Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Hyvä tietää

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Käyttöehdot

LähiTapiolan avointen Internet-sivujen käyttämistä koskevat nämä käyttöehdot, joihin tulee tutustua huolellisesti ennen sivujen käyttämistä. Käymällä näillä sivuilla sivujen käyttäjä hyväksyy ehdot.
Eri sivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi ensisijaisesti sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja.


Nämä Internet-sivut julkaisee ja sivuilla käytettäviä palveluja tarjoaa LähiTapiola-ryhmään kuuluvat yritykset (jäljempänä LähiTapiola). Sivuilla voidaan tarjota myös kolmansien osapuolten palveluja.


Näiden Internet-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat LähiTapiolalle tai kolmannelle osapuolelle.
Tietojen tallentaminen ja tulostaminen on sallittua ainoastaan henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman LähiTapiolan tai muun oikeudenomistajan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.


Näillä Internet-sivuilla annetaan yleistä tietoa LähiTapiolasta ja tarjottavista palveluista sekä tuotteista. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. Sivuilla esitettyä tietoa ei voida pitää LähiTapiolaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivujen tarkoituksena ei ole antaa sijoitusneuvontaa.
LähiTapiola ei vastaa sivuilla annettujen tietojen perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvistä riskeistä, vaan vastuun näistä kantaa aina asiakas.
Sivuilla julkaistut tekstit, kuvat, äänitiedostot, animaatiot, laskimet ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä LähiTapiola vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä.
Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin LähiTapiolan palveluihin. LähiTapiola ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta tai tietojen oikeellisuudesta.
LähiTapiola ei vastaa sivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista.
LähiTapiola ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden sivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.


Sivujen käyttäjä vastaa näiden Internet-sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta sekä tekemistään toimeksiannoista.


Nämä Internet-sivut ja niillä olevat tiedot on suunnattu Suomen markkinoille, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu.
LähiTapiolalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja sekä sivujen ja niiden sisältämien palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä estää pääsy sivuille tai lakkauttaa ne tilapäisesti taikka pysyvästi.


Näiden Internet-sivujen käyttöön sekä LähiTapiolan sivujen käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.