Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Vesa-Matti Kultanen

Vesa-Matti Kultanen
född 1968
Ekonomie magister
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, Direktör 8/2020 -
Tidigare uppgifter och medlemskap
Direktör för försäkrings- och skadetjänster, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 2/2019 – 7/2020
Direktör för ersättningstjänster, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 9/2014 – 1/2019
Verkställande direktör, Finlands Skadeinspektion SVT Ab 9/2013 – 12/2014
Vice verkställande direktör, Finlands Skadeinspektion SVT Ab 10/2011 – 9/2013
Direktör för egendomsersättningar, If Skadeförsäkringsbolag Ab 5/2011 – 10/2011
Ersättningsdirektör, Nordic, If Skadeförsäkringsbolag Ab 5/2002 – 4/2011
Direktör för skadeinspektion, Sampo-koncern 6/2000 – 4/2002
Direktör för försäkrings- och skadehandläggningstjänster, Sampo-koncern 5/1999 – 4/2001
Kontorsdirektör, Sampo-koncern 1/1995 – 4/1999
Försäljningsförhandlare, Sampo-koncern 5/1990 – 12/1994
Försäkringsombud, Sampo-koncern 12/1987 – 5/1990
eFennia Ab, styrelsemedlem 2020
Miljöförsäkringscentralen, styrelsemedlem 2020
Olycksfallsförsäkringscentralen, styrelsemedlem 2019-2020
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 11/2018 – 5/2019
Autovahinkokeskus Oy, styrelsemedlem, styrelseordförande 2001- 2011, 2015 -2018
Vahinkopalvelu Oy, styrelsemedlem, styrelsens vice ordförande 2001 – 2009