Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Minna Kohmo

f. 1959

Ekonomie magister, vd, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag 2008–

Vd, Företagens Livförsäkring Ab Tapiola 2008–2009 (Företagens Livförsäkring Ab Tapiola och Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola fusionerades 31.12.2009)

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva, medlem i förvaltningsrådet 2014-

Diacor Oy, styrelseledamot 2014-

FIM Kapitalförvaltning Ab, styrelseledamot 2014-

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget, styrelseledamot 2014-

Livförsäkringsaktiebolaget Retro, styrelseledamot 2012–

Finansbranschens Centralförbund, direktionsmedlem för Livförsäkring 2008–

LokalTapiola-gruppen, medlem i bolagsgruppens ledningsgrupp 2015-

Tidigare uppgifter

Finansbranschens Centralförbund, ordförande i direktionen för Livförsäkring 1.1.2017-21.12.2018

Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv, ansvarig direktör för affärsområde Baltikum 2001–2008, medlem i ledningsgruppen för Sampo Liv 2003–2008

Sampo-koncernen, ansvarig direktör för affärsområde Polen 2001–2005

Sampo-Leonia-koncernen, direktör för affärsområde CEE (Central East European) bestående av Baltikum och Polen 2000–2001

Företags-Sampo, direktör för internationella enheten 1999–2000

Företags-Sampo, regiondirektör för företagsregionen Norra Finland 1997–1999

Försäkringsaktiebolaget Företags-Sampo, direktör för internationella verksamheter 1994–1997

Sampo, avdelningschef för kredit- och borgensförsäkringsavdelningen och medlem i placeringskommittén 1987–1994

Försäkringsaktiebolaget Sampo, kreditförsäkringschef på kredit- och borgensförsäkringsavdelningen 1982–1987

Tidigare styrelse- och förtroendeuppdrag

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva, styrelsesuppleant 2012–2014

Seligson & Co Fondbolag Abp, styrelseledamot 2009–2014

Fastighets-Tapiola Ab, styrelseledamot 2008–2013

Grupplivförsäkringspoolen för arbetstagare, styrelseledamot 2009–2012

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva, medlem i förvaltningsrådet 2009–2012

As Sampo Elukindlustus, UAB Sampo Gyvybes Draudimas, Aas Sampo Dziviba, livförsäkringsbolag, styrelsernas ordförande 2000–2007

SE Sampo Life Insurance Baltic, styrelseordförande 2007–2008

If Livförsäkring, styrelseledamot 2006–2007

Sampo na Zycie, livförsäkring, Sampo PTE, pensionsfond Polen, styrelsernas ordförande 2001–2005

Företagsforskningsdelegationen, medlem och presidiemedlem 1989–1991.