Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Negatiiviset korot – tehokasta politiikkaa vai keskuspankkien hätähuuto?

17.10.2019 - Jari Järvinen

Peräti viisi keskuspankkia on käynnistänyt suuren rahapoliittisen kokeilun. Keskuspankit ovat laskeneet korkonsa negatiiviseksi. LähiTapiola Varainhoidon pääekonomisti, johtaja Jari Järvinen kertoo, mitä seurauksia negatiivisilla koroilla voi olla.

Globaalin finanssikriisin (2007-09) jälkeen teollisuusmaiden elpyminen on ollut aneemista ja inflaatio on jäänyt keskuspankkien tavoitteista. Tämän seurauksena useat keskuspankit (Tanska 2012, EKP 2014, Sveitsi 2015, Ruotsi 2015 ja Japani 2016) ovat joutuneet laskemaan korkonsa negatiiviseksi. Negatiivisten korkojen myötä keskuspankit ovat käynnistäneet suuren rahapoliittisen kokeilun, joka koskettaa meitä kaikkia.

Mitä negatiivisilla koroilla tavoitellaan?

Keskuspankkien tavoitteina on alentaa rahoituskustannuksia, vauhdittaa luotonkysyntää ja kiihdyttää inflaatio-odotuksia. Lisäksi keskuspankit tavoittelevat epäsuorasti heikompaa valuuttakurssia. Esimerkiksi euron kymmenen prosentin heikkeneminen dollaria vastaan kiihdyttää euroalueen inflaatiota keskimäärin 0,2 prosenttiyksikköä.

Toistaiseksi vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi. Rahoituskustannukset ovat laskeneet, mutta luotonkysyntä ei ole vauhdittunut odotetusti, eivätkä pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset ole nousseet. Valuuttasodan seurauksena dollari on vahvistunut ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vastannut kilpailukyvyn menetykseen protektionistisella kauppapolitiikalla. Tullit ja muut kaupan esteet vastaavat käytännössä sisäistä devalvaatiota.

Negatiivisten korkojen haasteet?

Negatiivisilla koroilla voi olla pitkään jatkuessaan runsaasti kielteisiä heijastusvaikutuksia. Ne voivat johtaa talletuspakoon, pankkien kannattavuusongelmiin ja omaisuusluokkien mataliin tuotto-odotuksiin. Tuotto-odotusten lasku on haaste säästäjille ja sijoittajille, koska tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkossa lisää riskinottoa tai tavoitteista tinkimistä. Lisäksi negatiiviset korot voivat kasvattaa säästämisastetta, johtaa ylivelkaantumiseen ja kupliin rahoitusmarkkinoilla.

Mitä seuraavaksi?

Negatiivisten korkojen hyödyt ja haitat jakaantuvat epätasaisesti talouden eri toimijoiden kesken. Parhaassa tapauksessa rahapolitiikka on tehokasta ja negatiiviset korot kääntävät taloudet lopulta uuteen nousuun. Negatiivisista koroista ei ole kuitenkaan apua, mikäli luotonkysyntä on riittämätöntä ja taloudet ovat niin sanotussa tasetaantumassa. Narulla ei voi työntää.

Entä finanssipolitiikka? Koordinoitu finanssipolitiikan elvytys voisi tässä tilanteessa vahvistaa luottamusta, kiihdyttää inflaatio-odotuksia ja jyrkentää tuottokäyrää.

Lähtötilanne ei ole paras mahdollinen velkaantuneiden teollisuusmaiden osalta, mutta toisaalta pitkäkestoinen hitaan kasvun näkymä ei myöskään ole houkutteleva. Nähtäväksi jää löytyykö poliittisilta päättäjiltä riittävästi tahtoa elvytykseen. Ainakin rahaa olisi nyt tarjolla edullisesti.

Jari Järvinen
pääekonomisti, johtaja
LähiTapiola Varainhoito

Tutustu säästämisen ja sijoittamisen palveluihimme

Asiakkaanamme pääset sijoittamaan rahasi kohteisiin, joihin uskomme ja itsekin sijoitamme. Kansainvälinen rahastoluokittaja Lipper valitsi meidät vuonna 2020 Pohjoismaiden parhaaksi varainhoitajaksi pienten yhtiöiden sarjassa.

Lue lisää