Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet21.6.2021

Tänker du hyra en båt? Med hjälp av dessa tips kan du undvika de vanligaste skadorna

Sommarvärmen och inrikessemestrandet under coronatiden ger ett lyft åt båtlivet. Samtidigt har intresset för båthyrning ökat. Vi sammanställde saker som det lönar sig att beakta när du hyr eller hyr ut en båt. Av de båtskador som LokalTapiola ersätter ansluter sig över hälften till fel som inträffar vid körning av båten, såsom bottenkänningar och kollisioner.Läs mera

När coronarestriktionerna har lett till begränsningar för utlandsresor och vädret i Finland har varit gynnsamt har trafiken på vatten ökat. Enligt Traficom ökade antalet första registreringar av vattenfarkoster samt ägarbyten av begagnade båtar kraftigt förra året och första registreringar har fortsatt att öka denna vår. När båthandeln är livlig, får man kanske inte genast tillgång till en ny båt. Detta har ökat efterfrågan på hyrbåtar. I bakgrunden till korttidsuthyrningen ligger delningsekonomin och den mildare regleringen av båtuthyrning som trädde i kraft förra sommaren.

Enligt sjötrafiklagen som trädde i kraft i juni 2020 behöver obemannade båtar inte längre besiktigas och för dessa krävs inte heller CE-märkning. Detta har gjort det lättare att hyra ut sin båt.

- Att det har blivit vanligare med uthyrning har många bra sidor, till exempel att ägaren kan täcka underhållskostnaderna för båten med hyresintäkterna och flera kan njuta av att röra sig på vatten. Samtidigt lönar det sig att förbereda sig på ökade risker. När båten används mer, inträffar också skador med större sannolikhet. Dessutom har den som hyr båten inte nödvändigtvis tidigare erfarenhet av att röra sig på vatten eller kunskaper om vattenområdet i fråga, vilket betonar betydelsen av guidning i samband med uthyrningen, säger LokalTapiolas utvecklingschef Timo Ekholm.

Båtar erbjuds för uthyrning via både den traditionella djungeltelegrafen och via nya förmedlingstjänster. På webben finns digitala plattformar där till exempel massor av motorbåtar och vattenskotrar erbjuds för hyrning. Om du planerar att hyra ett vattenfordon, lönar det sig att se till att försäkringsskyddet är i skick. En båtförsäkring gäller inte automatiskt i hyresverksamhet, utan om detta måste avtalas separat med försäkringsbolaget.

Skador i anslutning till båtliv ökar – bra att repetera ansvar

Den livliga båtsäsongen förra sommaren syntes i antalet båtskador. Antalet skador som ersattes från LokalTapiolas båtförsäkring ökade med cirka 15 procent jämfört med året innan. Mer än hälften av alla skador som ersätts från båtförsäkringen ansluter sig till fel som inträffar vid körning av båten, såsom grundstötningar och bottenkänningar eller kollisioner till exempel med en annan båt eller brygga. Vi ersätter också ofta transport- och brandskador.

Läs mer: Båtlivet lockar, antalet skador ökar – akta dig åtminstone för grynnor, tjuvar och brandrisk

- Man kan säga att den typiska båtskadan som vi ersätter under sommarmånaderna är en kollision eller en bottenkänning, där reparationen kostar drygt två tusen euro. Detta är också bra att veta när du hyr en båt. Föremål under vatten eller oväntade strömmar kan också överraska en erfaren båtförare, så det är bra att berätta för hyrestagaren om kända riskområden, säger Ekholm.

Den nya sjötrafiklagen betonar både ansvaret för den som hyr ut båten och för personen som framför den. Enligt lagen ska det i alla båtar finnas en befälhavare, som bland annat ansvarar för båtens färd och resenärernas säkerhet. Hyresgivaren får inte överlåta båten till en person som inte har den ålder, förmåga och skicklighet som förutsätts för att manövrera den. Hyresgivaren måste också se till att båten är lämplig för vattenområdet och förhållandena i fråga och ge hyrestagaren tillräcklig handledning för att använda den.

- Trafiken på vatten är ett samspel och detta ska man också iaktta vid hyrning. Det lönar sig för båtägaren och hyrestagaren att i förväg noggrant diskutera om båten och dess användning för att undvika tråkiga överraskningar och för att förhindra olyckor.

Vi sammanställde en lista på saker som det är bra att komma ihåg, om du tänker hyra ut eller hyra ett vattenfordon.

  • Säkerställ dig om skicket och utrustningen. Säkerställ dig om att båten är i gott skick vid tidpunkten för överlåtelsen och uppfyller lagens krav på säkerhet och utrustning. Om möjligt träffa hyrestagaren i samband med överlåtelsen, då kan man tillsammans bekanta sig med båten och säkerhetsutrustningen.

  • Bekanta dig med hyrestagaren. Fråga den som är intresserad av att hyra om dennes erfarenhet av båtliv och av båtar. Säkra tecken på detta är till exempel avlagda båtkurser eller -examen. Du kan också hitta båtförar-CV i förmedlingstjänsten.

  • Kontrollera hyrestagarens ålder. En person som fyllt 15 år får köra en registrerad motorbåt.

  • Ingå ett skriftligt avtal. Det förebygger oklarheter och till exempel situationer där hyrestagaren inte återvänder med båten. Det är bra att granska båten före och efter hyrningen och tillsammans se efter om det finns eventuella gamla repor och skråmor innan man beger sig ut till sjöss.

  • Säkerställ dig om försäkringsskyddets omfattning. En båtförsäkring omfattar i regel inte skador som inträffar i hyresverksamhet, utan detta måste avtalas separat med försäkringsbolaget. Om försäkringens giltighet har utvidgats till att omfatta hyresverksamhet, så omfattar försäkringen även skador som inträffat under hyrestagarens användning av båten. Kontrollera samtidigt i försäkringsbrevet att försäkringens omfattning och ersättningsbelopp är tillräckligt för din båt. Kontakta ditt försäkringsbolag för eventuella förändringsbehov.

  • Säkerställ dig om skicket och utrustningen. Säkerställ dig om att båten är i gott skick vid tidpunkten för överlåtelsen och uppfyller lagens krav på säkerhet och utrustning. Kom ihåg att du i rollen som befälhavare enligt lagen är ansvarig för säkerheten för båten och passagerarna till sjöss, dvs. du ansvarar för att flytvästarna används vid behov. Till exempel om båten inte har en handbrandsläckare eller redskap för att få bort vatten ur båten som krävs enligt lagen, ska du fråga hyresgivaren om saken.

  • Säkerställ dig om att uthyraren är pålitlig. Ingå ett skriftligt avtal. Kom ihåg att du har rätt att få tillräckliga anvisningar för en trygg användning av båten.

  • Säkerställ dig om försäkringsskyddets omfattning. Ersätter båtförsäkringen också skador som hyrestagaren orsakat? Om den som hyrt båten orsakar utomstående en skada till sjöss, kan den ersättas från båtens ansvarsförsäkring.

  • Försiktigt till sjöss. Ta hand om hyrbåten på samma sätt som om den vore din egen. Kom ihåg att till sjöss gäller samma regler, skyldigheter och försäkringsvillkor för hyrestagaren som för båtägaren. Det lönar sig att lämna alkoholhaltiga drycker på land.

Källor: Sjötrafiklagen, Traficom

Inträffade en båtskada? LokalTapiolas anvisningar för skadesituationer hittar du här. Du kan bekanta dig med våra båtförsäkringar här.