Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Säkerhet 6.6.2023

Utlandsresa med egen bil eller motorcykel – så här ersätter försäkringen om olyckan är framme

Under semestern reser tusentals finländare utomlands med bil eller motorcykel. Att köra i en obekant omgivning har sina risker och ibland kan olyckan vara framme. Vi har några tips på hur du kan undvika otrevliga överraskningar i trafiken.

På sommaren gör finländarna bil- och motorcykelresor särskilt till de kära grannländerna Sverige, Norge och Estlands men även lite längre bort till Mellaneuropa och Sydeuropa. Att resa med husbil var populärt när det rådde undantagsförhållanden under coronapandemin men även friheten med att resa på landsvägarna lockar många.

– De flesta har nog någon i bekantskapskretsen som varit eller åtminstone drömt om en resa till norra Norge under de senaste åren. Trenderna inom bilturismen varierar men vanligtvis har grannländerna varit populära resmål bland finländarna. Trafikreglerna och trafikkulturen kan dock vara annorlunda än hemma även om du inte reser långt bort. Därför lönar det sig alltid att ta god tid på sig att förbereda sig på utlandsresor, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för trafiksäkerhet och biltjänster vid LokalTapiola.

– I finländarnas favoritresmål, det vill säga i de nordiska länderna och EU-länderna, är ersättningarna som betalas utifrån trafik- och kaskoförsäkringarna i huvudsak samma som i Finland. Före resan är det dock bra att kontrollera försäkringsskyddets omfattning och giltighetsområdet. För längre resor kan du beställa gröna kortet från försäkringsbolaget. Gröna kortet är till hjälp vid gränsövergångar och i skadesituationer, säger Henna Hellman som är utvecklingschef för fordonsförsäkringar vid LokalTapiola.

Det gröna kortet, det vill säga green card, är ett intyg på en gällande trafikförsäkring. Det lönar sig att alltid ha gröna kortet med sig när du reser utanför Norden.

Navigatorn kan visa fel, rusningen i miljonstäder överraska

Trafikskadorna som finländarna råkar ut för utomlands är huvudsakligen samma som i Finland men en obekant omgivning har sina risker.

– Att köra på en obekant plats kräver särskild koncentration. Trafikmärken, skyltar och hastighetsbegränsningarna kan vara annorlunda än i Finland och medtrafikanterna beter sig kanske inte som väntat. Samtidigt måste du kanske blicka åt olika håll när du letar efter den rätta vägen. Även navigatorn kan visa fel och då kan det behövas plötsliga U-svängar. Det lönar sig att bekanta sig med trafiken i resmålet och på förhand göra upp en resplan samt reservera tillräckligt med tid för eventuella överraskningar, säger Tapani Alaviiri.

I Mellaneuropa kan du utöver att köra vilse eller råka ut för en trafikolycka stöta på strejker, vägarbeten eller rusning. Om du reserverat tillräckligt med tid och på förhand tagit reda på alternativa rutter kan du lättare anpassa dig om det uppstår problem.

– Jag har själv lärt mig den hårda vägen. Första gången jag körde i Paris var på en fredag mitt under rusningstid, ett misstag jag aldrig upprepat när jag kört i stora städer utomlands. I städer med mycket trafik lönar det sig att undvika rusningstid och välja rutter som har mindre trafik, säger Alaviiri.

Enligt Henna Hellman är de vanligaste fordonsskadorna som finländarna råkar ut för utomlands små bucklor och kollisioner samt att resan måste avbrytas på grund av ett tekniskt fel.

– Bucklor på parkeringsplatser, att backa in i en stolpe och kollision i en korsning eller vid filbyte. De här är nog de vanligaste skadorna oberoende av land. Ibland händer det tyvärr även allvarliga olyckor. En liten buckla eller ett tekniskt fel kan lätt förstöra semesterstämningen och därför lönar det sig att alltid vara förberedd på tråkiga överraskningar, säger Hellman.

