Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet3.5.2021

Har du köpt en stuga? Ta vara på våra tips för att förebygga brand-, läckage- och stormskador

Handeln med fritidsbostäder har varit livlig under den exceptionella coronatiden. Det lönar sig att använda lite tid för några säkerhetsåtgärder när du åker till en ny stuga eller åker till stugan första gången efter vintern. När man har beaktat riskerna för bränder, stormar och till exempel läckageskador är det lugnare att vara på stugan och också när man inte är där. Vi samlade tips för att öppna stugan på våren.Bekanta dig och köp

Coronatiden har fått finländarna att stanna i hemlandet och detta har väckt drömmarna om en egen eller en ny stuga. Enligt statistiken var handeln med fritidsbostäder livlig redan i fjol. Enligt Finlands Bank lyftes nya stuglån i rekordtakt och enligt Lantmäteriverket ökade antalet affärer med strandstugor och strandtomter kraftigt jämfört med året innan. Även nu under våren har många tänkt förverkliga sina stugdrömmar: enligt Statistikcentralens undersökning konsumenternas förtroende har planerna på att köpa en stuga varit på en högre nivå än under tidigare år.

- Coronatiden har också ökat efterfrågan på gamla stugor. Har man en stuga, där man utöver att tillbringa sin fritid eventuellt också distansarbetar, lönar det sig att säkerställa elsystemets kapacitet och elanordningarnas skick. Använd inte stugan som slutförvaringsställe för gamla hushållsmaskiner eftersom de kan utgöra en betydande brandrisk. Om apparaten låter eller har annat speciellt ljud ska den föras till återvinning. Det lönar sig också att i början kontrollera att gnagare eller rost inte har orsakat skador på stugans anordningar eller elledningar, säger LokalTapiolas projektdirektör, brandingenjör Antti Määttänen.

Hos LokalTapiola har stugboomen till följd av coronapandemin synts som ökad efterfrågan på fritidshusförsäkringar.

- De största skadorna som har ersatts för stugor är vanligtvis brand- och stormskador samt rörbräckage. Det är viktigt att redan vid köpskedet bereda sig på dolda skador i konstruktionerna genom att till exempel låta utföra en opartisk konditionsgranskning. Det är också skäl att fråga den tidigare ägaren om tidigare vattenskador och renoveringar. Om det finns eldstäder i stugan är det bra att ta reda på när sotaren senast har granskat och rengjort dem för att undvika bränder vid uppvärmning och bastubadande, säger LokalTapiolas utvecklingschef Timo Ekholm.

Nedan fem saker som det lönar sig att beakta i en ny stuga eller en stuga som stått tom länge.

1. Var medveten om brandriskerna

Med brandvarnare och förstahandssläckningsutrustning kan du förbereda dig på brandrisker i anslutning till stugans anordningar, uppvärmning och matlagning. Kontrollera i början av stugsäsongen att det finns fungerande brandvarnare i alla sovrum och vid utrymningsvägarna och byt vid behov batterierna.  Betydelsen av primärsläckning framhävs i en stuga i glesbygden eftersom det vid en brand kan ta tiotals minuter före brandkåren kommer till platsen. Ha till hands en brandfilt och till exempel en handbrandsläckare på sex kilo.

Läs mer: Hemmet, stugan, båten och bilen behöver olika typer av släckare – experten rekommenderar att fästa uppmärksamhet vid släckarens storlek och innehåll

Enligt lagen ska eldstäderna i fritidsbostäderna sotas med tre års mellanrum, men om den öppna spisen eller till exempel bastuugnen värms upp året runt, är det skäl att beställa en sotare en gång om året. På detta sätt förebygger man bränder som beror på fel i eldstaden och rökkanalerna. Begär ett färskt sotningsintyg av förra ägaren. För het aska ska man ha ett metallkärl med lock, dit askan kan flyttas efter bränningen.

2. Förutse stormens framfart

Stormvindar eller åtminstone kraftiga vindbyar förekommer året runt i Finland. Det lönar sig att se sig noggrant omkring på stugtomten: finns det träd på gården vilka kan utgöra fara för stuggäster eller skada byggnader om de faller? Det är skäl att åtminstone fälla träd som är i dåligt skick.

Det lönar sig att förbereda sig på oväder och störtregn medan vädret är bra. Om det till exempel finns skador på taket, lönar det sig att reparera dem så att inte regnvatten kommer in eller hård vind förvärrar skadorna. Rinner vattnet som det ska i tak- och stuprännorna, är brunnarna fria från skräp? På stugtomten ska man också se till att regn- och smältvatten kan rinna bort från byggnaden, till exempel med hjälp av lutningar och diken. Om det finns en brygga och en båtplats på stugan, ska du säkerställa dig om fästningen före en storm.

