Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Menisipä taloudella huonommin, toivoo asuntosijoittaja

24.9.2018 - Talous

Asuntosijoittaja toivoo samaan aikaan sekä talouden vahvistumista että sen heikkenemistä. Taloustilanne on nyt asuntosijoittajalle optimaalinen.

Asuntosijoittaminen on kaksiteräinen miekka. Jos pyytäisimme asuntosijoittajalta nyt toiveita talouden kehityksestä kuuluisi varmasti pyyntö, että talous kohenisi, työllisyys parantuisi ja vuokrien kehitys säilyisi nousujohteisella tiellä.

Toisaalta, mahdollisesti suurempana toivomuksena olisi kuitenkin, ettei korkotaso juurikaan nousisi nykyiseltään. Tällöin tyypillisesti vahvasti vivutetun asuntosijoittamisen tuotot heikkenisivät. Korkotason pitäminen matalalla edellyttäisi kuitenkin, ettei talous kasvaisikaan toivotulla tavalla ja korkojen nostoja ei voitaisi tehdä. Tilanne on siis sinänsä paradoksaalinen, sillä samaan aikaan toivotaan talouden kasvua ja toisaalta jatkuvaa epävarmuutta.

Helposti voisi kuvitella, että talouden nousu vaikuttaisi positiivisella tavalla niin asuntojen hintoihin sekä vuokrien kehitykseen. Näin varmasti onkin, mutta jos katsotaan viime vuosina tapahtunutta asuntojen hintojen kehitystä kasvukeskuksissa, ei selitys löydy yksinomaan talouden kasvusta. Asuntojen hinnat ovat kasvaneet 13,1 prosenttia viimeisen vuoden aikana ja talous 5,2 prosenttia.

Asuntojen hintojen nousu on johtunut enemmänkin kaupungistumisen kiihdyttämän kysynnän kasvusta tietyillä osamarkkina-alueilla sekä toisaalta asuntosijoittamisen yleistymisestä. Kaupungistumisen kiihtymiseen on lukuisa tekijöitä, joista yhtenä voidaan pitää työpaikkojen kasautumista kasvukeskuksiin. Myös ihmisten asumistottumusten muutokset vaikuttavat. Rauha, isot pihat ja tilukset ovat muuttuneet ihannointiin elävästä kaupunkielämästä.

Asuntosijoittamisen suosion kasvua ei kuitenkaan voi selittää talouskasvulla vaan enemmänkin talouden epävarmuudella. Viime vuosien kiinteistösijoittamisen suosio on perustunut talouden epävarmuuteen, jolloin sijoitettavalle pääomalle haetaan vähemmän riskipitoista kotia. Nyt taloustilanne on asuntosijoittajan kannalta optimaalinen. Suomen talous kasvaa yli kahden prosentin vuositahtia, mutta Euroopan keskuspankki ei voi nostaa ohjauskorkoa ennen kuin kaikki Eurooppaan maat on saatu kasvupolulle. EKP onkin pitänyt ohjauskorot nollan tuntumassa, mikä on osaltaan helpottanut velkavipua käyttäviä asuntosijoittajia. Lainaraha on halpaa, vuokramarkkinat aktiiviset ja asuntojen hinnat lievässä nousussa.

Kiinteistösijoittajalle markkinat ovat suotuisat, joskin sijoituskohteiden hinnoittelu on verrattain korkea. Taitaa kuitenkin olla niin, etteivät kaikki asuntosijoittajat talouden kasvua Euroopassa oikeasti halua. Jatkuisipa vain epävarmuus.

Vesa Viita
Salkunhoitaja
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Tutustu LähiTapiola Sijoituskiinteistöt -rahastoon täältä.