Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Lappi: Riski törmätä hirvieläimiin kasvaa syksyllä – Lapissa kolareita sattuu etenkin Rovaniemen alueella

12.10.2020 - Elämänturva

Riistaonnettomuuksien määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina, vaikka vakavimpia vahinkoja aiheuttavien hirvikolareiden määrä on tasaantunut. Yhä useammin törmäys tapahtuu pienen hirvieläimen, kuten peuran kanssa. Lapin alueella sattui viime vuonna eniten hirvikolareita Rovaniemen, Inarin ja Kolarin alueella. Viime vuodesta vahinkojen määrä on koko Lapissa vähentynyt.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen teillä sattui vuonna 2019 kaikkiaan 13 433 riistaonnettomuutta. Kasvua edeltävästä vuodesta oli noin tuhat kappaletta. Hirvionnettomuuksien määrä on pysynyt viime vuodet noin kahdessatuhannessa, mutta valkohäntäpeurakolareita tilastoitiin viime vuonna jo 6 507 ja metsäkauriskolareita 4 792. Peura- ja kauriskolarit painottuvat Suomen länsi- ja eteläosiin, joissa kanta on tiheimmillään. Pohjois-Suomessa taas varotaan hirvien lisäksi myös poroja.

Eniten henkilövahinkoja tulee törmäyksissä suurimman hirvieläimen eli hirven kanssa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteen hirvionnettomuuksissa menehtyi viime vuonna kolme ihmistä ja loukkaantui 119 ihmistä. Peuraonnettomuuksissa loukkaantui 38 henkilöä.

- Kuolemaan johtaneiden hirvionnettomuuksien määrä on onneksi laskenut 2000-luvun alkuvuosista, mutta edelleen hirvikolareissa loukkaantuu yli sata ihmistä vuosittain. Myös eläimet kärsivät törmäyksissä, joten onnettomuusmäärää on tärkeää saada alas. Luonnollisesti korvaustoiminnassamme näkyvät merkittävästi myös porovahingot, mutta hirvikolarit ovat vakavampia ja aiheuttavat enemmän henkilövahinkoja, kertoo korvausjohtaja Janne Koskela LähiTapiola Lapista.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen hirvikanta on pienentynyt 2000-luvun alun noin 149 000 hirvestä viime metsästyskauden jälkeiseen noin 87 000 hirveen. Samaan aikaan esimerkiksi valkohäntäpeurakanta on yli kaksinkertaistunut. Eläinten määrän ja onnettomuusmäärien välillä on yhteys. Metsästyksen lisäksi kantojen kokoa rajoittavat liikennevahingot, suurpedot ja myös sairaudet.

Porovahinkoja Liikennevakuutuskeskus korvasi viime vuonna yhteensä 4 167. Määrä nousi suurimmaksi ainakin viiteen vuoteen. Eniten porovahinkoja sattuu Lapissa Muonion paliskunnassa ja Rovaniemen pohjoisosassa Poikajärven paliskunnassa.

Syksyllä hereillä aamu- ja iltahämärässä

Syksy on hirvieläinonnettomuuksien suhteen vuoden vaarallisinta aikaa. Tilastokeskuksen mukaan eniten riistakolareita sattui viime vuonna loka- ja marraskuussa.

Onnettomuuksien painottumista syksylle selittää moni tekijä. Alkanut metsästyskausi ja samalla eläinten kiima-aika saavat niitä liikkeelle. Monet hirvieläimet myös siirtyvät syksyllä talvilaitumille. Samaan aikaan liikenteessä ajo-olosuhteet heikkenevät syyssäiden ja lisääntyvän pimeyden takia.

