Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information om bolagsgruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa.

Vision och värderingar

LokalTapiolas vision är att göra finländarnas liv tryggare och hälsosammare. För våra kunder innebär satsningen på livstrygghet heltäckande och förebyggande tjänster.

Verksamhetsidén är att trygga livet och framgången för kunderna.

Värderingarna styr allt vi gör

Vårt tillvägagångssätt bygger på tre värderingar:

  • Vi lyckas gemensamt tack vare diskussion, utbyte av erfarenheter och mod att föra fram tankar. Samarbete är nyckeln till framgång. Samarbete är även att uppskatta vårt eget och andras arbete och kompetens.
  • Vi visar företagaranda för att kunna producera tjänster för våra kunder på lång sikt. Vi tar ansvar för vad vi gör och ser till att allt blir klart på en gång.
  • Vi främjar ägarkundernas intressen; vi är genuint intresserade och bryr oss om kundernas situation och behov. Vi är närvarande i kundernas vardag.