Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Pirkanmaa: LähiTapiola Pirkanmaa lahjoitti 70 000 euroa nuorten mielenterveystyöhön ja peli-ja päihderiippuvuustyöhön

18.12.2020 - Yhteiskunta

LähiTapiola Pirkanmaan viime vuoden hyvä tulos mahdollisti LähiLahjoitus-varojen käyttämisen laajemmin tänä vuonna. Keväällä lahjoitimme varoja koronanvastaiseen työhön ja syksyllä nuorten mielenterveystyöhön sekä peli- ja päihderiippuvuustyöhön.

LähiTapiola Pirkanmaa on asiakkaidensa omistama, paikallinen vakuutusyhtiö, jonka tulos käytetään oman alueen elinvoimaisuuden edistämiseksi ja lähiyhteisön hyväksi. Omistaja-asiakkailla on vuosittaisessa yhtiökokouksessa mahdollisuus päättää varojen siirtämisestä lahjoitusrahastoon voitollisen tuloksen perusteella ja lahjoitusvarojen antamisesta yleishyödyllisten yhteisöjen tarpeisiin.

Keväällä lahjoitusvaroja annettiin koronatyön hyväksi SPR Hämeen piirille ja ViaDia ry:lle. Syksyn LähiLahjoitus-haussa etsittiin yhteisöjä, jotka toimivat mielenterveys- ja peli- ja päihderiippuvuustyön parissa. LähiTapiola Pirkanmaan omistaja-asiakkaat ja pirkanmaalaiset laajemminkin pääsivät ehdottamaan paikallisia toimijoita lahjoituksen saajiksi. Ehdotusten joukosta valikoitui lopulta viisi paikallisesti toimivaa yhdistystä tai säätiötä lahjoituksen saajiksi.

- Yhteiskuntavastuu tarkoittaa meille käytännön tekoja pirkanmaalaisten hyväksi. Tänä vuonna olemme lahjoittaneet LähiLahjoitus-rahastostamme 111 000 euroa koronatyöhön sekä toimijoille, jotka työskentelevät nuorten mielenterveystyön ja peli- ja päihderiippuvuustyön parissa. Kaikki lahjoituksen saaneet toimijat tekevät erittäin arvokasta työtä vähäosaisempien tai erilaisten ongelmien parissa painivien ihmisten kanssa. On suuri ilo ja kunnia, jos tällä tavoin voimme olla mukana auttamassa, LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Pentti Kuusela kertoo.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tarjoaa LähiLahjoituksella kouluille päihde- ja peliriippuvuuskasvatusta


20 000 euron LähiLahjoituksen avulla EHYT ry tulee tarjoamaan maksutonta päihdekasvatustoimintaa LähiTapiola Pirkanmaan toimialueen kuntien yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Toiminta sisältää tuntityöskentelyä oppilaiden kanssa, etävanhempainiltoja ja henkilöstökoulutuksia. Lahjoituksella avulla koulutetaan myös vertaisvaikuttajien ohjaajia nuorten Nuuska-agenttitoimintaan kuntien opettajista, nuorisotyöntekijöistä ja muista kasvattajista.

- Nykyaikainen päihde- ja pelikasvatus pyrkii aitoon vuorovaikutukseen lasten ja nuorten kanssa. Valintojen viidakossa lapset-ja nuoret tarvitsevat tukea ja ohjausta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Päihde- ja pelikasvatusmenetelmämme lisäävät nuorten hyvinvointiin liittyviä tietoja, taitoja, kriittistä ajattelua ja itsetuntemusta ja antavat valmiuksia vanhemmille sekä henkilöstölle päihteistä ja pelaamisesta keskustelemiseen nuorten kanssa. Käytännönläheiset toimintamenetelmämme virittävät oppilaat hyvään keskusteluun itsensä ja toistensa kanssa, EHYT ry:n Nuoret-osaston päällikkö Ilmo Jokinen kertoo.

Pirkanmaan Mielenterveys ry:n LähiLahjoitus mahdollistaa Kiusaamisväkivalta-chatin ja Nuoren mielen ensiapukoulutukset Pirkanmaalla


Maailmalla ja Suomessa tehdyistä tutkimuksista käy ilmi, että rankkaa ja pitkäkestoista kiusaamista kokeneet kärsivät kokemuksistaan pitkään. 20 000 euron LähiLahjoituksella perustetaan KV-chat eli Kiusaamisväkivalta-chat, joka tukee kiusaamista kokeneita pirkanmaalaisia nuoria. KV-chatin tavoitteena on auttaa osallistujaa jäsentämään ja ymmärtämään kokemuksiaan siten, ettei kiusaamiskokemukset pilaisi koko elämää. Chattiin voi osallistua matalalla kynnyksellä ja osallistujat ovat toisilleen anonyymeja. LähiLahjoituksen avulla hankitaan myös Nuoren mielen ensiapu -koulutuksia Pirkanmaalle.

- Voit olla nuori ihminen, jota on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, olet voinut olla mukana porukassa, jossa toista ihmistä on kohdeltu väärin tai voit olla läheinen, ystävä, huoltaja tai yleisesti aiheesta kiinnostunut. KV-chat menee suoraan asiaan. Verkkokohtaamisissa keskustellaan ammattilaisen ohjauksen avulla kiusaamisväkivallan vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin, Pirkanmaan Mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Kati Rikala kertoo uuden palvelun suunnitelmista.

Taimi ry:n LähiLahjoitus nuorten mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaan


Tamperelaisen Taimi ry:n vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan on kirjattu nuorten mielenterveyskuntoutujien osallistumisen lisääminen toimintaan. Tampereella on huutava pula soittotiloista, varsinkin nuorille. Taimin bändihuone on käytössä asiakkaille maksutta, mutta kaipasi kipeästi asiallista varustelua. LähiTapiola Pirkanmaan 20 000 euron LähiLahjoituksella mahdollistuu soittotilan uusien instrumenttien hankinnat ja akustiikka. Myös liikuntatila Voitto tulee saamaan avustuksella ”kunnonkohotuksen” uusien varusteiden muodossa.

