Information om att vara ägarkund

Toimisto

Ett ömsesidigt bolag ägs av försäkringstagarna. LokalTapiolas försäkringstagare (ägarkunderna) drar nytta av bolagets resultat och beslutar om viktiga riktlinjer för LokalTapiolas verksamhet på bolagsstämman.

 

I ett nötskal

  • Du är ägarkund så fort du har en försäkring i LokalTapiola
  • Som ägarkund är du berättigad till rabatter och kundåterbäringar
  • Du kan påverka LokalTapiolas verksamhet genom att rösta på bolagsstämman
  • Om du deltar i webbpanelen Vägvisarna kan du påverka utvecklingen av LokalTapiolas produkter och tjänster

Inflytande på bolagsstämman

Ägarkunderna kan påverka bolagsgruppens verksamhet på bolagsstämmorna, som behandlar de viktigaste bolagsärendena och väljer förvaltningsrådet. På bolagsstämman har varje ägarkund minst en röst och eventuellt ytterligare röster enligt försäkringspremier eller livbolagens sparandelar.

 


Aktuellt

Asiakastapaaminen

Vägvisarna

Kunderna deltar i utvecklingen av bolagsgruppens verksamhet. Kundpanelen Suunnannäyttäjät (Vägvisarna) är en viktig kanal för dialogen mellan LokalTapiola och kunderna.

Läs mer

Årsredovisningar och bokslut

LokalTapiola publicerar årligen en tryckt sammanfattande årsrapport och en heltäckande webbårsrapport med information om LokalTapiola-gruppens verksamhet, bolagens ekonomiska resultat och samhällsansvar.

Läs mer

Turvaa läheisille

Varför lönar det sig att vara kund i LokalTapiola?

Du får personlig betjäning i allt som gäller försäkringar och ökning av förmögenheten. Vi försäkrar dig och dina närmaste så att du slipper otrevliga ekonomiska överraskningar. Du kan fokusera på det som är viktigast för dig.

Läs mer