Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Etelä-Pohjanmaa: LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan tulos ja vakavaraisuus säilyivät hyvinä koronaepidemiasta huolimatta

18.2.2021 - Talous

Lapuan peltomaisema

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan asiakasmäärä ja samalla myös markkinaosuus kasvoi vuonna 2020. Markkinaosuus oli vuoden lopussa 46,4 % (Traficom). LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 56,8 miljoonaan euroon ja korvauksia maksettiin 36,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa. Yhtiön tase nousi 215,5 miljoonaan euroon.

Vuosi 2020 oli LähiTapiola Etelä-Pohjanmaalle kokonaisuutena tuloksellisesti hyvä ja vakavaraisuus säilyi vahvana. Sijoitustoiminnan tuotot olivat käyvin arvoin 1,7 (7,4) prosenttia. Vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 93,7 (96,8) prosenttia. Kokonaistulos vertailukelpoisena oli 6,1 (15,5) miljoonaa euroa. Keskittämisetuina asiakkaille hyvitettiin 3,4 (3,2) miljoonaa euroa. Toiminta tehostui ja sen myötä vertailukelpoinen toimintakulusuhde parani 1,4 prosenttiyksikköä. Toimintakulujen laskuun vaikuttivat koronavirusepidemian aiheuttamien tekijöiden lisäksi pidemmän aikavälin toiminnan tehostamisen vaikutukset. Vertailukelpoinen riskisuhde ilman perustekorkokulua laski 61,1 (62,1) %: iin. Riskisuhde kuvaa korvausmenon suhdetta maksutuloon.

Vakuutusmyynnin volyymit ovat laskeneet poikkeuksellisessa tilanteessa, mutta samalla myös asiakkaiden pysyvyys on parantunut. Taloudellisen toimeliaisuuden ja liikkumisen vähennyttyä sekä yleisen varovaisuuden lisäännyttyä vahinkomäärät ovat laskeneet, millä voisi olla korvauskuluja laskeva vaikutus. Vaikka vahinkoja sattui Etelä-Pohjanmaalla kappalemääräisesti vähemmän kuin vuotta aiemmin, ovat vahingot olleet korvausmääriltään suurempia, josta johtuu korvausmenon kasvu. Etelä-Pohjanmaalla ajoneuvovakuutusten (liikenne- ja kaskovakuutukset) riskisuhde ei laskenut vuonna 2020 vastaavasti kuin LähiTapiola-ryhmässä keskimäärin.

- Vuosi 2020 oli LähiTapiola Etelä-Pohjanmaalle koronapandemiasta johtuen toiminnallisesti poikkeuksellinen. Yhtiön kaikki toimistot Etelä-Pohjanmaalla suljettiin asiakaspalvelulta 17.3. ja asiakkaita palveltiin puhelimitse ja digitaalisten kanavien kautta, kunnes toimistoja avautui vaiheittain asiakaspalvelulle 1.6.2020 alkaen. Etätyön määrä kasvoi viime vuonna merkittävästi ja omien asiakkaidemme kontaktointia lisättiin huolenpitosoittojen muodossa, kertoo LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Juha Antikainen.

- Taloudellinen tulos ja markkinaosuuden kasvu osoittavat, että eteläpohjalaiset asiakkaat arvostavat edelleen paikallista lähellä olevaa palveluamme, toteaa Antikainen. Asiakaspoistuma, joka on pitkään ollut todella alhainen, pieneni vuonna 2020 edelleen. Markkinaosuuden ollessa jo lähes 50 % on luonnollista, että asiakkaamme odottavat palvelua kaikissa kanavissa. Koronan vaikutuksesta puhelin- ja verkkopalveluiden käyttö lisääntyi merkittävästi Etelä-Pohjanmaalla. Käynnissä oleva tietojärjestelmäuudistus osaltaan on edesauttamassa parempien sähköisten palveluiden kehittämistä. Alueyhtiön oma, koko maakunnan kattava palveluverkko, on kuitenkin toimintamme kivijalka, toteaa Antikainen

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan koko henkilöstölle hyvinvointivalmennus yhteistyössä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen ovat LähiTapiola Etelä-Pohjanmaalle tärkeä osa toimintaa. Hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa hyvän asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittymisen.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan henkilökunnan jäsenillä on jo kokemusta edellisvuosilta työhyvinvoinnin kehittämisestä Kuortaneen Urheiluopiston alueyhtiölle räätälöimissä erilaissa ryhmävalmennuksissa. Kokemukset ovat olleet myönteisiä ja yhteistyötä haluttiin edelleen kehittää ja päästä vielä seuraavalle tasolle.

Energiset Elämänturvaajat –hyvinvointivalmennuksessa hyödynnetään Kuortaneen Urheiluopiston hyvinvointikeskuksen ammattilaisten mittavaa osaamista hyvinvoinnin keskeisissä teemoissa: arkiaktiivisuus ja liikunta, uni ja palautuminen, ravinto, sekä motivaatio. Nämä yhteiset teemat rytmittävät vuotta.

Valmentaja taskussa

Digitaalisuus ja sen mahdollisuudet on otettu Energiset Elämänturvaajat-valmennuksessa täysimääräisesti hyötykäyttöön. LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan henkilökunta saa käyttöönsä Kuortaneen Urheiluopiston asiantuntijoiden laatiman sisällön mobiilisovellukseen, jonka nimi on Motivaattori. Motivaattori toimii kokonaisvaltaisena hyvinvoinnin ohjaajana ja hyvinvointimotivaation synnyttäjänä.

Elinvoimaa Etelä-Pohjanmaalle käyttörahastolahjoituksin

Koronapandemia vaikutti sekä henkilö- että yritysasiakkaisiimme, joita tuimme tarjoamalla erilaisia asiakasjoustoja esimerkiksi maksuaikoihin. LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa on myös tehnyt viime keväänä seuraavat käyttörahastolahjoitukset:

• Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirille 30.000 € kriisiapuun
• Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien apuverkoston toiminnan tehostamiseen ja laajentamiseen 50.000 €
• Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 100.000 € suojavarusteiden hankkimiseen

Näissä lahjoituksissa on ollut kyse koronaepidemian aiheuttaman kriisityön nopeasta mahdollistamisesta, joka on meille elämänturvayhtiönä tärkeää. Ihmisten selviytyminen tästä kriisistä ja heidän tukeminen matkalla uuteen normaaliin on sellaista työtä, joka kantaa tulevaisuuteen. Käyttörahastolahjoitukset kohdennettiin tahoille, joilla on merkittävää vaikuttavuutta koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Turvallisuuden ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämisessä meillä LähiTapiolassa on pitkät perinteet. Olemme olleet mukana edistämässä liikenneturvallisuutta, työturvallisuutta ja paloturvallisuutta yhteistyökumppaneidemme kanssa jo vuosikymmeniä, toteaa Antikainen.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa tuki myös eteläpohjalaista koulutusta ja tutkimusta tekemällä 50.000 € käyttörahastolahjoituksen Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiölle.

Etelä-Pohjanmaan maakunnan menestys ja kehittyminen ovat LähiTapiola Etelä-Pohjanmaalle erittäin merkityksellisiä. Elämänturvayhtiö on kokonaisuus, joka rakentuu tuotteista, palveluista ja tavasta toimia. Meillä eteläpohjalaisten elämänturvayhtiönä nämä käyttörahastolahjoitukset ovat osa sitä kokonaisuutta ja tapaa toimia, kertoo Antikainen.