Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Megatrendit maalaavat uhkakuvia ja lupaavat paljon – mitä ne tuovat sijoittajalle?

21.11.2017 - Nina Ebeling

Maailmaa muuttavista megatrendeistä puhuttaessa keskustelu kääntyy usein uhkiin. Väestön ikääntyminen uhkaa huoltosuhdetta. Ilmaston lämpeneminen nostaa merenpintaa ja lisää sään ääri-ilmiöitä. Robotit ovat viemässä työpaikkojamme. Sijoittaja näkee kuitenkin megatrendeissä uhkien sijaan mahdollisuuksia.

Megatrendit ovat pitkäkestoisia tulevaisuuteen suuntaavia ilmiöitä. Ne muuttavat elinolosuhteita, elintapoja ja ihmisten ansaintaa, mutta myös arvomaailmaamme. Tällä hetkellä megatrendeistä puhuttaessa mainitaan globalisaatio, väestörakenteen muutokset ja kaupungistuminen.

Kaikilla listoilla on mukana ilmastonmuutos ja sitä ehkäisevät toimenpiteet, kuten investoinnit uusiutuvaan energiaa ja energiatehokkuuteen. Lisäksi digitalisaatiolla – automatiikalla, roboteilla ja keinoälyllä on merkittävä rooli tulevaisuuden maailman luomisessa.

Megatrendit ovat moniselitteisiä ja ne kietoutuvat toisiinsa. Esimerkiksi väestörakenteen muutos lisää terveyspalveluiden kysyntää. Väestörakenteen työmarkkinoille tuomiin muutoksiin voidaan vastata automaatiolla, jolloin työntekijöitä tarvitaan vähemmän. Toisaalta globalisaatio alentaa tuotteiden arvoa ja työn hintaa, vaikuttaen kansantalouksiin.

Megatrendit avaavat sijoittajalle mahdollisuuksia

Sijoittajalle megatrendit avaavat kiinnostavia mahdollisuuksia. Toisaalta megatrendeihin sijoittaessa pitää pää pitää kylmänä. Kuten mainittua megatrendit ovat pitkäaikaisia ja saattavat tuottaa sijoittajalle vasta monen vuoden päästä.

Toisaalta välillä ne saattavat ottaa askelia eteenpäin sykähdyksittäin, esimerkiksi kun uusi mullistava innovaatio tulee markkinoille. Megatrendi ei kuitenkaan ole tae runsaista tuotoista, vaan jokainen megatrendillä ratsastava yhtiö on arvioitava erikseen.

Hyvä esimerkki ovat olleet älypuhelimet, jotka ovat mullistaneet tapamme viestiä ja samalla avanneet täysin uuden digipalveluiden kentän. Kaikki puhelinbisneksen yritykset eivät kuitenkaan pärjänneet älypuhelimissa, kuten jokainen suomalainen hyvin tietää. Tärkeää sijoittamisessa onkin se, että yhtiö on oikeasti kiinni megatrendissä ja edelläkävijä kehityksessä.

Suomesta megatrendeillä ratsastavia yhtiöitä tällä hetkellä ovat esimerkiksi Kone, jolla on ollut vahva jalansija Kiinan kaupungistumisessa ja Wärtsilä, joka tuottaa energiatehokkaita ratkaisuja energiantuotantoon ja laivamoottoreihin. Suomen markkina on kuitenkin toimialallisesti hyvin rajoittunut eikä täältä löydy riittävästi sijoitusmahdollisuuksia muun muassa terveydenhuollosta tai teknologiasta.

Onko megatrendeissä kupla?

Megatrendit ja niistä hyötyvät yhtiöt saavat paljon julkisuutta. En koe, että megatrendeistä hyötyvät toimialat olisivat kuitenkaan kuplaantuneet, vaikkakin esimerkiksi Yhdysvaltain pörssin kehityksen johtotähtenä ovat toimineet milleniaalien suosimat ja uutta liiketoimintaa edustavat niin kutsutut FANG-yhtiöt (Facebook, Amazon, Netflix ja Google). Vuosituhannen vaihteen teknokupla, kun anteihin jonotettiin Aleksanterinkadulla, on vielä tuoreessa muistissa. Nyt meno on ollut maltillisempaa.

Sijoittajan on aina muistettava sijoittamisen perussääntö ”osta halvalla, myy kalliilla”. Järkevää on analysoida sijoituskohteet tarkasti ja luottaa omaan analyysiin myös heikommassa hetkessä. Ajoitus on hankalaa, sillä pörssikursseihin vaikuttavat ennen kaikkea lyhyen aikavälin trendit ja usein etenkin, kun puhutaan pitkän aikavälin trendeistä kannattaa sijoituksia hajauttaa ajallisesti.

Tavallinen sijoittaja voi tarttua megatrendeihin yrittämällä poimia sopivia yhtiöitä tai megatrendeihin keskittyviin rahastoihin. Rahastosijoittaminen tarjoaa mahdollisuuksia hajauttaa. Esimerkkejä tällaisista rahastoista ovat LähiTapiola Hyvinvointi, Kuluttaja, Kasvu ja Infra.

Megatrendeihin sijoittamalla pääsee mukaan pitkän aikavälin trendeihin ja onnistuneiden sijoituspäätösten kautta hedelmällisiin tuottoihin pitkällä aikavälillä.

Nina Ebeling
Salkunhoitaja
LähiTapiola

Tutustu LähiTapiolan sijoitusrahastoihin:
www.lahitapiola.fi/rahastot

Megatrendeistä keskusteltiin myös sijoituswebinaarissamme. Katso tallenne:
www.lahitapiola.fi/webinaarit