Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

FATCA

FATCA-lainsäädännön tarkoituksena on estää veronkiertoa ulkomaisten finanssialan yritysten kautta. Lue lisää FATCA-lainsäädännöstä sekä sen mukanaan tuomista velvoitteista.

FATCA

LähiTapiolalla on lakisääteinen velvollisuus kerätä säästö- ja sijoitusasiakkaistaan heidän verovelvollisuuteensa liittyviä tietoja. Velvollisuus perustuu FATCA-lainsäädäntöön, jonka tarkoituksena on estää veronkiertoa ulkomaisten finanssialan yritysten kautta.

FATCA-lainsäädäntö Suomessa

LähiTapiola on velvollinen tutkimaan ja tunnistamaan, onko sen henkilö- ja yritysasiakkailla kytköksiä esim. asuinvaltion tai verotuksellisen kotipaikan myötä maihin, jotka ovat FATCA-lainsäädännön piirissä. Siksi kysymme säästö- ja sijoitusasiakkailtamme heidän asuinpaikkaansa ja verovelvollisuuttaan koskevia tietoja, joiden tarkoituksena on selvittää muun muassa asiakkaan ajantasainen asuinvaltio sekä verotuksellinen kotipaikka. LähiTapiolan on raportoitava vuosittain Suomen verohallinnolle ne asiakkaat, joilla on sidos joihinkin niistä maista, jotka ovat mukana FATCA-sopimuksissa. Suomen veroviranomainen välittää edelleen tiedot kyseisen maan veroviranomaiselle.

Suomi ja Yhdysvallat ovat solmineet verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen (Foreign Account Tax Compliance Act), jonka velvoitteet on viety osaksi Suomen lainsäädäntöä keväällä 2015. FATCA:n mukainen yhdysvaltalaisten asiakkaiden tunnistamisvelvollisuus alkoi Suomessa 1.7.2014 ja se koskee sekä henkilö- että yritysasiakkaita.

Lisäksi FATCA laajeni kattamaan ns. OECD-FATCA:n ja EU-FATCA:n osana Suomen lainsäädäntöä 1.1.2016 lähtien. OECD-FATCA:n ja EU-FATCA:n mukaiseen tunnistamisvelvollisuuteen sekä tietojenvaihtoon on sitoutunut yhteensä noin 100 valtiota ja niiden mukainen velvollisuus kerätä asiakkaiden verovelvollisuustietoja koskee sekä henkilö- että yritysasiakkaita.

Miten menetellä, jos LähiTapiola on yhteydessä FATCA-asioissa

Jos saat LähiTapiolasta FATCA:a koskevan kirjeen, pyydämme sinua täyttämään kirjeen mukana saamasi lomakkeen sekä palauttamaan sen. Mikäli et palauta lomaketta, emme saa laissa edellytettyjä tietoja. Tämä johtaa siihen, että mikäli emme pysty poissulkemaan hallussamme olevien tietojen pohjalta, että asiakkaalla ei ole kytköstä FATCA-lainsäädännön piirissä oleviin valtioihin, olemme velvollisia raportoimaan asiakkaan tiedot Suomen verohallinnolle olettaen, että hänellä on kytkös Suomen lisäksi johonkin toiseen FATCA:n soveltamisalan piirissä olevaan valtioon.


Ota yhteyttä

Lisätietoja FATCA:an liittyen löytyy ”Kysymyksiä ja vastauksia” -välilehdeltä.

Voit olla myös yhteydessä LähiTapiolan säästämisen ja sijoittamisen puhelinpalveluun puh. 09 453 8500 ma-pe klo 9-17.

Katso myös

LähiTapiola ei anna FATCA-verolainsäädäntöä koskevaa juridista neuvontaa. Lisätietoja aiheesta löytyy:

https://www.irs.gov/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
http://www.finanssiala.fi
https://www.vero.fi