Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Koronaepidemia iskee myös pääomarahastojen omistuksiin – finanssikriisi antoi rahastoista yllättävän opin

16.4.2020 - Talous

Koronavirus aiheuttaa ongelmia suurelle osalle yrityksistä ympäri maailman, eikä tilanteen pitkittyessä pääomarahastojen omistamat yritykset ole poikkeus tästä. Salkunhoitaja Jani Ruoppa kertoo, pitäisikö pääomarahastoihin sijoittaneen huolestua tilanteesta.

Yrityskauppamarkkina on hiljentynyt merkittävästi, sillä tulevaisuudennäkymien ollessa epävarmoja yhtiöiden hinnoittelu on erittäin haastavaa, joten rahastomanagerit käyttävät tällä hetkellä suurimman osan ajastaan salkkuyhtiöidensä tukemiseen.

Lyhyellä aikavälillä tärkeintä on huolehtia kohdeyhtiöidensä likviditeetin riittävyydestä, tässä olennaisia asioita ovat esimerkiksi lainakovenanttien seuranta ja tilanteen sitä vaatiessa esimerkiksi neuvottelut rahoittajien kanssa, yhtiöiden lisäpääomittaminen ja mahdollisten kustannusleikkausten hahmottaminen.

Kuitenkin on monia syitä, miksi pääomarahastojen omistamat yritykset voivat olla paremmassa asemassa moniin muihin verrattuna. PE-rahastot ovat esimerkiksi keskittyneet viime vuosina vakaampina pidettäviin sektoreihin, kuten IT ja yritysten väliset palvelut, ja pysyneet pitkälti poissa esimerkiksi kuluttajasektorin yrityksistä.

Suurella osalla rahastoista on myös kutsumattomia sitoumuksia sijoittajilta, joiden avulla terveitä, mutta lähikuukausina vaikeuksia kohtaavia yrityksiä, saadaan tuettua. Lisäksi PE-rahastot ovat käyttäneet yhtiöidensä rahoittamisessa paljon velkapääomarahastoja, jotka voivat toimia joustavammin ja ketterämmin tässä tilanteessa kuin esimerkiksi pankit.

Markkinoilla on nykyään myös paljon ns. opportunistisia velkapääomarahastoja, jotka ovat erikoistuneet yhtiöiden rahoituksen uudelleenjärjestelyihin. Eniten tilanteesta tulevat kärsimään liikaa kohteistaan maksaneet ja paljon velkarahoitusta käyttäneet managerit, mutta tämä on mielestäni pidemmällä aikavälillä terveellistä PE-markkinalle.

Pääomarahastojen luonteesta johtuen sijoitusten arvot laskevat noin kolmen kuukauden viiveellä eli sijoittajat saavat tietoa esimerkiksi Q1 2020 tilanteesta touko-kesäkuussa saapuvissa rahastoraporteissa. Vaikka koronan aiheuttama tilanne onkin erilainen kuin finanssikriisi noin kymmenen vuotta sitten, sitä voidaan pitää sopivimpana vertailukohtana pääomarahastojen tulevien vuosien tuottoja arvioitaessa.

Finanssikriisin aikana yrityskaupparahastojen arvot laskivat korkeimmillaan keskimäärin vain noin 60 % siitä mitä lasku oli osakemarkkinoilla. Tähän on syynä muun muassa se, että PE-rahastot ovat määräaikaisia ja lunastusmekanismien puuttuessa managereilla ei ole tarvetta myydä kohdeyhtiöitään hankalassa tilanteessa, vaan voivat odottaa sopivampia aikoja. Muiden pääomarahastotyyppien kuten välirahoitusta tarjoavien mezzanine-rahastojen kohdalla arvot laskivat vielä huomattavasti vähemmän.

Pääomarahastot myös toipuivat hyvin finanssikriisistä, eniten kärsineet vuosikerratkin (2005-2007) ovat tuottaneet vuosittain keskimäärin 7-9 % ja kriisin aikana tai sen jälkeen sijoitetut lähelle 15 % vuodessa (alla oleva kuva). Peilatessa aiempiin kriiseihin tutkimusten mukaan nyt pitäisi olla hyvä hetki tehdä uusia rahastosijoituksia ja huonoin vaihtoehto on alkaa myydä salkkuaan jälkimarkkinoilla, sillä siellä tilanne näkyy jo merkittävästi positioiden hinnoittelussa.

Jani Ruoppa
salkunhoitaja
LähiTapiola Vaihtoehtorahastot