Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information om bolagsgruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa.

Insiderförvaltning

LokalTapiola-gruppens insideranvisningar baserar sig utöver marknadsmissbruksförordningen på bestämmelser och instruktioner som utfärdats av myndigheter. I LokalTapiola-gruppen upprätthålls ett på försäkringsbranschens självreglering baserat insiderregister för LokalTapiolas investeringsverksamhet samt LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s insiderregister i enlighet med lagen om investeringstjänster.
Insideranvisningarna tillämpas på LokalTapiola-gruppens investeringsverksamhet och på personliga värdepappersplaceringar som personer anställda av bolagen i LokalTapiola-gruppen gör.

LokalTapiola-gruppens insiderregister upprätthålls av bolagsgruppens enhet för juridiska ärenden och compliance.

När de som ingår i insiderregistret bedriver personlig värdepappershandel gäller ett så kallat blankningsförbud vilket innebär att tiden mellan förvärvandet och överlåtelsen av ett värdepapper av samma slag och på motsvarande sätt tiden mellan överlåtelsen och förvärvandet ska vara minst en månad.