Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Sijoittajien mahdollisuudet valistuneisiin sijoituspäätöksiin paranevat – kestävän rahoituksen sääntely voimaan

10.3.2021 - Talous

EU:n tiedonantoasetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla tulee pääosin voimaan 10.3.2021. Sääntely tuo rahoitusalalle uutta termistöä ja informaatiota, johon sijoittajankin kannattaa perehtyä.

Asetus on osa EU:n laajaa ja kunnianhimoista kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmaa, jolla pyritään ohjaamaan pääomavirtoja kestäviin investointeihin kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamiseksi, hallitsemaan rahoitusriskejä, jotka aiheutuvat ilmastonmuutoksesta, luonnonvarojen ehtymisestä, ympäristön pilaantumisesta ja yhteiskunnallisista ongelmista sekä suosimaan taloudellisessa ja rahoitustoiminnassa läpinäkyvyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Toimintasuunnitelma on suorassa yhteydessä EU:n muissa hankkeissa, kuten vihreän kehityksen ohjelmassa eli Green Dealissä ja Covid-19 elpymissuunnitelmassa asettamiin tavoitteisiin hillitä ilmastonmuutosta ja edistää vihreää rahoitusta.

Mittava säädöskokonaisuus tulee voimaan osissa

Kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma koostuu kymmenestä säädöshankkeesta, joilla säännellään mm. yritysten ei-taloudellisen tiedon raportointia, rahoitustuotteiden läpinäkyvyyttä, rahoitustuotteiden soveltuvuusarviointia myynnin yhteydessä ja kestävien liiketoimintojen luokittelua eli taksonomiaa. Sääntelyä ja tarkentavaa viranomaisohjeistusta tulee voimaan asteittain seuraavien vuosien aikana.

-Jo tässä vaiheessa voimme sanoa, että EU:n toimintasuunnitelma on merkittävin rahoitus- ja yritystoimintaa mullistava sääntelykokonaisuus, ehkä kautta aikojen, toteaa Outi Kalpio, LähiTapiola Varainhoidon salkunhoidosta ja vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja.

Läpinäkyvyys ja vertailtavuus paranevat

Maaliskuun 10. päivä voimaan tulevan tiedonantoasetuksen tarkoituksena on tuoda sijoittajille läpinäkyvästi ja ymmärrettävästi tietoa kestävyyden huomioimisesta sijoituksissa. Sääntelyssä määritellään kestävyyteen liittyviä termejä, kuten kestävyystekijät (ESG), kestävyysriskit, pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset ja kestävä rahoitustuote sekä säännellään tarkasti termien käyttöä rahoitustuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa. Tavoitteena on yhdenmukaistaa rahoitustuotteiden luokittelua, niiden kestävyydestä ennakkoon annettavaa tietoa ja jälkikäteistä määräaikaisraportointia kestävyysominaisuuksien toteutumisesta.

Sääntely koskettaa kaikkia finanssitoimijoita, sillä periaatteista, joilla kestävyystekijät ja -riskit huomioidaan sijoituksissa, on kerrottava julkisesti. Lisäksi jokainen rahoitustuote on luokiteltava sääntelyn kriteerien mukaisesti ”kestäväksi”, ”kestävyysominaisuuksia edistäväksi” tai ”muuksi” tuotteeksi, jossa kestävyyttä ei huomioida sääntelyn edellyttämällä tavalla. Rahoitustuotteesta annettavien tietojen sisältövaatimukset ratkeavat tämän luokittelun perusteella.

LähiTapiola Varainhoito on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen sekä Pariisin Ilmastonsopimuksen tavoitteiden edistämiseen
LähiTapiola Varainhoito on jo vuosien ajan huomioinut kestävän kehityksen vaatimuksia osana vastuullista sijoittamista. Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen sekä Pariisin Ilmastonsopimuksen tavoitteiden toteutumista ja integroineet tavoitteisiin liittyviä toimintamalleja sijoitusvalintoihimme ja -tuotteisiimme. Korostaaksemme kestävyyden huomioimisen entistä suurempaa merkitystä tulevaisuudessa olemme päivittäneet vastuullisen sijoittamisen periaatteemme kestävän sijoittamisen periaatteiksi.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteiden edistäminen on erityisessä roolissa

Olemme luokitelleet LähiTapiola-rahastot sääntelyn edellyttämällä tavalla ja sisällyttäneet tiedon mm. rahastojen rahastoesitteeseen. LähiTapiola-rahastot, joiden nimessä on Vastuullinen-sana, olemme luokitelleen sijoitustuotteiksi, joiden tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Näiden tuotteiden osalta julkaistaan rahastokohtainen kestävyyskatsaus. Kestävyyskatsauksessa sekä verkkosivuillamme kerromme rahaston edistämistä kestävyysominaisuuksista, niiden sitovuudesta sijoituspäätöksissä sekä mittareista, joilla ominaisuuksien toteutumista mitataan. Vastuullinen Ympäristö ja Vastuullinen Vaikuttajakorko –rahastot edistävät erityisesti ympäristöön liittyviä tavoitteita.

-Kestävyyden huomioiminen sijoituksissa on oleellinen osa päivittäistä toimintaamme. Jatkamme työtämme kestävyyden edistämiseksi ja asiakkaidemme kasvavien odotusten täyttämiseksi, toteaa Outi Kalpio.

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää