Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information om att vara ägarkund

LokalTapiola ägs av kunderna, inte av utomstående investerare. LokalTapiola har 1 600 000 ägare eftersom varje försäkringstagare är samtidigt ägarkund. Som ägare har du rätt till helkundsförmåner, rabatter och krediteringar. Vi använder vår vinst till att ge våra kunder säkerhet samt trygga deras välbefinnande och affärsverksamhet genom hela livet. Det gör vi varje dag med hjälp av våra cirka 3 600 livstrygghetsexpert.

Att vara ägarkund i LokalTapiola

Genom att koncentrera dina ärenden till LokalTapiola kan du få upp till 17 % rabatt på premierna. Utöver lägre premier ger LokalTapiolas försäkringar S-gruppen Bonus, som mest upp till 5 %. Som ägarkund får du även förmåner i samband med livförsäkring.

Bekanta dig med helkundsförmånerna.

Läs information om förmåner i samband med S-gruppens bonus.

Läs om ägarkundsförmåner i samband med livförsäkring.

Omfattande lokalt understöd och samarbete

Vårt arbete till godo för våra ägarkunder påverkar välbefinnandet, den ekonomiska framgången och en hållbar framtid regionalt och lokalt. Syftet med vår verksamhet är att hjälpa våra ägarkunder att trygga sina liv och sina affärsverksamheter.

Vi har ett mångsidigt samarbete med olika intressentgrupper. I valet av partners och samarbetsprojekt beaktar vi att de har samma värdegrund samt våra partner- och sponsoreringsprinciper. Vi samarbetar inom säkerhet, hälsa och välbefinnande.

Läs om vårt samarbete och våra partners.

Påverka på bolagsstämman

Som ägarkund kan du påverka vår verksamhet på bolagsstämman. Bolagsstämman behandlar bolagets viktigaste ärenden och väljer förvaltningsrådet. På bolagsstämman har varje ägarkund minst en röst och eventuella tilläggsröster enligt premierna eller sparandelar i livbolaget.

LokalTapiola-gruppen består av 19 regionala försäkringsbolag och gruppen bjuder ut tjänster inom skade- och livförsäkring, kapitalförvaltning och bilfinansiering.

Se regionbolagens kontaktuppgifter.