Janne Pesonen

f. 1965

Diplomingenjör, SHV, vice vd, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag

Styrelseledamot, LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

Liv-Tapiolas matematiker 1998–2004, Liv-Tapiolas ansvariga matematiker 2005–2008.

Grupplivförsäkringspoolen för arbetstagare, styrelseledamot 2012–