Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Loimi-Häme: Enemmistö omistaa asunnon, auton ja pankkitilin – nuoremmat kiinnostuneempia omaisuuden vuokraamisesta

19.3.2021 - Talous

LähiTapiola Loimi-Hämeen teettämän kyselyn mukaan yhtiön toimialueen asukkaista enemmistöllä varallisuus rakentuu kolmen kivijalan varaan: asunto, auto ja pankkitili. Ikäpolvien välillä näyttää olevan eroja suhtautumisessa kiinteään omaisuuteen: nuoret halukkaampia vuokraamaan.

LähiTapiola Loimi-Hämeen teettämän kyselyn mukaan asunto, auto ja riittävän suuri pankkitili ovat kolme keskeistä varallisuuden lajia, joita Loimi-Hämeen toiminta-alueen asukkaat omistavat. Loimi-Hämeen toiminta-alueelle kuuluvat muun muassa Hämeenlinna ja sen ympäristökunnat, Forssa, Loimaa, Akaa, Valkeakoski ja Lempäälä.

Oma asunto, auto ja pankkitili ovat keskeiset varallisuuslajit, joita iso osa suomalaisista omistaa ja näitä suomalaiset myös haluavat omistaa.

- Oma asunto, auto ja pankkitili ovat varallisuuden lajeja, joita suomalaiset tyypillisesti omistavat. Kiinteää omaisuutta suomalaisilla on selvästi enemmän kuin rahoitusvarallisuutta siis esimerkiksi rahasto-osuuksia, osakkeita ja käteistä rahaa. Rahasto- ja muu arvopaperisäästäminen on kuitenkin tuttua jo hyvin monelle. Kyselyssä esimerkiksi rahasto-osuuksia kertoi omistavansa enemmän kuin joka kolmas vastaaja, LähiTapiola Loimi-Hämeen toimitusjohtaja Lauri Riekkola sanoo.

LähiTapiola Loimi-Hämeen alueella omistettiin 14 %-yks. enemmän asuntoja (jossa asuu itse), autoja 12 %-yks. enemmän sekä tilejä (joilla vähintään kuukauden ansiotulo säästössä) 6%-yks enemmän, kuin muualla Suomessa.

Suhtautumisessa omistajuuteen näkyy kuitenkin jo eroja ikäpolvien välillä. Kyselyyn vastanneista 15-34 –vuotiaista enemmän kuin joka kolmas piti kiinteän omaisuuden vuokraamista tai lainaamista tärkeämpänä kuin itse omistamista. Kyselyyn vastanneista 55-64 –vuotiaista vuokraamista piti tärkeänä vain 15 prosenttia.

Ikäpolvien välisiä eroja näkyi myös suhtautumisessa arvopapereiden omistamiseen. Nuoremmilla kyselyyn vastanneilla oli enemmän halua omistaa osakkeita, rahasto-osuuksia tai muita arvopapereita kiinteän omaisuuden sijaan.

- Kaksi- ja kolmekymppiset ajattelevat varallisuuden koostumuksesta eri lailla kuin vanhemmat sukupolvet. Heille rahoitusvarallisuuden kerryttäminen on lähes yhtä mieluisa vaihtoehto kuin reaalivarallisuuden, Riekkola sanoo.

- Ikäpolvien väliset erot omistamisen mieltymyksissä voi osittain selittyä sillä, että esimerkiksi merkittävä osa nuorista aikuisista asuu enemmän vuokralla ja oman asunnon hankinta tulee kyseeseen vasta työelämään siirtymisen jälkeen.

Varallisuuden keskittyminen pääasiassa omaan kotiin voi johtaa siihen, että varallisuuden kasvun sijaan varallisuuden määrä laskee. Asuntomarkkinat ovat Suomessa eriytyneet ja monin paikoin asuntojen hintanäkymät ovat laskevia.

Riekkola muistuttaa, että monelle suomalaiselle varallisuuden kasvattaminen rahasto-osuuksia tai osakkeita ostamalla on tänä päivänä todennäköisempää kuin esimerkiksi laskemalla sen varaan, että asunnon arvo nousee.

Rahasto-osuuksien tai osakkeiden arvonvaihtelut ovat kuitenkin usein suurempia kuin esimerkiksi asunnoissa. Nämä vaihtelut näkyvät myös henkilön varallisuuden määrässä. Ennen kaikkea tärkeintä kuitenkin on, että ihmiset säästävät pitkäjänteisesti ja hajauttaen useampaan varallisuuden lajiin.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus-kyselyn toteutti Kantar TNS. Kysely on tehty 4.-26.1.2021. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 5539 henkilöä, joista LähiTapiola Loimi-Hämeen alueen asukkaita oli 331. Tulosten tilastollinen virhemarginaali koko aineiston osalta on 1,3 prosenttiyksikköä. Loimi-Hämeen tulosten osalta se on 5,6 prosenttiyksikköä.

Kuva: Pasi Nuutinen