Det är viktigt att vara försiktig när du fäller träd eller till exempel klättrar upp på tak. Använd säkerhetsutrustning, såsom säkerhetssele eller tillkalla en yrkesman. Om du själv tar hand om underhållsarbetena, se åtminstone till att någon finns inom hörhåll eller att du vid behov kan ringa efter hjälp.

3. Förbered dig på läckage

Många stugor är i dag lika välutrustade som hemmen, så vattenskadorna kan förebyggas genom samma medel. Om man har skaffat en disk- eller tvättmaskin för att göra vardagen lättare i stugan, är det skäl att placera ett läckageskydd under den, om det inte finns en golvbrunn i rummet eller om man inte annars genast kan upptäcka ett läckage. Kontrollera kopplingarna så att de inte läcker. Det finns också olika läckagelarm för att förebygga läckageskador, via vilka du till och med kan få ett meddelande till din smarttelefon.

De största vattenskadorna i stugorna gäller ofta vintertida rörbräckage som upptäcks först på våren.  Kölden kan söndra rör eller ett litet läckage kan droppa länge och upptäckas först när man kommer till stugan. Utöver att kontrollera rörens skick lönar det sig att förebygga vattenskador genom att fundera på hur man kunde förhindra att rören fryser under den kalla årstiden. Ett bra sätt är att stänga byggnadens huvudavstängningsventil eller att koppla bort bruksvattenpumpen om stugan står tom en längre tid.

4. Skada inte dig själv

På stugan sysslar man med många saker både inne i stugan och utomhus och då kan olycksfall inträffa. I LokalTapiolas ersättningstjänster har man noterat, att halkningar och fall är de mest typiska olycksfallen för stugfirare. Risken att halka eller falla på gården kan till exempel minskas genom att avlägsna mossa från stenbeläggningar, genom att reparera murknande trappor och räcken samt använda rejäla skor. Var också försiktig när du klättrar upp på stegar. Det lönar sig att skaffa trygga arbetsredskap för renoveringen av stugan och snickararbetena och att inte till exempel använda tiotals år gamla verktyg vars ovassa blad kan öka skaderisken.

Läs mer: På stugan inträffar skador när man faller och renoverar – hala platser, gamla maskiner och klättring utgör faror

I fall av olycksfall är det bra att ha vårdmaterial i medicinskåpet i stugan eller att ha med en förstahjälpsväska. Ladda också ner appen 112 Suomi till din mobil redan före stugsäsongen inleds, eftersom stugans koordinater förmedlas direkt till nödcentralen via appen.

5. Lär känna dina stuggrannar

Långt från hemmet och glesbygden är grannen ofta den närmaste hjälpen. Det lönar sig att lära känna sina stuggrannar eftersom grannarna kan vara den viktigaste hjälpen vid storm, brand eller elavbrott. Det är också bra att komma överens med grannen om att man håller den andras gård och stugväg under uppsikt för inbrottstjuvar eller att man går och gör den första inspektionen på våren före den andra kommer till stugan.

Det är också bra om man kan ordna sovplatser för stuggäster. Det är bättre att gästerna stannar och övernattar på stugan efter en kvällssits än att de till exempel på grund av den ljusa sommarnatten bestämmer sig för att åka hem påverkade.

  • Med hemförsäkring kan också försäkras en fritidsbostad. Fritidshusförsäkringen omfattar utöver själva byggnaden och dess lösegendom också till exempel gårdsbyggnader på högst 15 kvadrat på tomten och en roddbåt med motor. Försäkringsskyddet kan också utvidgas vid behov. Från LokalTapiolas fritidshusförsäkring med basnivå ersätts till exempel skador till följd av storm, brand och inbrott och från den omfattande försäkringen ersätts dessutom bräckageskador på hushållsmaskiner och husteknik.

  • Om du renoverar en ny stuga eller förbättrar utrustningsnivån, lönar det sig att säkerställa att försäkringsskyddet fortfarande är tillräckligt och uppdatera det vid behov. Du kan bekanta dig med LokalTapiolas fritidshusförsäkringar här.

  • Olycksfall som inträffar på stugan och andra personskador ersätts till exempel från sjukkostnads- och olycksfallsförsäkringar. Du kan bekanta dig med våra personförsäkringar här.

  • Om det inträffar en skada på stugan, kan du som kund i LokalTapiola göra skadeanmälan smidigt på webben. Vid behov når du oss per telefon. Närmare anvisningar för skadesituationer kan du läsa här.