Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hanna Hiidenpalo

f. 1966

Ekonomie magister, direktör, placeringar, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 

Styrelseledamot, LokalTapiola Bank Ab

Placeringsdirektör, LokalTapiola Pensionsbolag (f.d. Pensions-Tapiola) 2001–2013, värdepappersdirektör, Pensions-Tapiola 1998–2001, värdepapperschef, Tapiola-bolagen 1994–1998, portföljförvaltare i placeringsverksamheten, Tapiola-bolagen 1992–1994. 

Stiftelsen för Aalto-universitetet, medlem i placeringskommittén, 2012–
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, centralfonden, medlem i direktionen för pensionsfonden, 2012–
Kulturfonden Suomen Kulttuurirahasto, medlem i monetära kommittén, 2012–
Värdepappersmarknadsföreningen, medlem i marknadspraxisnämnden, 2012–
Aalto-universitetets studentkår, medlem i ekonomikommittén och placeringssektionen, 2010–
Stiftelsen för Diabetesforskning, medlem i kapitalplaceringsutskottet, 2010–

Fastighets-Tapiola Ab, vice styrelseordförande 2007–2012
FINSIF, Finlands forum för ansvarsfulla placeringar, styrelseledamot 2010–2012
Seligson Fondbolag, styrelseledamot 2003–2006
WIP Fondbolag, styrelseledamot 1999–2002.