- Liikenteessä kannattaa olla tarkkaavaisena etenkin aamu- ja iltahämärissä, sillä hirvieläimet liikkuvat mielellään auringonnousun ja -laskun aikaisina tunteina. Hirvi- ja porovaaran alueella kannattaa myös aina vähentää vauhtia, sillä eläin voi hypätä tielle yllättäen. Etenkin pimeällä hirvieläimiä voi olla hyvin vaikea havaita tienpientareella. Lapissa hirvionnettomuuksia sattuu etenkin nelostiellä Simon ja Kemin sekä Kemin ja Rovaniemen välillä, porovahingoissa kolarialttiita ovat esimerkiksi Rovaniemeltä Kittilään, Sodankylään ja Kemijärvelle johtavat tieosuudet sekä Kihlangin ja Muonion välinen tieosuus, sanoo LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela.

Toimi näin joutuessasi eläinonnettomuuteen

1. Varoita muuta liikennettä ja ehkäise lisäonnettomuudet. Varoita muuta liikennettä hätävilkuilla ja vie varoituskolmio riittävän etäälle onnettomuuspaikasta tien onnettomuusalttiille puolelle. Siirrä ajoneuvosi mahdollisuuksien mukaan tien reunaan. Käytä heijastinta, heijastinliiviä ja taskulamppua.
2. Huolehdi loukkaantuneista taitojesi ja kykyjesi mukaan. Tarvittaessa siirrä loukkaantuneet turvaan ja aloita hätäensiaputoimet.
3. Hälytä apua 112, toimi ohjeiden mukaan. Riistakolarit, joissa toisena osapuolena on hirvieläin, villisika tai suurpeto, tulee aina ilmoittaa poliisille. Ilmoitus tehdään soittamalla yleiseen hätänumeroon.
4. Loukkaantunut eläin. Tarkista aina, miten eläimelle kävi, jos se on turvallisesti mahdollista. Jos riistaeläin on jäänyt loukkaantuneena kolaripaikalle, on sen lopettaminen sallittu. Jos et itse voi lopettaa eläintä, poliisi tai poliisin paikalle kutsuma suurriistavirka-apuryhmä (SRVA) voi tehdä sen.
5. Merkitse onnettomuuspaikka. Jos eläin on kuollut tai jatkanut matkaansa, merkitse onnettomuuspaikka. Sen voi tehdä riistaonnettomuusmerkillä tai esim. muovipussilla, joka sidotaan kaiteeseen, aurausmerkkiin tai puun oksaan.


Hirvieläinonnettomuudet Suomessa ja Lapissa

• Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen riistaonnettomuuksista sattui viime vuonna 48 prosenttia valkohäntäpeurojen, 36 prosenttia metsäkauriiden ja 15 prosenttia hirvien kanssa. Metsä- ja kuusipeurojen sekä villisikojen osuus riistakolareista on hyvin pieni. Metsäkauris on Suomen pienin hirvieläin, joten törmäyksissä loukkaantui usein vain eläin itse.
• Porokolareita sattuu pohjoisessa Suomessa. Liikennevakuutuskeskus (LVK) korvasi viime vuonna porovahinkoja yhteensä 4 167 kappaletta.
• Kaikkien vakuutusyhtiöiden tietoon tuli LVK:n mukaan viime vuonna yhteensä 15 207 hirvi-, peura- ja porovahinkoa. Näiden kaskovakuutuksesta korvattujen omaisuusvahinkojen lisäksi etenkin henkilövahinkoja korvataan vuosittain useampia satoja liikennevakuutuksesta.
• Lapin läänin alueella sattui viime vuonna Suomen Riistakeskuksen SRVA-tilastojen mukaan 311 hirvieläinvahinkoa (tie- ja raideliikenne), joista 202 oli hirven ja 109 peuran tai kauriin aiheuttamia. Tänä vuonna hirven aiheuttamia liikenneonnettomuuksia on Riistakeskuksen SRVA-tehtäviin kirjautunut 69 kpl syyskuun loppuun mennessä (7.10. mennessä ilmoitetut vahingot).

Lähteet: Tilastokeskus, Liikennevakuutuskeskus, Onnettomuustietoinstituutti, Suomen Riistakeskus, Paliskuntain yhdistys