Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Leevi Ainasoja

s.60

MBA, BBA, vd, LokalTapiola Kainuu-Koillismaa Ömsesidigt Försäkringsbolag 2013–

Styrelseledamot, LokalTapiola Bank Ab 2013–

Tapiolagruppen, lokalregionen Mellersta Österbotten, lokaldirektör (försäkrings- och bankdirektör) 2007–2012 

Tapiolagruppen, resultatgruppen för Uleåborg och Lappland, försäljningsdirektör 2000-2007

Tapiolagruppen, privatekonomidistriktsgruppen Norra Finland, distriktsdirektör 1995–2000

Tapiolagruppen, försäkringsförmedlare, kontaktchef, utvecklings- och sakkunnigchef 1984–1994