Information om bolagsgruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa.

Gruppens struktur och ledning

LokalTapiolas officiella verksamhetsstart var 1.1.2013. Bolagsgruppen består av LokalTapiola Skadeförsäkring och regionbolagen samt LokalTapiola Livbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning och LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning. Banktjänster till LokalTapiolas kunder erbjuds av S-Bank. LokalTapiola äger 23,5 procent om S-Banken. Bolagsgruppens arbetspensionspartner är Elo.

LokalTapiolas regionbolagsnät består av 20 regionala ömsesidiga försäkringsbolag.

LokalTapiolas personalantal är cirka 3 400, av vilka hälften arbetar i regionbolagen. Gruppen har nästan 1,6 miljoner ägarkunder.

Bolagsgruppens ledning

Erkki Moisander

Chefdirektör
Styrelseordförande

Harri Aho

Utvecklingsdirektör
Lokal-Tapiola gruppen

Pekka Antikainen

Verkställande direktör,
LokalTapiola Tjänster Ab

Jari Eklund

Styrelseledamot,
direktör i bolagsgruppen

Pasi Haarala

verkställande direktör

LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag

Ahti Haataja

Verkställande direktör
LokalTapiola Vellamo Ömsesidigt Försäkringsbolag

Jukka Kinnunen

Verkställande direktör
LokalTapiola Pääkaupunkiseutu Ömsesidigt Försäkringsbolag

Minna Kohmo

Verkställande direktör
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag

Pentti Kuusela LähiTapiola

Pentti Kuusela

verkställande direktör

LokalTapiola Pirkanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag 

Timo Laakso

Talousjohtaja
LähiTapiola-ryhmä

Harri Lauslahti

innovationsdirektör,
LokalTapiola-gruppen

Olli-Pekka Pohjanmäki

Marknadsföringsdirektör
LokalTapiola-gruppen

Veli Rajakangas

verkställande direktör

LokalTapiola Pohjoinen Ömsesidigt Försäkringsbolag 

 

Jari Sundström

Verkställande direktör,
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag

Mikko Vastela

Data-
administrationsdirektör