Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Samu Anttila

Samu Anttila:
född 1974

Filosofie magister, SGF, eMBA, AMP
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, verkställande direktör 12/2020—
Tidigare uppgifter
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, vice verkställande direktör 10/2018– 11/2020 (Affärsverksamheten inom sparande och placerande)
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, placeringsdirektör 5/2012–2/2019 (Bolagsgruppens balanshantering, placeringsverksamhet)
ING Insurance, insurance risk officer 2011–2012
Tapiola-gruppen, avdelningschef hantering av marknadsrisker 2004–2011
Tapiola-gruppen, aktuarie 2000–2004
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 12/2013— 11/2020
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 3/2019— 11/2020
LokalTapiola Alternativa fonder Ab, styrelsemedlem 7/2017— 11/2020
Förtroendeuppdrag
Seligson & Co Fondbolag Abp, styrelsens vice ordförande 4/2014–


Samu Anttila