Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet2.9.2021

Var tredje bil har blivit tillbucklad på en parkering – agera såhär när en skada inträffar

Ungefär var tredje bilist har fått bilen tillbucklad på en parkeringsplats under de senaste två-tre åren, framgår av LokalTapiolas enkät. Nästan hälften berättar att de undviker parkeringsplatser som de upplever krångliga. Numera krävs omsorgsfullhet av bilister också vid parkering på vänster sida av vägen i tätorter. Vi samlade sätt att förebygga bucklor och anvisningar vid en skada.Jämför och köp

Har du repat din egen eller någon annans bil eller har din bil blivit tillbucklad på en parkeringsplats under de senaste åren? I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning berättade bara 67 procent av respondenterna att de helt har kunnat undvika dylika situationer. Ungefär var tredje bilist har alltså ganska färska erfarenheter av bucklor i samband med parkering. Respondenterna säger att de oftast har märkt att deras egen bil har blivit tillbucklad (23%).

- Antalet kan låta högt, men å andra sidan är plåtskador och andra parkeringsskador på parkeringsplatser en av de vanligaste fordonsskadorna som försäkringsbolagen ersätter. Överraskande ofta blir det en repa bara av att man slår upp dörren i sidan av grannbilen. Andra risksituationer är till exempel backning samt väjning för ett annat fordon på körbanan på parkeringsområdet, berättar LokalTapiolas ersättningschef för fordonsförsäkringar Mikko Tulla.

Försäkringsbolagen ersätter årligen från lagstadgad trafikförsäkring cirka 45 000 skador som inträffat på parkeringsplatser, enligt Institutet för olycksinformation (OTI). Därtill ersätts årligen från frivillig kaskoförsäkring ett betydande antal bucklor och repor som uppkommit i samband med parkering. På parkeringsplatser inträffar alltså i genomsnitt åtminstone hundra kollisioner per dag.

I denna artikel kan du läsa om, i vilka kommuner som det har inträffat flest trafikskador på parkeringsområden.

Vanliga sätt att förebygga är att vara försiktig och att undvika risksituationer

I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning tillfrågades också vad finländarna gör för att förebygga skador på parkeringsplatser. De vanligaste sätten är att försöka köra så försiktigt som möjligt och att parkera i mitten av parkeringsrutan – så gör cirka 60 procent av respondenterna.

Förvånansvärt många berättar att de undviker sådana parkeringsplatser som de upplever vara krångliga. Detta gör 45 procent av respondenterna. Drygt en fjärdedel försöker också dra nytta av bilens säkerhetsteknologi såsom backningsradar och ungefär lika många försöker redan vid ankomsten förutse avfärden genom att parkera bilen med frampartiet i färdriktningen. Nästan var femte berättade att de undviker parkeringsplatser under rusningstider.

- Som bilist är det naturligtvis svårt att helt undvika svåra parkeringssituationer. I vardagen kan man dock försöka förebygga bucklor och repor till exempel genom att på parkeringsplatsen lämna bilen lite längre bort från ingången eller på ett ställe där det är rymligare. När man kommer tillbaka till bilen lönar det sig alltid att titta sig omkring: är det till exempel någon som är på väg att köra till eller från parkeringsområdet? Det är naturligtvis lättare att se och förutse framtida trafiksituationer när man står utanför bilen än från förarplatsen, säger Tulla.

Vi har nu under ett år lärt oss att parkera till vänster

Sommaren 2020 och nya vägtrafiklagen förde med sig möjligheten att i tätorter parkera bilen på vänstra sidan av en tvåfilig väg. Numera kan man alltså också parkera bilen vid sidan av körfältet för mötande trafik, så länge det inte äventyrar eller stör annan trafik. Inom trafikkretsar har man med spänning väntat på att se om förändringen leder till att parkeringsskadorna ökar – eller att de tvärtom minskar.

- Ett positivt tecken är att åtminstone ännu har parkering till vänster inte lett till en skadetopp. Naturligtvis kan det vara så att vanan nu först blir vanligare, och vi måste ju alla ännu lära oss detta, säger Tulla.

Ett ytterligare alternativ för parkering kan göra trafiken smidigare men att parkera till vänster har också sina risker.

- När man parkerar vid sidan av körfältet för mötande trafik ska man alltid se upp för trafiken i båda riktningarna. Dessutom kan förarens sikt vara mycket dålig när man beger sig ut i trafiken från vänster sida av vägen, eftersom avståndet till körbanan är längre och speglarna kanske inte är till hjälp. Sammantaget kan dock ändringen minska farliga U-svängar som man till exempel gör för att byta körfält eller söka parkeringsplats som även i allmänhet är svårt.

 • Skador som inträffat på parkeringsområden ersätts både från den lagstadgade trafikförsäkringen och från den frivilliga kaskoförsäkringen. Från trafikförsäkringen ersätts personskador för alla parter samt skador på den oskyldiga partens fordon eller annan egendom. Kaskoförsäkringen omfattar de skador som drabbar det egna fordonet. Parkeringsförsäkringen ingår i LokalTapiolas Lyxkasko och Omfattande kasko och den ersätter utan bonusförlust skador som ett okänt fordon har orsakat en parkerad bil.

 • Om du kolliderade med någon annans bil, är det schyst att lämna kontaktuppgifterna eller att stanna och vänta tills bilens ägare kommer på plats.

 • Om två fordon kolliderade, utred situationen så långt som möjligt redan på plats.

  • Skriv upp motpartens namn, adress, telefonnummer och försäkringsbolag samt fordonets registernummer. Om det finns vittnen, begär deras kontaktuppgifter.

  • Ta bilder på skadorna och skadeplatsen till exempel med kameran i mobilen eller rita en skiss.

  • Speciellt i oklara situationer är det bra om det finns ögonvittnen till händelsen eller bilder på händelseplatsen.

 • Ta inte emot ersättning i pengar på kollisionsplatsen eller betala inte ersättning direkt till den skadelidande, utan utred skadan med försäkringsbolaget. Även en liten skada kan orsaka överraskande stora reparationskostnader. Gör ett skriftligt avtal om ni kommer överens om något på skadeplatsen.

 • Du kan som kund hos LokalTapiola anmäla skadan på webben och vid behov ringa ersättningstjänsten. Vi ger råd om skadeinspektion och val av verkstad. Noggrannare anvisningar för skadefall hittar du här.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 5 539 personer 4–26.1.2021. På frågor som gällde parkering svarade allt som allt 1 908 personer som har kört bil under de 12 senaste månaderna  Enkäten genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 1,3 procentenheter.