Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Korko korolle alhaisten tuotto-odotusten maailmassa –arvoloukku vai maailman 8. ihme?

5.3.2019 - Talous

Korkoa korolle -efekti on sijoitusmaailman ihmeilmiöitä. LähiTapiola Varainhoidon yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaron mukaan ihmeen toteutuminen vaatii myös riskinottoa.

Sijoitusmaailmassa elää uskomus, että fysiikkanero Albert Einstein olisi kutsunut korko korolle -ilmiötä maailman mahtavimmaksi voimaksi ja kahdeksanneksi ihmeeksi. Korko korolle tarkoittaa, että sijoitetulle alkupääomalle kertyy korkoa, jota aina uudelleensijoittamalla varallisuus kasvaa kiihtyvästi.

Mutta onko korkoa korolle edelleen voimissaan nykyisessä alhaisen koron ympäristössä? Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu, miten ilmiön saa toimimaan. Laskelma lähtee omaisuuslajeista, joita yhdistelemällä on muodostettu salkkuja, joilla voidaan saavuttaa tietty tuotto1.

Lukuohje korko korolle -laskelmalle:

  1. Tuotto. Korkosijoituksista saa korkoa, osakkeista osinkoa ja sijoitusasunnosta vuokraa. Lisäksi kokonaistuottoon vaikuttaa sijoitusten arvonvaihtelut. Oikeammin voisikin puhua tuottoa tuotolle -ilmiöstä.
  2. Kulut. Olennaista on tuotto kulujen jälkeen. Kuluilla saa vaivattomuutta, portin piensijoittajille muutoin vaikeasti päästäviin sijoituskohteisiin ja joskus ylituottoa suhteessa vertailuindeksiin.
  3. Verot. Tuotoista on vielä vähennettävä verot. Pääsääntöisesti sijoitusten voitot verotetaan pääomatulona. Tässä laskelmassa tuotto-odotukset ovat ennen veroja.
  4. Tuotto-odotus. Tuotto-odotukset määräytyvät nykyisten korkotasojen ja arvostusten perusteella. Tässä tuotto-odotusten horisontti on kymmenen vuotta, mutta korko korolle -laskelma olettaa tuoton samoiksi senkin jälkeen.
  5. Riskiportaat. Mitä enemmän kohdentaa varoja riskisempiin omaisuuslajeihin, sitä korkeammaksi salkun tuotto-odotus nousee. Pitkä sijoitushorisontti mahdollistaa tuottohakuisen riskiportaiden kapuamisen.
  6. Reaalituotto. Vasta inflaation ylittävä tuotto, eli reaalituotto, alkaa kiihtyvästi nostamaan alkupääoman ostovoimaa. Tässä laskelmasta on nähtävissä sekä varallisuuden arvon (samalla sarakkeella) että ostovoiman (kaksi saraketta vasemmalle2) kehittyminen ajan kuluessa.
  7. Riski. Tuotto-odotuksen nostaminen lisää myös epävarmuutta todellisuudessa realisoituvasta tuotosta. Ajan kanssa pienetkin erot vuotuisissa tuotoissa kehittyvät hyvin erilaisiksi lopputulemiksi.
  8. Ihme. Jos inflaatiorimaa ei ylitetä, niin arvoloukku niistää tuskallisesti ostovoimaa. Korkosijoituksilla voidaan säilyttää arvoa, mutta osakkeilla altistua ihmeille.

On epävarmaa, sanoiko Einstein tosiasiassa korkoa korolle -sitaattiaan vai käytettiinkö hänen mainettaan markkinointi mielessä. Selvää sen sijaan on, että ilman riskiportaita raha viruu arvoloukussa yhtä varmasti kuin valo taipuu suhteellisuusteoriassa.

Kuva. Tuotto-odotuksen muodostuminen omaisuuslajeista sekä korkoa korolle -laskelma

1Yksinkertaistuksen vuoksi allokaatioissa on käytetty 5 %-yksikön portaita. Korkoa korolle -laskelmassa käytetyt salkun tuotto-odotukset ovat tasaprosentteja.
2Olettaen Fisherin yhtälön lineaarisen yksinkertaistuksen, että reaalituotto = nimellistuotto – inflaatio.

Kirjoitus on julkaistu Taloustaidossa maaliskuun alussa.

Hannu Nummiaro

yksityistalouden ekonomisti

LähiTapiola Varainhoito