1) Försäkringen skyddar även under utlandsresor

 • En finsk trafikförsäkring gäller i EES-länder och i länder utanför EES som ingått avtalet om grönt kort när försäkringsbolaget beviljat ett grönt kort. Med det gröna kortet kan du bevisa att din trafikförsäkring gäller. LokalTapiolas kaskoförsäkring gäller i Europa och i de flesta länder utanför Europa som ingått avtalet om grönt kort.

 • Det lönar sig att alltid ha gröna kortet med dig när du en resa utanför Norden. I vissa länder är det obligatoriskt. På Trafikförsäkringscentralens webbsidor kan du läsa mer om landspecifika krav . Om du är kund i LokalTapiola kan du beställa gröna kortet genom att följa de här anvisningarna .

 • Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter personskador som inträffat i trafik samt egendomsskador som orsakats utomstående. En frivillig kaskoförsäkring ersätter skador på det egna fordonet. Om du är kund hos LokalTapiola kan du vid en skada utomlands ringa larmtjänsten på +358 800 0 4531.

 • Om du reser i ett land där den finska trafikförsäkringen inte gäller behöver du en gränsförsäkring, det vill säga en trafikförsäkring för landet i fråga.

 • I länder utanför EES som ingått avtalet om grönt kort lönar det sig även att ha en ansvarsförsäkring för utlandet som ingår i kaskoförsäkringen. Det här beror på att ersättningssummorna i trafikskador som inträffar i de här länderna alltid bestäms enligt lagstiftningen i landet i fråga. Därför kan trafikförsäkringsskyddet i länder som ingått avtalet om grönt kort vara mer begränsat än i Finland. Ansvarsförsäkringen för utlandet som ingår i kaskoförsäkringen kan till exempel ersätta person- eller sakskador föraren orsakat en annan part.

 • Kom ihåg att även ha en gällande reseförsäkring när du reser utomlands!

2) Se till att du har nödvändiga handlingar och nödvändig utrustning med dig

 • Vid bilresor utomlands ska du även ta med dig registreringsbevisets tekniska del, en eventuell fullmakt utfärdad av finansieringsbolaget eller en annan ägare av fordonet samt givetvis passet eller ett annat identitetsbevis. Ytterligare anvisningar hittar du här på LokalTapiolas webbsidor .

 • Kontrollera att du har nödvändig utrustning i bilen. I vissa länder är det till exempel obligatoriskt med första hjälpen-väska och reflexväst. På Automobilförbundets webbsidor finns information om vilken utrustning som krävs i olika länder .

 • Det finns många appar som kan vara nyttiga på din resa. Se till exempel till att uppdatera navigatorn eller kartappen före resan. Det kan vara bra att färdigt mata in både den planerade rutten och en alternativ rutt i navigatorn ifall det uppstår överraskningar under resan. Många anordningar och appar ger även information om till exempel laddningsstationer för elbilar, vägtullar och trafikstockningar.

 • På grund Rysslands anfallskrig i Ukraina uteslöts Ryssland och Belarus ur det internationella gröna kortsystemet. Det betyder att en trafikförsäkring som tecknats i Finland inte längre från 1.6.2023 ersätter skador som inträffat i de här länderna.

 • Enligt utrikesministeriet ska du undvika alla resor till Ryssland och Belarus. Om du trots det reser med ett fordon i landet, kan du fråga efter en trafikförsäkring av det lokala försäkringsbolaget i samband med att du kör över gränsen.

 • Trafikförsäkringscentralen har mer information om ändringarna och anvisningar på sina webbsidor .

 • Många försäkringsbolag har även uteslutit Ryssland och Belarus ur kaskoförsäkringarna. LokalTapiolas kaskoförsäkring gäller inte i Ryssland och i Belarus från 1.6.2023 eller enligt kundens försäkringsperiod. Vid behov kan du kontrollera giltighetsområdet i din försäkring i försäkringsbrevet eller genom att kontakta ditt försäkringsbolag.