Philip Aminoff

f. 1962

ekonom, MBA, styrelseordförande vid Electrosonic Group Oy Ab 2002–
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, styrelsemedlem 1.8.2014–
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, styrelsemedlem 1.8.2014–
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, medlem i förvaltningsrådet 2003–2014

Andra styrelsemedlemskap och förtroendeuppdrag

Helvar Merca Oy Ab, styrelsemedlem 1994-2012, styrelseordförande 2013–
Fastems Oy Ab, styrelseordförande 2014–
Machine Tool Center Oy, styrelseordförande 2014–
Veho Group Oy Ab, styrelsemedlem 1990-2013, vice styrelseordförande 2014–
Hanken Svenska Handelshögskolan, styrelsemedlem och Chairman of the Audit Committee 2013–
Johanniterhjälpen i Finland rf - Suomen Johanniittain apu ry, ordförande 2010–
Tysk-Finska Handelskammaren, Suomalais-Saksalainen Kauppakamari, Deutsch-Finnische Handelskammer, styrelsemedlem 2010-, Member of the Executive Committee of the Board 2014–
Ernst & Young Finland, EY Entrepreneur of the Year -jurymedlem 2010- och juryordförande 2014–
Deutsche Evangelisch-Lutherische Gemeinde in Finnland, kyrkofullmäktigemedlem 2003–