Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Hyvä tietää

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Käyttöehdot

Näiden Internet-sivujen julkaisija on LähiTapiola-ryhmä (jäljempänä LähiTapiola). LähiTapiola-ryhmään kuuluvat LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja LähiTapiola Varainhoito Oy sekä LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy. Osoite: Revontulenkuja 1, 02100 Espoo.

LähiTapiolan avointen Internet-sivujen käyttämistä koskevat nämä käyttöehdot, joihin kehotamme tutustumaan ennen sivuilla vierailemista.


Näiden Internet-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat LähiTapiolalle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman LähiTapiolan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.


Näillä Internet-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää LähiTapiolaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivujen tarkoituksena ei ole antaa sijoitusneuvontaa. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. LähiTapiola ei vastaa sivuilla annettujen tietojen perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvistä riskeistä, vaan vastuun näistä kantaa aina asiakas.

Tarkempaa tietoa tarjottavista tuotteista ja palveluista saa puhelimitse tai asioimalla henkilökohtaisesti LähiTapiolan toimipisteessä.

Internet-sivuilla julkaistut tekstit, kuvat, äänitiedostot, animaatiot, laskimet ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä LähiTapiola vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin LähiTapiolan palveluihin. LähiTapiola ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista. LähiTapiola ei vastaa Internet-sivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista.

LähiTapiola ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden Internet-sivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.


Sivujen käyttäjä vastaa Internet-sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.


Nämä Internet-sivut ja niillä olevat tiedot on suunnattu Suomen markkinoille ja Suomessa asuville sekä Suomessa sijaitsevien riskien vakuuttamiseen, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu. LähiTapiolalla on oikeus muuttaa Internet-sivujen sisältöä tai käyttöehtoja taikka lakkauttaa palvelu. LähiTapiolalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.


LähiTapiolan ja Internet-sivujen käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.