. Mutta yhtä lailla esimerkiksi laitteiden sisälle kulkeutuva pöly voi aiheuttaa oikosulun ja sitä kautta sytyttää tulipalon. Ymmärrettävästi osa paloturvallisuushaasteista on kustannuskysymyksiä, eikä silloin esimerkiksi tiettyjen asioiden uusimistarvetta nähdä niin selkeästi. Käsisammuttimien lisääminen on edullinen ja helppo keino, niitä mielestäni usein kyllä löytyy tiloilta hyvin. Paloturvallisuuden edistämiseksi ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi LähiTapiola Pirkanmaa tarjoaa asiakkailleen maksuttoman sammutintarkastuksen vuosittain, kertoo korvausjohtaja Kärkelä.


*LähiTapiola selvitti suomalaisten maatilallisten käsityksiä paloturvallisuudesta Kantar TNS Agrin DataLaari -verkkokyselyssä. DataLaari on suomalaisia yli 5 peltohehtaarin maatiloja edustava nimistö, josta puuttuu ruotsinkielisten alueiden vastaajat. Helmi-maaliskuussa 2021 toteutettuun tutkimukseen vastasi 864 tilallista. Tutkimuksen virhemarginaali on koko näytteen osalta noin +/- 3,2-yksikköä. Vastaajanäyte on tulosten analysointivaiheessa painotettu kuvaamaan Suomen maatilarakennetta tukialueen, tilojen peltoalan sekä tuotantosuunnan mukaan. Painotusmatriisi päivitettiin vuoden 2020 tukihaun tietojen mukaan.