Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Samu Anttila

Samu Anttila
Född 1974

Filosofie magister, SGF, eMBA, Vice verkställande direktör

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, vice verkställande direktör 10/2018 – (Affärsverksamheten inom sparande och placerande)
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 12/2013 –
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 3/2019 –
LokalTapiola Alternativa fonder Ab, styrelsemedlem 7/2017 –

Tidigare uppgifter
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, placeringsdirektör 5/2012–2/2019 (bolagsgruppens balanshantering, placeringsverksamhet)
ING Insurance, insurance risk officer 2011–2012
Tapiola-gruppen, avdelningschef hantering av marknadsrisker 2004–2011
Tapiola-gruppen, aktuarie 2000–2004

Förtroendeuppdrag
Seligson & Co Fondbolag Abp, styrelsemedlem 4/2014–


Samu Anttila