Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet13.1.2023

Vinterdäcken finländarna föredrar – ”Inget däck fungerar om det är i dåligt skick”

Enligt LokalTapiolas enkät föredrar majoriteten av finländarna dubbdäck på vintern men friktionsdäck har blivit vanligare i huvudstadsregionen. Var fjärde använder nu friktionsdäck. Över hälften av bilisterna anser även att miljö- och hälsofrågor är viktiga när man väljer däck. Däremot råder det delade meningar om förbud att köra med dubbdäck på vissa områden. I den här artikeln får du även säkerhetstips om vinterdäck!Jämför och köp

Friktionsdäck eller dubbdäck? De flesta bilister har ett snabbt svar på frågan och svaret beror ofta på körupplevelserna, i vilka förhållanden man brukar köra samt på bekantas och allmänhetens åsikter. I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning undersökte vi vilka däck finländarna kör med på vintern och hur till exempel säkerhets- och miljöfrågor påverkar valet av däck.

Enligt enkäten är dubbdäck fortfarande populärast bland finländarna trots att friktionsdäck har blivit vanligare på 2000-talet. Nästan 70 procent av bilisterna säger att de nästa alltid använder dubbdäck medan 16 procent säger att de nästan alltid använder friktionsdäck. Fem procent av respondenterna berättar att de använder båda däcktyperna på vintern (t.ex. om det finns två bilar i hushållet). Ett litet antal respondenter har valt däck som går att använda året runt och inte kräver däckbyte och några få berättar att de kör med sommardäck hela året.

Som väntat är friktionsdäck populärare i södra Finland där vintrarna är mildare. Av de som bor i huvudstadsregionen använder 27 procent friktionsdäck nästan alltid på vintern medan färre än var tionde av de som bor i landsbygdskommuner eller i östra och norra Finland gör det.

– Dubbdäck har i allmänhet ansetts vara säkrast på vintern och de får ofta bra resultat i däcktest. Dubbdäck fäster vanligtvis bättre på is medan friktionsdäckens väggrepp är som bäst på snöiga vägar. Det lönar sig ändå att komma ihåg att inget vinterdäck har bra väggrepp om det är i dåligt skick. Till exempel däck som använts i över fem år eller som har många kilometer på nacken kan ha förlorat en hel del av slitbanan och greppegenskaperna, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för trafiksäkerheten vid LokalTapiola.

Utöver säkerheten funderar många även på däckens inverkan på miljön och hälsan

I enkäten Vardagsgranskning undersökte vi även vad finländarna anser om vinterdäckens säkerhet och till exempel inverkan på miljön. Majoriteten av bilisterna (76 %) anser att dubbdäck är bäst i vinterförhållanden medan var femte tycker att friktionsdäck är bäst. Svaren beror delvis på hurudana däck respondenterna själv använder. Över hälften av alla respondenter anser även att typen av däck inte spelar någon roll bara däcken är säkra i vinterförhållanden.

– Friktionsdäck kan fungera bra på till exempel tunga bilar som har säkerhetsteknik, såsom stabilitetskontroll och antisladdsystem. Det lönar sig dock att hålla i minnet att friktionsdäck vanligtvis fäster dåligt på våt is. Med friktionsdäck är det viktigt att köra på ett förutseende sätt men det gäller förstås även dubbdäck. På vintern ska du alltid beakta att bromssträckan är längre, säger Alaviiri.

Många väljer friktionsdäck för att dubbdäck för mera oljud och sliter vägytan. I LokalTapiolas enkät undersökte vi även om finländarna anser att däckens inverkan på miljön och hälsan är viktiga faktorer när man väljer vinterdäck. Över 60 procent av respondenterna anser att även de här faktorerna, till exempel att däcken orsakar gatudamm och oljud samt sliter vägarna, ska beaktas i valet av däck.

Lagändringen tillåter att vägar förses med dubbdäcksförbud – bilisterna har delade meningar

Vägtrafiklagen som började gälla 2020 tillåter väghållarna att begränsa körning med dubbdäck på vissa vägavsnitt. Det första dubbdäcksförbudet på ett vägavsnitt trädde i kraft i centrum av Helsingfors på hösten 2022. Under försöksperioden på tre år är det förbjudet att köra med dubbdäck på ett vägavsnitt av den livligt trafikerade Lönnrotsgatan. Med försöket strävar staden efter att bland annat förbättra luftkvaliteten i centrum och minska trafikbullret. Dubbarna gör att det lossnar finpartiklar från vägarna vilket i sin tur orsakar gatudamm.

Enligt enkäten Vardagsgranskning har bilisterna delade meningar om dubbdäcksförbud på vägarna. Fyrtiofyra procent tycker att det är bra att till exempel städer kan förbjuda körning med dubbdäck på vissa vägavsnitt under vintern. Ungefär lika många (45 %) är av motsatt åsikt. Dryga tio procent av respondenterna har ingen åsikt. Som väntat är det respondenterna som kör med friktionsdäck som är mest positiva till förbud mot körning med dubbdäck.

– I diskussionerna om friktions- och dubbdäck och överlag om vinterdäck lönar det sig att komma ihåg att däcken utvecklas hela tiden. Utvecklingen av både dubb- och friktionsdäck har gått snabbt under de senaste årtiondena då både däckmaterialen och tillverkningsmetoderna har utvecklats. Samtidigt har det blivit möjligt att undersöka däckens egenskaper mer ingående. Dagens friktionsdäck har mycket bättre väggrepp och dagens dubbdäck sliter inte lika mycket på vägarna som däcken i början på 2000-talet. En förare som länge kört med samma typ av däck kan vid byte till en annan typ överraskas av hur mycket utvecklingen gått framåt, säger Alaviiri.

  • Enligt lagen ska vinterdäck användas mellan 1.11 och 31.3 om vädret eller väglaget förutsätter det. Dubbdäck får användas även andra tider under vintern om vädret eller väglaget förutsätter det. Den gällande lagstiftningen fokuserar på vädret och väglaget när det gäller användningen av vinterdäck och därmed betonas bilistens ansvar.

  • Utgå från bilen, ditt körbehov, var du kör och din körstil när du väljer däck. Dubbdäck och friktionsdäck har olika egenskaper vilket påverkar körandet.

  • På vinterdäcken till en personbil ska slitbanans huvudspår ha ett djup på minst 3,0 millimeter. Vid slask eller snö eller om väderleksförhållandena annars är svåra är det dock bra om slitbanans djup är minst 5 millimeter.

  • Viktiga saker med tanke på säkerheten är även skicket på dubbarna, rätt lufttryck och däckens ålder. Kontrollera skicket på däcken noggrant åtminstone alltid när de byts.

  • Kom ihåg att till exempel friktionsdäck avsedda för Centraleuropa inte lämpar sig för finska förhållanden. Använd däck som är gjorda för svåra vinterförhållanden när du kör i Finland.

Enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt besvarades av sammanlagt 1 020 finländare under tiden 7–13.10.2022. Respondenterna representerar befolkningen i Finland som fyllt 18 år (med undantag av de som bor i landskapet Åland). Frågorna om bilens däck besvarades av cirka 850 personer som äger bil, använder bil eller kört bil under det senaste 12 månaderna. Enkäten genomfördes av Kantar Public och felmarginalen för resultaten vad gäller hela materialet är cirka 3,1 procentenheter.