Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Menetetty vuosikymmen osuu vain nuoriin

29.6.2021 - Talous

Talouden heikko kehitys on iskenyt erityisiin nuoriin ikäluokkiin. LähiTapiolan yksityistalouden ekonomistin Hannu Nummiaron mukaan nuorempien vaisu elintason kehitys uhkaa jatkua edelleen. Heille säästäminen on yhä tärkeämpää.

Talous usein tiivistetään yhteen lukuun eli bruttokansantuotteeseen (bkt), joka kuvaa kansantaloudessa tuotettujen tavaroiden ja palvelujen arvoa. Talouden tarkoitus on lisätä kansan hyvinvointia, johon tuotannon lisäksi liittyvät esimerkiksi ympäristön kestokyky, eriarvoisuus, terveys, koulutus ja vapaus. bkt/Asukas voidaan kuitenkin tulkita aineelliseksi hyvinvoinniksi tai kansankielellä elintasoksi.

Suomen bkt/Asukas on sotien jälkeen noussut voimakkaasti ja samalla meistä on tullut maailman onnellisin kansa. Mutta nousu on pysähtynyt. Kasvutonta aikaa on kutsuttu menetetyksi vuosikymmeneksi, jonka päälle iski vielä koronakriisi.

Kuva 1. Aineellisen hyvinvoinnin nousu ja pysähdysBkt/Asukas ei kuitenkaan ole täydellinen mittari kotitalouksille, vaan heidän käytettävissä olevat tulot kertovat paremmin elintason kehityksestä. Bkt/Asukas on koronan jäljiltä 5 prosenttia huipun alapuolelle, mutta samalla ajalla kotitalouksien tulot ovat nousseet 9 prosenttia. Eli elintaso on jatkanut nousuaan, paljolti valtion velkaantumisen ansiosta

Mutta ei kaikilla. Heikko talous on iskenyt nimenomaan nuorimpien ikäluokkien tuloihin. He ovat saaneet pärjätä 10 vuotta ilman reaalitulojen nousua ja lisäksi tiedetään, että myös koronakriisi iskee eniten nuorten työmahdollisuuksiin. Kesätyöt ja valmistumisen jälkeiset työpaikat ovat tiukassa, mikä voi vaikuttaa koko työuran kulkuun ja sitä kautta elinkaarituloihin.

Kuva 2. Käytettävissä oleva tulo ikäluokittain menetetyn vuosikymmenen alustaIkäluokkakohtaiset tulovaikutukset noudattavat samaa kaavaa kuin pankkikriisistä alkaneella kymmenen vuoden periodilla: nuorten tulokehitys pysähtyi, mutta ikääntyneiden jatkui häiriöttä. Suhdannesyklin lisäksi yhteiskunnan tulonjakopolitiikka vaikuttaa ikäluokkien suhteelliseen tulokehitykseen. Eläkejärjestelmän kypsyminen on tukenut vanhempien ikäluokkien asemaa.

Kuva 3. Käytettävissä olevien tulojen muutos menetetyllä vuosikymmenellä ja pankkikriisissä

Pankkikriisin pohjalta lähtenyt voimakas toipuminen avasi uusia työmahdollisuuksia nuorille. Koronan jälkeisestä nousukaudesta huolimatta nykynuorten on kuitenkin vaikeampi toistaa samaa reseptiä johtuen rakenteellisesta murroksesta alhaisemman kasvun maailmaan, jossa työväestö pienenee, huoltosuhteet nousevat, tuottavuuskasvu on aiempaa hitaampaa ja ilmastonmuutoksen torjunta luo kustannuksia.

Menetetty vuosikymmen koskee siis vain nuoria, ja uhkaa pidentyä entisestään. Ei ihme, että nimenomaan nuoret pitävät säästämistä entistä tärkeämpänä.

Blogi on julkaistu Taloustaito.fi -sivustolla 7.6.2021.

Hannu Nummiaro

yksityistalouden ekonomisti

LähiTapiola Varainhoito

Sijoitamme sinun varasi kuten omamme

Mitä, jos voit sijoittaa omat varasi kuten me LähiTapiolassa – pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti? Tutustu sijoituskohteisiin, joihin me suursijoittajana itse uskomme.

Lue lisää