Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet18.6.2019

Båtförare, gör så här om du kör på grund – ”varierande vattennivå påverkar antalet skador”

Grundstötningar och andra kollisioner är de vanligaste skadorna bland båtfolk. Den senaste tiden har vattennivån varierat mycket vilket ökat antalet skador. LokalTapiola sammanställde anvisningar om hur man ska gå till väga i de vanligaste skadorna som inträffar på sjön.Läs mer och köp

Enligt LokalTapiolas skadestatistik är grundstötningar och kollisioner med bryggor de vanligaste skadorna bland båtfolk. Av de båtskador som anmäls till LokalTapiola är nästan 70 procent olika kollisioner. På andra plats vad gäller antalet skador, cirka 15 procent, är skadefall som orsakats av brott, till exempel stöld av utombordsmotorer eller inbrott i båten. På tredje plats ligger skador orsakade av väder och storm. Antalet skador som beror på väder varierar dock stort beroende på hur mycket det blåser och stormar under sommaren.

- Förenklat kan man säga att den vanligaste båtskadan som anmäls till försäkringsbolag är en kollision eller en grundstötning i juni eller juli där reparationen kostar cirka tvåtusen euro, säger utvecklingschef Timo Ekholm vid LokalTapiola.

- Vädret under maj-augusti har en stor inverkan på antalet skador. Under regniga somrar ligger båtarna mer i hamn om det stormar mycket uppstår det skador vid bryggorna. Om sommaren är varm är folk mycket ut med båt och då händer det också mer, säger Ekholm.

Enligt Ekholm har vattennivån varierat stort under den senaste tiden vilket lett till fler grundstötningar.

- Sommaren 2018 var varm och regnfattig och därmed var vattennivån rekordlåg på många platser. Detta märktes tydligt i antalet skador. I maj-augusti förra året var antalet skadeanmälningar cirka 30 procent mer än under samma period sommaren innan, säger Ekholm.

Efter en grundstötning måste båten kontrolleras omedelbart

Vid en grundstötning är det viktigt att kontrollera vilka skador som uppstått och förhindra ytterligare skador.

Om man kör på grund med en motorbåt är det viktigt att man ger endast lite gas och kör den försiktigt till stranden. Vid grundstötningar med utombordare ska man genast kontrollera vilka skador som uppstått på växelhuset och propellern.

- På utombordare är det typiskt att propellern får synliga skador. Det räcker inte med att ersätta den skadade propellern med en ny utan man måste även försäkra sig om att propelleraxeln är rak. Det här gör man genom att mäta hur skev propelleraxeln är. Att köra med en skev propelleraxel kan orsaka ytterligare skador på växelhuset. Ytterligare skador kan leda till att en skada på under 500 euro orsakar reparationskostnader på upp till 2 000-6 000 euro, säger specialist Pia Nyström vid LokalTapiolas ersättningstjänst.

Vid grundstötning med segelbåt är det skäl att köra båten till stranden så snabbt som möjligt och kontrollera om den läcker. Ibland måste hela båten genast lyftas upp ur vattnet för att kontrollera skador eller för att det finns risk att båten sjunker.

När man kör på grund med segelbåt går kölen ofta sönder i främre kanten och bakre kanten trycks mot skrovet. Utöver det och beroende på båtens hållbarhet och hastighet kan bottenstockarna slitas loss från skrovet.

- Vi instruerar våra kunder att genast kontakta våra samarbetsverkstäder eftersom de är bäst på att ta ställning till om båten måste tas upp och föras till reparationsverkstaden eller om man kan vänta till vintern före man reparerar eventuella skador. När en segelbåt kör på grund uppgår skadorna ofta till flera tusen euro, säger Nyström.

Vid en grundstötning ska man försiktigt ta sig till stranden och kontakta en reparationsverkstad. Man ska även kontakta försäkringsbolaget snarast möjligt för att anmäla skadan och eventuellt få anvisningar. Om man inte kan fortsätta färden ska man kalla på hjälp.

- Navigeringsutrustning i båten och sjökort i mobiltelefonen är till stor hjälp för att undvika skador. Det finns dock rum till förbättring vad gäller att beakta andra båtförare och den allmänna säkerheten. På senaste tiden har det till exempel förekommit många kollisioner mellan båtar. Det är även ganska vanligt med skador som beror på att folk slarvar med förtöjningen eller är oförsiktiga när de tar i land. Ofta är alkoholen med i bilden när det sker allvarliga olyckor. På sjön är det viktigt med säkerhet och sjövett, säger Timo Ekholm.

Så här försäkrar du din båt

  • Roddbåtar och utombordsmotorer på högst 10 hästkrafter täcks av LokalTapiolas hemförsäkring eller stugförsäkring upp till 5 000 euro. Större båtar behöver en egen båtförsäkring.

  • LokalTapiola erbjuder tre olika båtförsäkringsalternativ. Båtförsäkringspaketen omfattar beroende på skyddsnivån till exempel stöld- och skadegörelseskador, grundstötningar och kollisioner. Bekanta dig med båtförsäkringarna och begär anbud.

  • LokalTapiolas populäraste båtförsäkring är Omfattande Båtförsäkring som erbjuder ett bra och omfattande skydd mot skador som uppstår vid bland annat grundstötning, kollision, storm, stöld, transport och dockning.