Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Janne Pesonen

f. 1965

Diplomingenjör, SGF försäkringsmatematikers examen
LokalTapiola Kapitalförvaltning: Ekonomidirektör, 2021-

Tidigare uppgifter:
LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder: Verkställande direktör, 2020-2021
LokalTapiola Kapitalförvaltning: Utvecklings- och ekonomidirektör, 2019-
Liv-Tapiola, Företagens Liv-Tapiola, LokalTapiola Livbolag:
Vice verkställande direktör, 2008-2019, Verkställande direktörens ställföreträdare, 2008-2018, Direktör med ansvar för försäljning och kanaler, 2016-2019, Direktör med ansvar för ekonomin, 2008-2016
Liv-Tapiola: Ansvarig matematiker, direktör för aktuarietjänster, 2005-2008
Liv-Tapiola: Matematiker, 1998-2004
VTT Informationsteknik: Forskare, projektchef, 1995-1997

Förtroendeuppdrag:
LokalTapiola Kapitalförvaltning: Medlem i styrelsen, 2009-2019
Liv-Tapiola, Företagens Liv-Tapiola, LokalTapiola Livbolag: Medlem i ledningsgruppen för placeringsverksamheten och balanshanteringskommittén som ställföreträdare för verkställande direktören, 2008-2018