Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information om bolagsgruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa.

Gruppens struktur och ledning

LokalTapiolas officiella verksamhetsstart var 1.1.2013. Bolagsgruppen består av LokalTapiola Skadeförsäkring och regionbolagen samt LokalTapiola Livbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder. Banktjänster till LokalTapiolas kunder erbjuds av S-Bank. LokalTapiola äger 23,5 procent om S-Banken. Bolagsgruppens arbetspensionspartner är Elo.

LokalTapiolas regionbolagsnät består av 20 regionala ömsesidiga försäkringsbolag.

LokalTapiolas personalantal är cirka 3 400, av vilka hälften arbetar i regionbolagen. Gruppen har nästan 1,6 miljoner ägarkunder.

Bolagsgruppens ledning

Koponen Juha

LokalTapiola-gruppens chefdirektör
Styrelseordförande

vald för tjänsten tills vidare

Pasi Haarala

Verkställande direktör
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag

Jari Eklund

Styrelseledamot,
direktör i bolagsgruppen

1.1.2022 - 31.12.2024

Harri Aho

Gruppens utvecklingsdirektör
LokalTapiola-gruppen

Pekka Antikainen

Gruppens affärsverksamhetsdirektör
LokalTapiola-gruppen

Hanna Hartikainen toimitusjohtaja

Hanna Hartikainen

Verkställande direktör

LokalTapiola Ömsesidigt Skadeförsäkringsbolag

Vesa-Matti Kultanen

Direktör, tjänster inom försäkringsverksamheten
LokalTapiola-gruppen

Esa Tihilä

ICT-direktör

LokalTapiola-gruppen

Teemu Toivanen

verkställande direktör

LokalTapiola Keski-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag

Olli Aakula

verkställande direktör

LokalTapiola Varsinais-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag 

Pasi Aakula

verkställande direktör

LokalTapiola Länsi-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag

Erik Valros

verkställande direktör

LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag 

Juha Antikainen

Verkställande direktör
LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag