Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet28.9.2023

Däckskador är förvånansvärt vanliga – "allt större bilar och lågprofildäck ökar risken för punktering"

Allt tyngre bilar och förändringar i däckstrukturen ökar risken för punktering. Enligt LokalTapiolas enkät har hela 61 procent av finländarna drabbats av en däckskada. Ett vasst föremål är en överraskande vanlig orsak till däckskador. Även vägnätets försämrade skick leder till skador.Jämför och köp

Har din resa avbrutits på grund av däckproblem? Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning har hela 61 procent av finländarna upplevt någonslags däckskada under sin livstid, antingen som förare eller passagerare. Vanligaste orsaken är punktering (28%) eller att däcket skadats på annat sätt när man kört på ett vasst föremål. En grop eller skada på vägytan har lett till en skada i vart femte fall (19 %) och att till exempel köra mot trottoarkanten eller annan vall på vägen har skadat gummit eller fälgen ungefär i vart tionde fall (9%). Däremot betonas inte skadegörelse (3 %) bland de olika skadeorsakerna.

– Det vassa föremålet är oftast inte spikar eller skruvar på vägen utan däcken går sönder när man till exempel vid vägbyggen kör på grus eller på stenar på grusvägar. Att köra i en grop kan också skada gummit, göra fälgen vind eller skada fjädrarna eller andra stödkonstruktioner. Dagens bildäck är i allmänhet mer utsatta för punktering, eftersom bilarna har blivit tyngre och samtidigt har däcken blivit bredare och har lägre profil än tidigare, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för trafiksäkerheten och biltjänsterna i LokalTapiola.

Enligt Alaviiri leder däckutvecklingen till att de rullande däcken har  blivit allt tystare och smidigare.

– Inom däckutveckling försöker man hela tiden minska rullmotståndet och däckbullret. Detta betonas till exempel i laddbara bilar, som i genomsnitt är tyngre men tystare. Samtidigt är dock "plattare" däck mer känsliga för skador som orsakas av punktbelastning och även för skador på fälgar.

Ett däck som lossnat kan orsaka fara för utomstående

Även lösa och lossnade däck kom fram bland däckskador i LokalTapiolas enkät. Enligt enkäten har nästan var tionde finländare (9 %) upplevt en situation, där däckets fästbultar har blivit lösa eller att däcket till och med helt har lossnat under körning.

– Nu när däckbytessäsongen närmar sig är det igen viktigt att komma ihåg att efterdra bultarna. Byter man däcken själv – och också om arbetet utförs hos en däckverkstad – är det bra att efterdra bultarna efter cirka 50-100 kilometers körning, säger Alaviiri.

Han påminner oss också om att ett löst däck inte bara är en fara för föraren och passagerarna i den egna bilen.

– Om ett däck lossnar kan det fortsätta sin färd i hård fart i bilens körriktning. I värsta fall kan däcket släppa och slungas över i filen för mötande trafik. Ett rullande däck håller sig upprätt i farten, eftersom den stora gyrokraften snurrar det framåt, säger Alaviiri.

Läs även: Bilist, när kontrollerade du senast skicket på dina däck? "Det verkar som om många kör med farliga däck"

Fler däckskador på landsbygden – körsättet kan förebygga skador

I enkäten Vardagsgranskning framkom även att det är vanligare med däckskador på landsbygden än i städerna. Till exempel har 36 procent av de som bor i landsbygdskommuner drabbats av däckskador när de kört på ett vasst föremål, mot 22 procent av respondenterna i huvudstadsregionen. Att köra i en grop eller någon annan skada på vägen har resulterat i däckskador för 24 procent av de som bor i landsbygdskommuner och för 12 procent av dem som bor i huvudstadsregionen.

– Det finns många orsaker som kan förklara denna skillnad. I glesbygdsområden är vägarnas skick ofta sämre, körsträckorna är längre och bilarna och därmed även däcken kan vara äldre. Det finns fler vägbyggen och naturligtvis även fler  grusvägar utanför städerna. På byggarbetsplatser kan vasst makadam eller till exempel en kant som uppkommit till följd av grov asfalt skada gummit eller fälgarna i förvånansvärt låga farter – det har jag personlig erfarenhet av, säger Alaviiri.

Han uppmanar oss att rejält sakta ner farten vid vägbyggen, även om det ibland kan kännas onödigt.

– Hastighetsbegränsningarna vid byggarbetsplatser har oftast satts låga för arbets- och trafiksäkerhetens skull, men för att förebygga däckskador kan det vara smart att köra ännu saktare. Om krossgrus eller stenar råkar finnas på vägen kan detta förvånansvärt lätt tränga genom däckytan. Då är det egentligen bara låg fart som kan förebygga skador.

  • Kör med ett däcktryck enligt bilens bruksanvisning och som passar lasten.

  • Se till att slitbanan på däcken är tillräcklig och säker. Enligt lag ska djupet på slitbanans huvudspår  vara minst 1,6 millimeter på sommardäck och 3,0 millimeter på vinterdäck. Av säkerhetsskäl lönar det sig att ha oskadade däck.

  • Sakta farten vid vägbyggen och på steniga och gropiga vägsträckor.

  • Ha med en däckreparationssats om du inte har ett reservdäck. Det finns sällan ett reservdäck i nya bilar, så en däckreparationssats kan möjliggöra att du kan köra bilen hela vägen till verkstaden. Kontrollera då och då att reparationssatsens fyllmedel inte har blivit gammalt.

  • Om däcket har skadats långt från en tätort eller på en annan svår plats kan det bli nödvändigt att beställa bogsering till en verkstad. Sådana bilräddningsskador ersätts från försäkringen.

  • Vid en punktering ska du ta hand om din egen säkerhet och vid behov varna övriga trafikanter, till exempel med en varningstriangel.

  • Beroende på situation och skadelidande kan skador i anslutning till bildäck omfattas av den frivilliga kaskoförsäkringen eller den lagstadgade trafikförsäkringen.

  • Om din resa avbryts på grund av punktering på din bil,  kan till exempel bogsering till en verkstad ersättas från fordonets kaskoförsäkring. Det sk. bilräddningsskyddet i kaskoförsäkringen  kan också ersätta lyft av bilen tillbaka på vägen eller andra extra resekostnader. Om ditt fordon har en omfattande kaskoförsäkring kan du även få en ersättande bil.

  • Om en däckskada leder till en olycka kan personskador som orsakats både passagerare och utomstående ersättas från trafikförsäkringen. Från trafikförsäkringen ersätts även skador på motpartens fordon.

  • Även kostnader som orsakats till följd av till exempel skadegörelse eller stöld kan ersättas från kaskoförsäkringen. Kom alltid ihåg att lagra däcken i ett låst utrymme om de inte sitter under bilen (t.ex. sommardäcken i säker förvaring under vintern).

Enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt besvarades av 2 129 finländare 19–25.5.2023. De representerar befolkningen i Finland som fyllt 18 år (exklusive de som bor i landskapet Åland). Enkäten genomfördes av företaget Kantar Public. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka +/- 2,1 procentenheter.

Läs även: Vinterdäcken finländarna föredrar – ”Inget däck fungerar om det är i dåligt skick”