Hannu Niilekselä

f. 1952
Ekonomie magister, CGR
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, styrelsemedlem, 8/ 2014–
Hanicon Oy, Partner och verkställande direktör, 2007–

Tidigare uppgifter:

KPMG Oy Ab, revisor, 1976–2007, verkställande direktör 1998–2002, delägare 1983–2007
Fungerat som revisor vald av bolagsstämman i följande bolag:
Pohjola-Koncernen, 2005-2006
Pohjola Bank (OKO) och Op-gruppen, 2002 -2006
Stora Enso,1998-2001
YIT, 1996–1997
Finnvera, 1983–2006
Rautarukki, 1992–2003
Kemira, 1990–2005