- Taimi järjestää kaikille avointa ja maksutonta päivätoimintaa mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Viikoittain yhdistys pyörittää lähes 30 erilaista ryhmätoimintaa. Ruusantalosta löytyy matalan kynnyksen Kohtaamispaikan lisäksi tiloja mm. soittamiseen sekä liikuntaan. Laulu- ja soittoryhmien ohjaamisesta vastaavat vapaaehtoiset. Lahjoituksen avulla saamme tilat ja toiminnot nyt asian- ja ajanmukaiseen kuntoon ja käyttöastetta parannettua, erityisesti nuorille, Taimi ry:n toiminnanjohtaja Anu-Susanna Kallio iloitsee.

Mielen ry:n LähiLahjoituksella musiikkipajoja pohjois-pirkanmaalaisille nuorille


Mielen ry on käynnistänyt Mukana-hankkeen, joka tukee kuntien nuorisotyötä. Käyttöön on hankittu retkeilyauto, joka mahdollistaa liikkumisen ja erilaisten toimintojen viemisen lähemmäksi nuoria. Hankkeen myötä kohdataan Tampereella, Orivedellä, Ruovedellä, Virroilla ja Ylöjärvellä asuvia 16-29 -vuotiaita, joita kaupunkikeskuksiin keskittyneet palvelut eivät tavoita. Mukana-hanke tekee yhteistyötä hankealueen kuntien, 3. sektorin toimijoiden sekä hankeyhteistyökumppanien kanssa pyrkimyksenä tuoda alueille yhteistyön kautta toimintoja, joita nuoret itse toivovat.

- Saamallamme 5 000 euron LähiLahjoituksella toteutamme nuorten toivomaa musiikkipajatoimintaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Mukana-hankkeen toiminta-alueellamme eli Orivedellä, Ruovedellä, Virroilla sekä Ylöjärven ja Tampereen haja-asutusalueilla. Yhtenä toimintamuotona on DJ- ja räppityöpaja, jossa DJ tuo paikalle tarvittavat välineet ja ammattitaitonsa ja kuntien nuorisopalvelut tarjoavat tilan käyttöömme. Nuoret saavat mielekästä toimintaa ja pääsevät kokeilemaan musiikin tekemistä yhdessä, Mielen ry:n Mukana-hankkeen hanketyöntekijät Juuso Armila ja Päivi Härkönen kiittelevät.

Sosped-säätiö käynnistää LähiLahjoituksen avulla Kulttuuripaja Virran satelliittitoiminnan


Kulttuuripaja Virran toiminta on suunnattu kulttuurista kiinnostuneille 18-35 -vuotiaille, joilla on jokin mielenterveysongelma. Toimintaan pääsee mukaan matalalla kynnyksellä tutustumiskäynnin kautta. Toiminta pohjaa kulttuuripajamalliin ja sosiaalipedagogiikkaan ja se vastaa Tampereella hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten haasteisiin. Kävijöinä on sekä opiskelijoita, työttömiä, osa-aikatyöllisiä, sairaslomalaisia että eläkkeellä ja kuntoutustuella olevia.

- Kulttuuripaja Virrassa on luovuutta tukeva, avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa eheytyminen on mahdollista, kun keskittyy osallistujien voimavaroihin, vahvuuksiin ja uuden oppimiseen. Kevään aikana käytämme saamamme 5 000 euron LähiLahjoituksen Kulttuuripaja Virran satelliittitoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Selvittelytyö aloitetaan Tesoman suunnalta, josta toivomme löytävämme sopivan tilan ja sidosryhmät. Tavoitteena on saada toiminta käynnistymään kulttuuripajamallin mukaisen ryhmätoiminnan satelliitissa maaliskuun alussa yhtenä päivänä viikossa, Kulttuuripaja Virran vastaava ohjaaja Virpi Stenlund iloitsee toiminnan laajentamisen mahdollistumisesta.

Lue lisää kevään lahjoituksistamme:


LähiTapiola Pirkanmaan lahjoittamalla pakastehuoneella konkreettista apua ViaDian ruoka-aputoimintaan

LähiTapiola Pirkanmaan lahjoituksen turvin jaettiin 1 200 ruokakassia kasvaneeseen ruoka-avun tarpeeseen

Punaisen Ristin perheleiri kokosi lahjoituksen avulla pirkanmaalaisia yksinhuoltajaperheitä yhteen


Lisätiedot:

Pentti Kuusela
toimitusjohtaja
LähiTapiola Pirkanmaa
puh. 044 063 2342

Kuvissa vasemmalta oikealle:


Kati Rikala, toiminnanjohtaja, Pirkanmaan Mielenterveys ry (Tampereen mielenterveysseura)
Pentti Kuusela, toimitusjohtaja, LähiTapiola Pirkanmaa
Ilmo Jokinen, osastopäällikkö, osasto Nuoret, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Tiina Linnainmaa, hallintoneuvoston puheenjohtaja, LähiTapiola Pirkanmaa
Anu-Susanna Kallio, toiminnanjohtaja, Taimi ry
Harri Talonen, hallituksen puheenjohtaja, LähiTapiola Pirkanmaa

Päivi Härkönen, hanketyöntekijä, Mielen ry / Mukana-hanke
Pentti Kuusela, toimitusjohtaja, LähiTapiola Pirkanmaa
Anna Purola, toiminnanohjaaja, Sosped-säätiö / Tampereen Kulttuuripaja Virta