Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Paloriskit kasvavat maatiloilla, kun toimintoja tehostetaan koneellistamalla

8.1.2020 - Turvallisuus

Huoltamattomat pienkuormaajat muodostavat merkittävän paloriskin maatiloilla. Viime vuosina ne ovat aiheuttaneet kymmeniä tulipaloja, joista osa on levinnyt tuhoisiksi suurpaloiksi aiheuttaen miljoonaluokan vahinkoja tiloille. LähiTapiola tukee asiakkaitaan Avant-pienkuormaajien turvallisuustarkastusten kustannuksissa.

Tilakeskuksissa käytettävien moottorityökoneiden määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Työtehoseuran pienkuormainoppaan mukaan maatiloilla arvioidaan olevan jo lähes 10 000 pienkuormaajaa. Suosittuja pienkuormaimia ovat esimerkiksi Bobcatit, Giantit, Schäfferit, Avantit ja Caterpillarit.

Huoltamattomina ne muodostavat vakavan paloriskin koko tuotantotoiminnalle. Pienkuormaajia käytetään päivittäin kosteissa ja pölyisissä tuotantotiloissa, jolloin koneiden huolto ja puhtaanapito korostuvat.

Viime vuosina erityisesti tuotantotiloissa palamaan syttyneet pienkuormaajat ovat aiheuttaneet kymmeniä tulipaloja, joista osa on levinnyt tuhoisiksi tilakeskusten suurpaloiksi. Eräs merkittävimmistä pienkuormaajien valmistajista Avant-Tecno tarjoaa valmistamilleen turvallisuustarkastuksen piiriin kuuluville työkoneille paloturvallisuutta parantavan maksuttoman turvallisuustarkastuksen. LähiTapiola tukee Avant-Tecnon turvallisuuspampanjaa etusetelillä.


Vuoden turvallisuusteko 2019 -palkinto myönnettiin pienkuormaajien paloriskien löytymisestä

Ymmärrys pienkuormaajien paloriskeistä on kasvanut viime vuosina. Vakuutusyhtiö LähiTapiolan vakuutustutkija Jarkko Asp tutki loppuvuodesta 2018 yli miljoonan euron vahingot aiheuttanutta navettapaloa, jonka syttymissyyksi selvisi Avant-kuormaajan sähkökaapelien puutteellinen kiinnitys.

Sähkökaapelivika osoittautui laajemmaksi ongelmaksi. Sähkökaapelien hankaus aiheutti kipinöintiä ja näin sai alkunsa useita kymmeniä erisuuruisia työkone- ja rakennuspaloja. Kuormaajien valmistaja, Avant-Tecno suhtautui tilanteeseen turvallisuuden kannalta positiivisesti ja aloitti korjaavat toimenpiteet. Yhtiö on tehnyt tutkimusten jälkeen takaisin- ja korjauskutsun edellä mainitulle noin 5 000 kuormaajalle.

Aspin toiminta toi esille pelastusviranomaisen tekemän toimenpidekirjaamisen merkityksen. Palossa vaurioituneen koneen merkki ja malli tulee kirjata pelastusviranomaisen toimenpiderekisteriin. Tällä tavalla samanlaisille koneille tapahtuneet palovahingot voidaan sarjoittaa ja korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä nopeammin. Tällä on suuri merkitys myös koneen valmistajayritykselle, jonka tuotannosta suuri osa menee vientiin muun muassa Yhdysvaltoihin.

Pelastusviranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja konevalmistajien avoin yhteistyö on osoittautunut kaikkien eduksi, kun korjaaviin toimenpiteisiin on päästy ajoissa.

LähiTapiola tukee asiakkaitaan suurvahinkojen torjunnassa

Käynnissä olevan ilmaisen turvallisuustarkastusten toteutuksen vauhdittamiseksi LähiTapiola tukee Avant-pienkuormaajien kuljetuskustannuksia huoltoon tai huoltoliikkeen paikalla käyntikustannuksia jakamalla asiakkailleen turvallisuusseteleitä. LähiTapiolan asiakkaat voivat tiedustella etuseteliään oman alueensa LähiTapiolan maatila-asiantuntijalta.

Pienkuormaajien palo- ja tapaturmariskit

Pienkuormaajat ovat oikein käytettyinä ja huollettuina tehokkaita ja maataloustöitä helpottavia apuvälineitä. Niiden yleistyminen on nostanut esiin tiettyjä riskejä. Koneiden paloturvallisuusriskit ilmenevät viallisina sähkölaitteina ja moottoritilojen epäpuhtauksina, joista syttyy vuosittain kymmeniä palovahinkoja.

Työtehoseuran tutkimustiedon mukaan pienkuormaajien käytössä henkilövahinkojen osalta yleisin vahingoittunut kehonosa olivat sormet (24 %) seuraavaksi jalat polvesta ylöspäin (14 %) ja selkä (11 %). Työtehtävistä pienkuormaimilla eniten tapahtui tapaturmia eläintenhoitotöissä maataloudessa (31 %), materiaalien kuljettamisessa (19 %), tuotanto- ja jalostustehtävissä (13 %) sekä huolto- ja korjaustehtävissä (12 %).