Samu Anttila

Samu Anttila
Född 1974

Filosofie magister, SGF, eMBA, Placeringsdirektör
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, placeringsdirektör 5/2012– (bolagsgruppens balanshantering, placeringsverksamhet)
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 12/2013–

Tidigare uppgifter

ING Insurance, Insurance risk officer 2011–2012
Tapiola-gruppen, avdelningschef hantering av marknadsrisker 2004–2011
Tapiola-gruppen, aktuarie 2000–2004
Förtroendeuppdrag
Seligson & Co Fondbolag Abp, styrelsemedlem 4/2014–


Samu Anttila