Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Korona muutti talousympäristön hetkessä – joko käänne parempaan on käsillä?

18.6.2020 - Jyri Kinnunen

Koronapandemian myötä maailmantalous koki äkkipysähdyksen. Myös sijoitusmarkkinoilla epävar-muus nousi rajusti. Mittavat talouspoliittiset tukitoimet ovat vakauttaneet tilannetta ja vahvistaneet luottamusta. LähiTapiolan rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnunen arvioi, olisiko rajoitustoimien purun myötä käänne parempaan meneillään?

Laajojen sulkutoimenpiteiden vuoksi maailmantalouden odotetaan supistuvan kuluvana vuonna merkittävästi. Rajuimpien talousvaikutuksien odotetaan ajoittuvan Euroopassa ja Yhdysvalloissa toiselle vuosineljännekselle. Rajoitustoimien purun myötä talous voi alkaa elpyä vuoden toisella puoliskolla. Alustavat merkit viittaavatkin siihen, että talouden pohjakosketus voisi olla useissa maissa takana ja käänne taloudellisessa aktiviteetissa tapahtunut.

Täysin poikkeuksellinen koronashokki tekee kuitenkin talouden käännepisteiden ennakoimisesta haastavaa. Avoin kysymys myös on, kuinka nopeaa tai hidasta elpyminen tulee olemaan. Toipuminen tulee lisäksi olemaan epäsymmetrisiä maantieteellisesti ja toimialoittain. Vaikka useissa maissa rajoitustoimia ollaan purkamassa, osassa talouksista epidemia on vasta lähestymässä huippua. Viruksen toinen aalto on myös edelleen mahdollinen. Tästä saatiin huolestuttavia viiteitä USA:ssa ja Kiinassa, missä rajoitustoimia on paikoin kiristetty uudelleen.

Tulevat kuukaudet ja syksy kertovat paljon. Kuluttajien ja yritysten luottamus romahti huhtikuussa. Toukokuussa luottamusindikaattorit olivat hiukan paremmat mutta edelleen heikot. Positiivisempaa kehitystä on nähty Kiinas-sa, missä talouden avaaminen käynnistyi aiemmin. Kiinassa palvelujen ja teollisuuden ostopäällikköindeksit vahvistuivat toukokuussa. Koronapandemian myötä osa yrityksistä ja kuluttajista on kuitenkin todennäköisesti muuttunut varovaisemmiksi ja velkaantunut, mikä voi näkyä pidempään kulutus- ja investointikysynnässä. Koska globaalit talousvaikutukset ovat rajuja, vientikysynnän elpymiseen saattaa myös mennä aikaa.

Valtiot ja keskuspankit ovat ilmoittaneet koronakriisin aikana massiivisista tukitoimista, joilla on pyritty rajaamaan talouden vaurioita ja helpottamaan toipumista. Keskuspankkien tuki pysyy keskeisenä myös jatkossa, erityisesti velkamäärien kasvaessa. Hallitukset ovat vastanneet koronanaan massiivisilla elvytyspaketeilla. Keskusteluja uusista toimista käydään muun muassa Yhdysvalloissa. Myös Euroopassa on suunnitteilla yhteinen elpymisrahasto.

Jatkuvatko sijoitusmarkkinoiden kurssiheilahtelut?

Osakemarkkinoilla nähtiin maaliskuussa historiallisen nopea kurssiromahdus. Vastaavasti maaliskuun lopussa alkanut kurssinousu on ollut poikkeuksellisen voimakasta. Myös yrityslainoissa ja kehittyvillä korkomarkkinoilla hintaliikkeet ovat olleet rajuja.

Valtionlainamarkkinoilla paine Italiaa kohtaan on toistaiseksi hellittänyt, mutta pidemmällä aikavälillä maan velkataakka noussee taas esiin.

Sijoitusmarkkinoiden elpymisen takana ovat olleet massiiviset keskuspankkien ja valtioiden tukitoimet sekä talouksien uudelleenavaaminen. Voimakkaat kurssiliikkeet ovat edelleen mahdollisia. Tästä saatiin esimerkki, kun tautitapausten kasvu USA:ssa ja Kiinassa herätti pelkoja taudin toisesta aallosta. Niin kauan kuin uudet tautiryppäät eivät vaaranna talouksien avaamista, kyseessä on enemmän psykologinen tekijä. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos talouksien uudelleenavaaminen vaarantuu.

Jatkossa oleelliseksi kysymykseksi nousee, onko sijoittajien näkemys talouden elpymisestä ja rajoitustoimien purkamisesta liian optimistinen vai ei. Toinen tärkeä tekijä on koronataudin kehittyminen. Kolmas tekijä on, säilyykö markkinoiden usko keskuspankkien ja valtioiden tukeen vahvana myös jatkossa. Merkittävimmät epävar-muustekijät ovat mahdolliset haasteet talouksien toipumisvauhdissa ja koronataudin toinen aalto.

Markkinoiden mielenkiinnon kohteena ovat syksyn mittaan myös tutummat aiheet, kuten suurvaltapolitiikka ja USA:n marraskuiset presidentinvaalit. Muun muassa Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset jännitteet ovat nousseet pandemian myötä uudelleen esille. Loppuvuosi näyttää, kehittyvätkö epävarmuustekijät positiiviseen vai negatiiviseen suuntaan.

Jyri Kinnunen
rahoitusmarkkinaekonomisti
LähiTapiola Varainhoito

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää