Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet11.3.2022

Nytt sätt att parkera ökar farosituationer – "Om du inte ser övergångsstället ökar risken för olyckor"

Sedan 2020 har man kunnat parkera bilen även på vänstra sidan av vägen i tätorter. Många glömmer att då gäller fortfarande den traditionella regeln om avstånd till övergångsstället. I huvudstadsregionen har man allt oftare påfört felparkeringsavgifter på grund av parkering för nära övergångsställen.Jämför och köp

Vägtrafiklagen som trädde i kraft sommaren 2020 utvidgade parkeringsmöjligheterna. Numera kan man även parkera på vänstra sidan av vägen på en dubbelriktad väg i tätorten. Tidigare var detta endast tillåtet på en enkelriktad väg.

När man kör över vägen för att parkera kan man dock glömma en sak: det ska vara ett avstånd på fem meter före ett övergångsställe. Här kan föraren tänka fel: för även om hen upplever att hen parkerar bilen efter övergångsstället, så är det framför övergångsstället för den mötande trafiken. Då skymmer bilen sikten i den avgörande färdriktningen.

– Fordon som parkeras alltför nära övergångsstället äventyrar säkerheten till exempel för fotgängare. När man dessutom beaktar att passerande bilar ofta inte stannar bredvid ett fordon som parkerats fel, som de borde, uppstår verkligt farliga situationer, säger Helsingfors stads kommunala parkeringsvakt Kaija Kossila.

De riskfyllda felparkeringarna har ökat i Helsingfors, vilket märks som ett ökat antal böter. Medan det ännu åren 2019 och 2020 skrevs ut drygt 10 000 felparkeringsavgifter per år för bilar som parkerats för nära övergångsställen, steg antalet förra året till mer än 14 500.

Kossila vill påminna oss om att avståndet på fem meter till övergångsstället alltid ses från körfilens färdriktning. Det spelar ingen roll om det är bak- eller frampartiet på fordonet som är för nära övergångsstället. Allt som allt har det enligt henne ganska snabbt blivit vanligt att parkera på vänstra sidan av vägen i Helsingfors.

Felparkering ökar riskerna på många sätt

Huvudstadsregionen och stadsområden i allmänhet är lämpliga för de nya och mer flexibla parkeringsvanorna. Det är ofta svårt att hitta en parkeringsplats i städer och gatorna kan också vara väldigt smala. Då är det bra om bilen kan köras direkt till parkeringen på vänstra sidan av vägen och man behöver inte köra ett extra varv runt kvarteret, än mindre att göra en farlig U-sväng för att få en parkeringsplats på "fel sida" av vägen.

Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för trafiksäkerhet i LokalTapiola vill påminna oss om att det lönar sig att vara försiktig av många olika orsaker när man rör sig nära övergångsställen.

– En bil som står parkerad för nära ett övergångsställe hindrar sikten i båda riktningarna. En fordonsförare som närmar sig på trafikleden ser inte övergångsstället och en fotgängare som är på väg till övergångsstället ser inte obehindrat körbanan. Farliga situationer kan till exempel uppstå om föraren upptäcker en person som kommer till övergångsstället först när hen redan befinner sig på övergångsstället. Då måste föraren kanske göra en tvärbromsning, vilket också ökar risken för påkörning.

Det kan vara svårt att få en bil att stanna snabbt på en hal väg i vinterförhållanden. Detta betonar vikten av att sakta farten när man närmar sig övergångsställen. Vintertid kan sikten i korsningar även försämras av snödrivor vid vägkanten.

– De som parkerar till vänster ska också komma ihåg risken när man ska bege sig ut i trafiken igen. När bilen står parkerad på vänstra sidan av vägen måste föraren ofta backa mycket för att få bilens framparti vänt och få sikt till körfältet. Om bilen står parkerad för nära övergångsstället kan det hända att föraren vid backningen inte observerar de personer som går bakom. Till detta ansluter sig onekligen en risk för kollision, säger Alaviiri.

Läs även: Enkät: Majoriteten är oroliga för hur säkra skyddsvägarna är

 1. 1.

  Enligt vägtrafiklagen får man stanna och parkera på vänstra sidan av vägen på en dubbelriktad väg i tätorten, om detta inte medför fara eller olägenhet för trafiken.

 2. 2.

  Ett säkerhetsavstånd på fem meter gäller inte bara övergångsställen. Fem meter fritt utrymme ska också lämnas när man stannar eller parkerar framför en korsande cykelväg och förlängning av en korsande cykelväg.

 3. 3.

  Vid parkering på vänstra sidan av vägen ska man beakta både den mötande trafiken och även den som kommer bakifrån. Detta betonas när man ger sig ut i trafiken: när bilen står parkerad på vänstra sidan av vägen och föraren sitter långt från körbanan är det svårt att se vägen. Man kan också behöva hjälp med att ge sig ut i trafiken, särskilt om ett annat fordon har parkerat framför.

 4. 4.

  Trafikmärken för parkering finns alltid på högra sidan av vägen, dvs. i förhållande till den rådande körriktningen. Om du parkerar på vänstra sidan av vägen, kom ihåg att kontrollera hur det är tillåtet att parkera på området.

 1. 1.

  När du närmar dig ett övergångsställe ska du alltid köra försiktigt och med en sådan hastighet att du vid behov kan stanna fordonet före övergångsstället. Enligt lag ska en fotgängare, som befinner sig på ett övergångsställe eller gör sig beredd att gå ut på ett, ges företräde.

 2. 2.

  Om ett annat fordon har stannat framför ett övergångsställe får det inte köras om utan att man stannar om det inte finns en refug eller en ledig körfil mellan fordonet som kör om och det omkörda fordonet.

 3. 3.

  Det lönar sig alltid att förutse och förbereda sig på överraskningar vid övergångsställen och i korsningar. Till exempel kan barn bete sig oförutsett i trafiken. De kan också lätt skymmas av buskar, snödrivor eller andra fordon.

Läs även: Var tredje bil har blivit tillbucklad på en parkering – agera såhär när en skada inträffar

Läs även: Vad bör bilisten veta om den nya vägtrafiklagen? Experterna går igenom viktiga ändringar och olika risker