Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet27.3.2023

Bilist, när kontrollerade du senast skicket på dina däck? "Det verkar som om många kör med farliga däck"

Enligt LokalTapiolas enkät är det bara cirka var tredje bilist som vet hur gamla däck de har på sin bil. Däcken byts inte alltid till nya, även om de skulle vara mycket slitna. Experten påminner oss om att däckens skick påverkar både körsäkerheten och -komforten. Det är bra att kontrollera skicket på både sommar- och vinterdäcken vid däckbytet på våren.Jämför och köp

Däcken är en central del av bilens körsäkerhet och -komfort. De är den del som håller bilen på vägen och möjliggör snabba tvärbromsningar och plötsliga svängningar. Men om däckets slityta eller dubbar är mycket slitna eller däcktrycket inte är korrekt, beter sig bilen kanske inte som man förväntar sig.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning verkar det som att många bilister inte vet vilken typ av däck de kör med just nu. Vi utredde de finländska hushållens däckpraxis. Resultaten visar att bara drygt en tredjedel av bilisterna (38%) vet när bildäcken är tillverkade, dvs. hur gamla de är. Lika många – eller lika få (37%) – säger att däcken alltid byts till nya i hushållet innan de blir för slitna. 60 procent av respondenterna säger att de regelbundet kontrollerar däckens skick, såsom mönsterdjup och ytslitage.

– Det verkar som om många finländare till och med skulle köra med farliga däck. Med åren minskar elasticiteten i däckens gummiblandning och naturligtvis försämras greppegenskaperna i och med körkilometrarna. Jag rekommenderar att du kontrollerar däckens skick senast vid säsongsbytet. På våren lönar det sig att granska både vinter- och sommardäckserierna, före du lägger dem att vänta på nästa körsäsong, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för biltjänster och trafiksäkerhet i LokalTapiola.

Slitna däck ofta en bidragande orsak till olyckor – så här kan du kontrollera åldern på däcket

Undersökningskommissionerna för trafikolyckor granskar varje år alla motorfordonsolyckor med dödlig utgång i Finland. Av den rapport som Institutet för Olycksinformation publicerat framgår att under åren 2012–2021 uppskattade man att 14 procent av olyckorna för person- och paketbilar orsakades av någon risk i samband med däcken. Riskerna hade oftast samband med slitna däck, olämpliga däck för föret och dubbdäck i dåligt skick.

– Du kan själv kontrollera däckens ålder på sidan av däcket. I den fyrsiffriga koden är de två första siffrorna däckets tillverkningsvecka och de två följande tillverkningsåret. Till exempel skulle talet 1013 innebära att däcket nu är cirka tio år gammalt, säger Alaviiri.

– Man tror ofta att däcket och bilen är lika gamla. Så är det nödvändigtvis inte. Du ska vara särskilt uppmärksam på däckens ålder när du köper en begagnad bil eller begagnade däck.

Den allmänna tumregeln är att däckets säkra bruksålder uppnås senast vid tio år. Den kan dock uppnås mycket tidigare, eftersom däckens skick och funktion påverkas av körstil, mönsterdjup, lagringsförhållanden samt även av rätt lufttryck och styrvinklar.

Kontrollera däcktrycket – välbalanserade däck kan minska energiförbrukningen

I enkäten Vardagsgranskning undersökte vi också hur ofta finländska bilister kontrollerar bilens däcktryck. Drygt en tredjedel (38%) av respondenterna säger att någon i hushållet kontrollerar däcktrycket regelbundet eller åtminstone vid behov.

Alaviiri vill påminna oss om att däcktrycket borde ökas åtminstone vid körning med tung last och naturligtvis ska det alltid kontrolleras vid däckbyte. Nya bilar kan även själva meddela om något är allvarligt fel med däcktrycket – en varningslampa tänds på instrumentbrädan.

– Många gillar att ha däcktrycket lite lägre, eftersom ett lite mjukare däck bättre kan anpassa sig till vägytan och därmed öka körkomforten. Det lönar sig dock alltid att titta på vilket däcktryck däck- eller biltillverkaren rekommenderar för olika situationer. För lågt däcktryck kan öka bränsle- och elförbrukningen, och ett mjukare däck slits också snabbare. Det är förstås också en säkerhetsfaktor att däcktrycket är rätt inställt.

På sidan av däcket hittar du däcktillverkarens rekommendationer för lämpligt däcktryck. Biltillverkarens riktvärden finns i bruksanvisningen eller t.ex. på en dekal på tankluckan eller förardörrens kant.

  • Följ almanackan och vädret. Enligt lag ska vinterdäck användas under perioden 1.11-31.3 om vädret eller väglaget förutsätter det. Dubbdäck får användas 1.11-31.3 och även andra tider om vädret eller väglaget förutsätter det.

  • Kontrollera mönsterdjupet. Enligt lagen ska slitytan på sommardäcken vid huvudspåren vara minst 1,6 millimeter och på vinterdäcken minst 3,0 millimeter. Av säkerhetsskäl rekommenderas dock ett mönsterdjup på minst 4,0 millimeter på sommardäcken och minst 5,0 millimeter på vinterdäcken. Mönsterdjupet förbättrar greppet och förhindrar att man får sladd på snöiga och regniga vägar.

  • Titta även på dubbarna. Om du kör med dubbdäck under vintern ska du fästa uppmärksamhet på dubbarnas skick. Utöver antalet dubbar är det bra att följa deras slitage och hur intakta dubbar fördelas på däcket.

  • Förbered dig väl om du byter däcken själv. Se till att du har bra verktyg, en jämn plats och tillräckligt med tid för däckbytet. Läs i bruksanvisningen hur man t.ex. använder domkraften. Om domkraften används felaktigt kan till exempel tröskelplåten gå sönder och i värsta fall kan personskador orsakas. Läs mer: Däckbyte på kommande? Så här kan du undvika skador, stölder och brandrisker

  • Dra åt bultarna flera gånger. Det är bra att dra åt hjulbultarna i flera steg: först när däcket har satts på plats och sedan på nytt när bilen har sänkts ner tillbaka. Kom även ihåg att efterdra bultarna efter att bilen har körts några gånger eller efter cirka 100 kilometer. Olyckor orsakas ibland av däck som lossnar.

Läs även: Vinterdäcken finländarna föredrar – ”Inget däck fungerar om det är i dåligt skick”

Enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt besvarades av sammanlagt 1020 finländare under tiden 7–13.10.2022. Respondenterna representerar befolkningen i Finland som fyllt 18 år (exklusive de som bor i landskapet Åland). Frågorna om bilens däck besvarades av cirka 850 personer som äger bil, använder bil eller kört bil under det senaste 12 månaderna. Enkäten genomfördes av Kantar Public. Felmarginalen för resultaten vad gäller hela undersökningsmaterialet är cirka 3,1 procentenheter.