Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Nina Gros

1966

Psykologie magister PsM
LokalTapiola-gruppens, personaldirektör 7/2017-

Tidigare uppgifter

KPMG Oy, personaldirektör 2012 - 2017
Cargotec Abp, global personaldirektör 2007 - 2012
Nokia Abp, diverse arbetsuppgifter (bl.a. personaldirektör, personalchef, HR konsult) 1996 - 2007

Tidigare yrkes- och övriga examen

Certifierad business coach 2016
Sjukskötare -87
Specialsjukskötare -89
Förtroendeuppdrag
Styrelsemedlem: Vakuutustietosäätiö 2018-
Styrelsemedlem: Personalledningsgruppen – HENRY ry 2016 –
Medlem i skolråd: Esbo Karamzins lågstadie 2001- 2004
Vice ordförande i ämnesorganistionens styrelse: Turun Yliopisto, Ämnesorganisationen för psykologistuderande 1990 – 1991
Ordförande för elevkåren: Kemin Sairaanhoito-oppilaitos 1985-86
Studerandemedlem i gymnasiets direktion: Iin lukio 1983 - 1984