Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information om bolagsgruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa.

Gruppens struktur och ledning

LokalTapiolas officiella verksamhetsstart var 1.1.2013. Bolagsgruppen består av LokalTapiola Skadeförsäkring och regionbolagen samt LokalTapiola Livbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder. Banktjänster till LokalTapiolas kunder erbjuds av S-Bank. LokalTapiola äger 23,5 procent om S-Banken. Bolagsgruppens arbetspensionspartner är Elo.

LokalTapiolas regionbolagsnät består av 20 regionala ömsesidiga försäkringsbolag.

LokalTapiolas personalantal är cirka 3 400, av vilka hälften arbetar i regionbolagen. Gruppen har nästan 1,6 miljoner ägarkunder.

Bolagsgruppens ledning

Koponen Juha

Chefdirektör
Styrelseordförande

Minna Kohmo

Verkställande direktör
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag

Jari Eklund

Styrelseledamot,
direktör i bolagsgruppen

Harri Aho

Gruppens utvecklingsdirektör
Lokal-Tapiola gruppen

Pekka Antikainen

Gruppens affärsverksamhetsdirektör
LokalTapiola-gruppen

Vesa-Matti Kultanen

Direktör, tjänster inom försäkringsverksamheten
LokalTapiola-gruppen

Harri Mattinen

Harri Mattinen

Verkställande direktör
LokalTapiola Huvudstadsregionen Ömsesidigt Försäkringsbolag

Ari Lagerström

Verkställande direktör
LokalTapiola Etelä Ömsesidigt Försäkringsbolag

Pasi Haarala

Verkställande direktör
LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag

Pasi Aakula

verkställande direktör

LokalTapiola Länsi-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag

Veli Rajakangas

Verkställande direktör
LokalTapiola Pohjoinen Ömsesidigt Försäkringsbolag