Information om bolagsgruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa.

Gruppens struktur och ledning

LokalTapiolas officiella verksamhetsstart var 1.1.2013. Bolagsgruppen består av LokalTapiola Skadeförsäkring och regionbolagen samt LokalTapiola Livbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder. Banktjänster till LokalTapiolas kunder erbjuds av S-Bank. LokalTapiola äger 23,5 procent om S-Banken. Bolagsgruppens arbetspensionspartner är Elo.

LokalTapiolas regionbolagsnät består av 20 regionala ömsesidiga försäkringsbolag.

LokalTapiolas personalantal är cirka 3 400, av vilka hälften arbetar i regionbolagen. Gruppen har nästan 1,6 miljoner ägarkunder.

Bolagsgruppens ledning

Koponen Juha LähiTapiola

Koponen Juha

Styrelseordförande

Harri Aho LähiTapiola

Harri Aho

Utvecklingsdirektör
Lokal-Tapiola gruppen

Pekka Antikainen LähiTapiola

Pekka Antikainen

Verkställande direktör,
LokalTapiola Tjänster Ab

Jari Eklund

Styrelseledamot,
direktör i bolagsgruppen

Tomi Sinisaari

tf Personaldirektör
LokalTapiola Tjänster Ab

Pasi Haarala LähiTapiola

Pasi Haarala

Verkställande direktör
LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag

Ari Lagerström

Verkställande direktör
LokalTapiola Etelä Ömsesidigt Försäkringsbolag

Jukka Kinnunen

Verkställande direktör
LokalTapiola Pääkaupunkiseutu Ömsesidigt Försäkringsbolag

Minna Kohmo LähiTapiola

Minna Kohmo

Verkställande direktör
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag

Tom Liljeström

verkställande direktör

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab

Olli-Pekka Pohjanmäki LähiTapiola

Olli-Pekka Pohjanmäki

Marknadsföringsdirektör
LokalTapiola-gruppen

Veli Rajakangas LähiTapiola

Veli Rajakangas

Verkställande direktör
LokalTapiola Pohjoinen Ömsesidigt Försäkringsbolag

Jussi Seppälä

verkställande direktör

LokalTapiola Lännen Ömsesidigt Försäkringsbolag

Jari Sundström LähiTapiola

Jari Sundström

Verkställande direktör,
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag

Mikko Vastela LähiTapiola

Mikko Vastela

Data-
administrationsdirektör