Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Alkuvuosi on ollut vaikea myös likvideille vaihtoehtoisille

7.5.2020 - Hannu Salminen

Koronakriisi on osunut kaikkiin riskillisiin sijoituskohteisiin. Myös likvidien vaihtoehtoisten sijoitusluokkien tuotot ovat pudonneet kriisin seurauksena. LähiTapiola Varainhoidon salkunhoitaja Hannu Salminen kuitenkin muistuttaa, että vaihtoehtoisista voi yhä löytyä hyviä tuottomahdollisuuksia.

Alkuvuosi on ollut kaikille riskillisille likvideille sijoitusluokille vaikea sekä osakkeiden, yrityslainojen että kehittyvien markkinoiden valtiolainojen ollessa selvästi tappiolla. Valopilkkuina globaaleilla osakemarkkinoilla ovat olleet vuoden alun tasolla olevat IT -ja terveydenhuoltosektorit tai kiinalaiset yhtiöt, jotka olivat pahimmassakin kurssipohjassa yleistä markkinaa selvästi lievemmässä kurssilaskussa.

Kriisi pääsi yllättämään markkinat ja kevät on ollut riskienhallinnan näkökulmasta hyvin hankala. Esimerkiksi Yhdysvaltain osakemarkkinan riskiä optiohinnoittelun kautta mittaava VIX-indeksi saavutti kuukausikasvun nopeusennätyksen 16.3. Edellinen kasvuennätys 30 vuoden historiassa oli finanssikriisin ajoilta ja se ylitettiin suhteellisesti lähes 50 prosentilla.

Hyvää hajautusta on kuitenkin ollut saatavilla perinteisissä sijoitusluokissa. Luotetuimpien valtioiden lainat ovat toimineet turvasatamana myös tässä kriisissä. Äärimmäisenä esimerkkinä on USA:n hyvin pitkät yli 20 vuotiset valtiolainat, joiden alkuvuoden tuotto on ollut yli 20 prosenttia!

Likvideimpiä kiinteistösijoituksia edustavien listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeet ovat tuottaneet erityisen heikosti. Taustalla on yhdistelmä vuokrakassavirtojen näkymien heikkenemistä, huoli rahoituksesta sekä kriisiin liittyvä korostunut epävarmuuden karttaminen. Myös likvideiksi vaihtoehtosijoituksiksi liiketoiminta-alueensa pohjalta luokiteltavissa olevat noteeratut Private Equity -alan yhtiöt ovat laskeneet selvästi. Globaalit REITit ja listatut PE -yhtiöt ovat laskeneet alkuvuonna noin 25 prosenttia eli reilu 10 prosenttiyksikköä osakemarkkinaa nopeammin.

Yksi mittari sijoituksen tuottamalle hajautushyödylle on sen keskimääräinen herkkyys osakemarkkinoiden muutokselle. Oheisen kuvion esimerkeistä REIT -rahastoilla on taipumus liikkua eniten samansuuntaisesti osakemarkkinoiden kanssa ja toisaalta parasta hajautushyötyä osakkeille ovat tuoneet pitkät USA:n valtiolainat. REIT -rahastojen herkkyys osakemarkkinamuutoksille on noussut kriisissä selvästi.

Keskeisimmät hyödykemarkkinat ovat selvästi miinuksella alkuvuonna. Hajonta eri hyödykeluokissa on ollut myös suurta. Eniten ovat laskeneet energiahyödykkeet: esimerkiksi raakaöljy on n. 60 prosentin laskussa. Ainoa nousija on perinteisenä turvasatamana kulta yli 10 prosentin nousulla.

Hedge Fund tyyppiset strategiat ja niitä toteuttavat riskipreemiorahastot ovat niin ikään miinuksella, joskin selvästi maltillisemmin kuin esimerkiksi osakkeet tai hyödykkeet. Riskienhallinta on keskeinen osa strategioiden toteuttamista, joten kriisille ominaiset riskienhallintaan liittyvät haasteet heijastuvat sijoitusluokan tuottaman hajautushyödyn heikkenemisenä. Iso hajonta eri toimijoiden tuotoissa on sijoitusluokalle tyypillistä. Rahastojen strategioissa on hyvin erityyppisiä yhdistelmiä ja joissakin on mukana osakesuojausrakenteita, joten esimerkkejä löytyy myös positiivisesti tuottaneista rahastoista, kuten trendien seuraamiseen perustuvat CTA -rahastot.

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta likvidien vaihtoehtoisten tuotot ovat kokonaisuutena pysyneet ennakoiduissa rajoissa vaikeassa markkinatilanteessa. Sijoitusluokassa on jatkossakin löydettävissä hajautusmahdollisuuksia korko- ja osakesijoituksille. Riskit ovat korkealla myös vaihtoehtoisissa, mutta tuottonäkökulmasta tilanne tarjoaa hyviä tilaisuuksia esimerkiksi Hedge Fund tyyppisille strategioille.

Hannu Salminen
salkunhoitaja
LähiTapiola Varainhoito Oy

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää