Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet22.4.2021

Hemmet, stugan, båten och bilen behöver olika typer av släckare – experten rekommenderar att fästa uppmärksamhet vid släckarens storlek och innehåll

Brandsläckaralternativen är många och ibland kan mångfalden vara förvirrande. Experten rekommenderar att man har en vätskesläckare i hemmet. I lokaler och utrymmen som är kalla på vintern, till exempel stugan eller båten, är en pulversläckare det bästa alternativet. Det största misstaget är att helt sakna en släckare. När man väljer släckare lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid storleken och innehållet. Man måste även försäkra sig om att släckaren fungerar genom att låta granska släckaren regelbundet.Bekanta dig och köp

Släckare finns i många olika storlekar samt med olika innehåll och effektivitetsklasser. Även benämningarna på olika släckare kan vara förvirrande.

- Huvudregeln är att den bästa släckaren i hemmet är en vätskesläckare, även kallad skumsläckare. Innehållet i en sådan släckare består av en skummig blandning. I till exempel bilen, båten eller stugan, i vilka temperaturen ibland kan vara nära noll eller på minus, är pulversläckare bäst eftersom de inte fryser, säger projektdirektör för tjänster som gäller säkerheten i hemmet, brandingenjör Antti Määttänen vid LokalTapiola.

Pulversläckaren är den mest bekanta släckartypen för många och den vanligaste förekommande släckartypen i Finland. Vid sidan av pulversläckarna har vätskesläckare ökat i popularitet då de blivit mer effektiva. Määttänen rekommenderar att ha en vätskesläckare hemma eftersom de är lättanvända och lämpar sig för handbrandsläckning av alla möjliga bränder i hemmet.

- En traditionell pulversläckare kan också fungera effektiv i hemmet men vid släckning inomhus flyger pulvret omkring vilket försämrar sikten och ställer till oreda. Utöver oredan kan pulvret i värsta fall orsaka korrosion i elektroniska apparater så att de går sönder, säger Määttänen.

Enligt räddningsväsendets uppgifter används handbrandsläckning i nästan 2 000 byggnadsbränder varje år vilket visar hur viktig den första släckningsinsatsen är. Med lyckad handbrandsläckning går det att förhindra många alvarliga personskador och undvika egendomsskador på tiotals miljoner euro varje år.

Se till att släckaren är tillräckligt stor

- Jag rekommenderar att man i hemmet har en vätskesläckare på sex kilogram. Om den känns för robust och tung är även en vätskesläckare på två kilogram ett bra och lättanvänt alternativ. Om det i hemmet finns tillräckligt med fungerande brandvarnare i sovrum och tamburen och de boende har handbrandsläckningskunskaper, kan nästan alla brandtillbud i hemmet släckas förutsatt att de upptäcks i tid, säger Määttänen.

Till stugan rekommenderar Määttänen en pulversläckare på sex kilogram om stugan är kall på vintern. Vid behov kan man ha flera släckare på stugan eftersom brandkåren ofta har en lång väg till stugan vid en brand. I bilen och båten går det bra att ha en pulversläckare på två kilogram.

- Tyvärr finns det fortfarande små spraysläckare som har storleken av en sprayflaska på den finska marknaden. Att sälja sådana släckare är enligt min åsikt att vilseleda konsumenterna eftersom de inte släcker en brand när det gäller. Släckarna i fråga har ingen effektivitetsklass och de är inte officiella släckare, säger Määttänen.

I ett test år 2019 konstaterade Tukes att spraysläckare fungerar dåligt i en handbrandsläckningssituation.

Släckaren ska granskas regelbundet

Förutom att välja en bra släckare ska man även låta serva den så att den är pålitlig vid en eventuell brand. Om släckaren förvaras på en plats där den är utsatt för fukt, vibration, temperaturväxlingar eller köld ska man låta granska den med ett års mellanrum. För handbrandsläckare som förvaras inomhus i hemmet rekommenderar Määttänen regelbunden granskning med två års mellanrum och att granskningen då utförs av en behörig granskare.

Vid förvaring i kalla utrymmen kan trycket i släckaren minska eller pulvret klumpa ihop sig vilket försämrar funktionsförmågan.

Vid granskningen kontrollerar släckaraffären släckarens funktion och vid behov ska man låta serva släckaren eller ersätta den med en ny. Tidpunkten för nästa granskning står på etiketten på släckaren.

Råd för handbrandsläckning – såhär använder du handbrandsläckaren

 • Om man är obekant med hur en handbrandsläckare fungerar lönar det sig lära sig hur den ska användas. Handbrandsläckaren fungerar i cirka 5-20 sekunder åt gången och därmed är det viktigt att man riktar släckmedlet korrekt.

 • Om branden upptäcks genast kan man försöka släcka den. Brandsläckningsredskap är till exempel handbrandsläckare, brandfiltar och brandposter. Släck en begynnande brand om du kan men utsätt dig inte för fara.

 • Det lönar sig att placera brandsläckningsredskapen på synliga platser så att de lätt kan användas vid behov. En fungerande brandvarnare hjälper att upptäcka en brand och ger tid att agera.

 • Det finns olika typer av handbrandsläckare. De kan delas upp enligt släckmedel i pulversläckare, koldioxidsläckare och vätskesläckare. Vanligast är pulversläckare.

 • Även en brandfilt är nyttig vid primärsläckning. LokalTapiolas kunder har lyckats släcka begynnande bränder även med hjälp av ett ämbar med vatten eller genom att kväva elden med en matta. En handbrandsläckare är dock det säkraste och effektivaste sättet.

 • Kontrollera på förhand för vilka bränder släckaren är avsedd för och bekanta dig med bruksanvisningen på släckarens sida. Gör såhär vid släckning:

 1. 1.

  Rikta munstycket mot brandhärden. Det är meningen att strålen ska riktas mot lågornas bas.

 2. 2.

  Utlös släckaren med handtaget vid ventilen

 3. 3.

  Sprid släckmedlet på brandhärden genom att göra svepande rörelser med munstycket

 4. 4.

  Töm inte hela släckaren på en gång utan följ med hur branden slocknar


Källor: Räddningsväsendet, Västra Nylands räddningsverk, webbplatsen Kodin turvaopas

Titta på en film där vår livstrygghetsexpert Esa ger praktiska råd om handbrandsläckare.