Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Samarbetspartners och samarbete

LokalTapiola samarbetar mångsidigt med sina intressentgrupper. De positiva verkningarna av samarbetet sträcker sig till LokalTapiolas kunder, de lokala samhällen och samhället. I valet av samarbetspartner och samarbetsprojekt beaktar vi värdenas förenhetlighet och LokalTapiolas principer för samarbete och sponsorering.

Samarbete inom försäkringsbranschen

Turva

I Finland samarbetar LokalTapiola med Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva. Vid sidan av egna skadeförsäkringar säljer Turva LokalTapiolas frivilliga liv- och pensionsförsäkringar till sina kunder.

www.turva.fi

Elo

LokalTapiolas samarbetspartner i arbetspensioner är Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Elo tar hand om det lagstadgade arbetspensionsskyddet för anställda och företagare i våra kundföretag.

www.elo.fi

Amice

LokalTapiola deltar aktivt i de ömsesidiga försäkringsbolagens internationella intressebevakning genom AMICE, som grundades i början av 2008.

www.amice-eu.org

Eurapco

LokalTapiola tillhör Eurapco, en sammanslutning av 8 europeiska finans- och försäkringsbolag. Syftet med Eurapco är att öka spridningen av bästa praxis mellan bolagen. Medlemsföretagen försöker även hitta gemensamma affärsuppslag.

www.eurapco.com

Finans Finland

Finans Finland är en intresseorganisation som företräder sin medlemskår, företag verksamma i den finländska finansbranschen. Målet är att trygga goda verksamhetsförutsättningar för branschen och främja skadeförebyggande åtgärder och säkerhet.

www.finanssiala.fi