Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Jari Eklund

f. 1963
Ekonomie magister, direktör för bolagsgruppen

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, medlem i styrelserna 2013– (Grupptjänster)

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–

Ömsesidigt Försäkringsbolag Turva, styrelsemedlem, ersättningsutskottmedlem 6/2014–

LähiTapiola Palvelut Oy, vice ordförande, 10/2014–

LähiTapiola Rahoitus Oy, styrelseordförande, 01/2021–

Tidigare uppgifter

Investeringsdirektör för Tapiolagruppen 1998–2011, enhetsdirektör 1996–1997, avdelningschef 1994–1995, värdepapperschef 1993–1994

Medlem i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 2012

Suppleant i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 1998–2012

Suppleant i styrelsen för LokalTapiola Ömsesidigt Pensionsförsäkringsbolag 2013

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 2007–6/2014, ordförande 2007–5/2013

Medlem i styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab 2000–2007–6/2014, styrelseordförande 2012–4/2013

Medlem i styrelsen för LokalTapiola Bank Ab 2002–4/2014, styrelseordförande 2012–4/2013

S-Banken Ab, styrelsemedlem 4/2018- 9/2020

Förtroendeuppdrag

AMICE, styrelsemedlem 1/2018 –

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab, styrelseordförande 2/2015-01/2022

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–01/2022

Medlem i styrelsen för Seligson & Co Abp 2006–

Medlem i förvaltningsrådet för Ilkka-Yhtymä Abp 1998–