Olli Latola

f. 1955
Vicehäradshövding

OP-Pohjola-gruppen 2006–2015
Pohjola Försäkring, Företagskunder, direktör
Pohjola Försäkring, Försäljning och kundservice, fältdirektör
Pohjola Försäkring, Företags- och privatkunder, direktör
Pohjola Försäkring, verkställande direktörens ställföreträdare 2009–2014
Pohjola koncernen, Privatkunder samt små och medelstora företagskunder (matrisuppgift), direktör

Skadeförsäkringsbolaget Pohjola 2000–2006
Företagskunder, gruppchef
Kapitalförvaltningstjänster, direktör
Privatkunder, direktör
Ersättningsdirektör


Virtuaalinen Suomi Oy (Mainio.fi), verkställande direktör 1999–2000
Optum, Kiinteistöpalvelut Oy, verkställande direktör 1997–1999
Osuuspankki Realum, verkställande direktör 1996–1999
Stor-Helsingfors OP, direktör 1990–1996
Henkivakuutus Oy Viva, verkställande direktör 1988–1990
Stor-Helsingfors OP, bankdirektör 1983–1988

Förtroendeuppdrag

Sos Barnbyar rf, styrelsen, 1991–2005
Vahinkopalvelu Oy, styrelseordf. 2004–2005
Europeiska, styrelsemedlem 2000–2002
Nooa Sparbank Ab, styrelseordf. 2003–2005
Trafikförsäkringscentralen, styrelseordf. 2002–2003
Pohjola Asset Management, styrelseordf. 2002–2005
Conventum Oy, styrelsemedlem 2002–2005
Stor-Helsingfors Andelsbank, direktionsmedlem 1990–1996
Pop & Jazz konservatorio, styrelseordf.
Rekrytointipalvelu Sihti, styrelsemedlem