Jari Eklund

f. 1963
Ekonomie magister, direktör för bolagsgruppen

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, medlem i styrelserna 2013– (ansvarsområde bolagsgruppens styrfunktioner, kapitalförvaltning och placeringsverksamhet).

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–

Ömsesidigt Försäkringsbolag Turva, styrelsemedlem 6/2014–

S-Banken, styrelsemedlem 5/2014–

Tidigare uppgifter

Investeringsdirektör för Tapiolagruppen 1998–2011, enhetsdirektör 1996–1997, avdelningschef 1994–1995, värdepapperschef 1993–1994

Medlem i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 2012

Suppleant i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 1998–2012

Suppleant i styrelsen för LokalTapiola Ömsesidigt Pensionsförsäkringsbolag 2013

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 2007–6/2014, ordförande 2007–5/2013

Medlem i styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab 2000–2007–6/2014, styrelseordförande 2012–4/2013

Medlem i styrelsen för LokalTapiola Bank Ab 2002–4/2014, styrelseordförande 2012–4/2013

Förtroendeuppdrag

Medlem i förvaltningsrådet för Ilkka-Yhtymä Abp 1998–

Medlem i styrelsen för Seligson & Co Abp 2006–