Esko Raunio

f. 1962

Juris kandidat, kapitalplaceringsdirektör, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

Styrelseledamot, LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab