Information om bolagsgruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa.

Insiderförvaltning

LokalTapiola-gruppens insideranvisningar bygger på lagstiftningen och Finansinspektionens standard för insiderregister samt rekommendationer från Finansbranschens Centralförbund.

Insideranvisningarna tillämpas på LokalTapiola-gruppens placeringsverksamhet och egna värdepappersplaceringar som görs av anställda i LokalTapiola-gruppens bolag.

LokalTapiola-gruppens insiderregister förs av dess enhet för Juridiska ärenden och Compliance.

Insiderhandeln begränsas genom förbud mot s.k. blankning, som innebär att tiden mellan förvärv och överlåtelse av samma värdepapper (eller vice versa) ska vara minst en månad.