Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet6.8.2019

Det satsas flera tusen euro på renoveringar - tvister kan fördubbla kostnaderna

LokalTapiola utredde vad finländarna skulle vara redo att betala för vanliga renoveringar av bostaden.  Finländarna är redo att satsa mest på rör- och köksrenoveringar. Renoveringar lyckas dock inte alltid på önskat sätt. Man tvistar regelbundet om slutresultatet av renoveringar och för ärendet ända till domstol. Rättegångskostnaderna kan som värst bli flera tusen euro. Läs våra tips för att undvika renoveringstvister.Bekanta dig och köp

I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning utreddes hur mycket finländarna skulle vara beredda att betala för vissa vanliga hemrenoveringar.  Man skulle vara beredd att satsa mest pengar på en rörrenovering, cirka 8 200 euro.  För en golvrenovering och renovering av bastu skulle man kunna tänka sig att betala lite över 3 000 euro.  Renovering av badrum, fönster eller kök skulle däremot kunna kosta lite mera, 5 000 - 6 000 euro.  Trots de euro som använts för renovering, motsvarar inte arbetsresultatet alltid förväntningarna.

- Tvistemålen som gäller renoveringar är bekanta hos försäkringsbolagen.  De vanligaste renoveringstvisterna som ersätts från rättsskyddsförsäkringen i hemförsäkringen gäller fördröjt arbete,  priset på eller slutresultatet av renoveringen, berättar LokalTapiolas ersättningschef Matti Karimäki.

- Ofta finns det inga skriftliga avtal om dessa renoveringar så man tvistar efteråt om vad som i början avtalats om renoveringens omfattning, längd och pris. Ibland dyker det upp något överraskande i samband med renovering vilket orsakar extra arbete och då tvistar man ofta om dessa extra arbeten. Likaså tvistar man om vilka alla reparationer som hör till garantireparationer ifall det senare kommer fram några fel, fortsätter Karimäki.

Det viktigaste sättet för att undvika tvister är enligt Karimäki att före renoveringen i ett skriftligt ackordavtal komma överens med entreprenören om vad som ska renoveras, inom vilken tidtabell och till vilket pris.  Det är också viktigt att komma överens om hur man handlar, om det dyker upp överraskningar under renoveringen.  Entreprenören kan vid begäran visa ett försäkringsintyg över en gällande ansvarsförsäkring.  Entreprenörens ansvarsförsäkring kan ersätta om entreprenören till exempel i samband med en köksrenovering orsakar en vattenskada.  Med tanke på tvistemål är det bättre att man betalar för arbetet först efter att arbetet är gjort - inte på förhand.

Karimäki påminner också om hushållsavdraget och om att entreprenören ska höra till förskottsuppbördsregistret för att kunden ska kunna få hushållsavdrag för arbetet entreprenören utför.

Hemförsäkringen omfattar en rättsskyddsförsäkring

- Oklarheter och tvister i anslutning till renoveringar är en av de vanligaste situationerna då finländarna behöver juridisk hjälp.  Rättsskyddsförsäkringen i hemförsäkringen ersätter kostnader som uppstår i samband med tvister och som, om tvisten drar ut på tiden, lätt kan uppgå till flera tusen euro, berättar Karimäki.

Man kommer dock inte alltid ihåg att redan vid tidpunkten för bostadsköpet teckna en hemförsäkring.

- Vi stöter tyvärr regelbundet på situationer där en person har köpt en ny bostad och låtit renovera den före inflyttningen utan att se till att det finns en gällande hemförsäkring.  Detta blir ett problem till exempel i de situationer där slutresultatet av renoveringen leder till en tvist och man måste anlita en advokat för att utreda tvisten.

Rättsskyddsförsäkring ingår i LokalTapiolas alla hemförsäkringar. Rättsskyddet i hemförsäkringen omfattar bara ärenden som gäller det egna hemmet eller en fritidsbostad i egen användning. Försäkringen ersätter inte verksamhet som gäller anskaffning av inkomst, såsom uthyrning av bostad. Försäkringen Lägenhetsskydd ger skydd för ägaren av hyresbostaden vid både tvistemål och inkomstförluster samt skadesituationer. Läs mer om försäkringen lägenhetsskydd.

Enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt av Kantar TNS genomfördes 17-23.5.2019.  De som svarade på enkäten representerade befolkningen i åldrarna 15–74 år. Enkäten besvarades av 1 050 personer.