Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Hyvä tietää

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Digitaalisten palvelujen käyttöehdot

Käyttöehdot 23.3.2019 alkaen

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan LähiTapiola-ryhmän (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) digitaalisissa palveluissa (jäljempänä ”Palvelut”). Digitaalisilla palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkopalvelua, mobiilipalvelua, sähköisen allekirjoituksen palvelua, chat-viestintää ja puhelinpalvelua. Näissä ehdoissa Verkkopalvelulla tarkoitetaan tunnistautumista edellyttävää sähköistä palvelua sisältäen Palveluntarjoajan tarjoamat mobiilisovellukset. Palvelun käyttäjästä käytetään määritelmää Asiakas.

Palvelut ovat suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla.

2. Palveluntarjoajaa koskevat tiedot

Palveluntarjoajia ovat LähiTapiola-ryhmään kuuluvat seuraavat yhtiöt:

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0211034-2)
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö (0201319-8)
LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0139557-7)
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0178281-7)
LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö (2246442-0)
LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0225907-5)
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0210339-6)
LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0208463-1)
LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0277001-7)
LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0134859-4)
LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0134099-8)
LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0205843-3)
LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0180953-0)
LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö (2235550-7)
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö (2647339-1)
LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0137458-1)
LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö (1759597-9)
LähiTapiola Savo-Karjala Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0218612-8)
LähiTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag (0135987-5)
LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0224469-0)
LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0204067-1)
LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0282283-3)
LähiTapiola Varainhoito Oy (1604393-7)
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy (2074151-9)
LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy (1617205-0)

Kaikista yhtiöistä käytetään myöhemmin ilmaisua Palveluntarjoaja. LähiTapiolan digitaalisissa palveluissa kulloinkin tarjottavat palvelut sekä mahdolliset kolmansien tahojen tarjoamat palvelut ilmenevät LähiTapiolan verkkosivuilta (www.lahitapiola.fi).

3. Käyttöehtoihin sitoutuminen

Asiakkaan tulee tutustua huolellisesti näihin Käyttöehtoihin ennen Palveluiden käyttämistä. Palveluita käyttämällä Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Palveluiden käyttö ei ole sallittua, jos Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja.

Verkkopalvelun käyttö edellyttää, että Asiakas hyväksyy nämä Käyttöehdot kirjautuessaan ensimmäisen kerran Verkkopalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Verkkopalvelua voi käyttää täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö joko yksityishenkilönä tai yhteisön puolesta.

4. Digitaalisten palveluiden sisältö ja muuttaminen

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden hoitaa vakuutus-, säästö- ja sijoitusasioitaan digitaalisten palveluiden välityksellä. LähiTapiolan digitaalisissa palveluissa kulloinkin tarjottavat palvelut sekä mahdolliset kolmansien tahojen tarjoamat palvelut ilmenevät LähiTapiolan verkkosivuilta (www.lahitapiola.fi).

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia palveluvalikoimaan, palvelujen sisältöön ja toimintaan sekä digitaalisten palveluiden käytön edellytyksenä oleviin teknisiin vaatimuksiin. Digitaaliset palvelut saattavat poiketa palveluvalikoimaltaan ja ominaisuuksiltaan niistä LähiTapiolan palveluista ja tuotteista, jotka ovat tarjolla muissa palvelukanavissa.

Sähköisesti tunnistettuna digitaalisissa palveluissa tehdyt oikeustoimet, toimeksiannot, tahdonilmaisut ja ilmoitukset sitovat Asiakasta.

Jos Asiakas on tehnyt LähiTapiola Varainhoidon kanssa sijoituspalvelusopimuksen, Asiakas voi antaa digitaalisissa palveluissa tarjolla olevia rahastoja koskevia toimeksiantoja LähiTapiola Varainhoidon verkkopalvelussa. Asiakas vastaa digitaalisissa palveluissa tehdyn toimeksiannon saapumisesta perille, toimeksiannon toteutumisesta asiakas saa tiedon digitaalisten palveluiden välityksellä.

5. Digitaalisten palveluiden käyttäminen

5.1 Tunnistautuminen Verkkopalveluun

Verkkopalvelun käyttäminen edellyttää Asiakkaan tunnistamista. Asiakkaan tunnistaminen tapahtuu Tupas-tunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Asiakas voi tunnistautua Verkkopalveluun niiden pankkien Tupas-tunnuksilla, joiden kanssa Palveluntarjoaja on tehnyt sopimuksen. Tunnistautumisen jälkeen asiakas voi luoda mobiilipalveluun pin-koodin tai käyttää mobiililaitteen sormenjälkitunnistusta kirjautuessaan mobiilipalveluun.

Asiakkaan tunnistaminen pankkitunnusten avulla vastaa hänen tunnistamista viranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta.

Yritysasiakkaan Palveluihin voi kirjautua myös henkilökohtaisilla yritystunnuksilla. Kirjautuminen perustuu käyttäjätunnukseen ja salasanaan sekä kertakäyttöiseen PIN-koodiin. Yrityksen pääkäyttäjä voi antaa yrityksen käyttäjille käyttäjätunnukset, käyttäjien täytyy kuitenkin ensimmäisellä kerralla aktivoida tunnukset Tupas-tunnuksellaan.

Palveluntarjoaja voi muuttaa tunnistamismenetelmää ilmoittamalla siitä Asiakkaalle etukäteen.

5.1.1 Asiakas on kuluttaja

Asiakas sitoutuu säilyttämään tunnistautumistietoja erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun. Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa palveluntarjoajalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön.

Jos asiakas on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, asiakas vastaa palveluntarjoajalle aiheutuneesta vahingosta.

5.1.2 Asiakas ei ole kuluttaja

Asiakkaan on nimettävä vakuutusten digitaalisten palveluiden pääkäyttäjä ja ilmoitettava tämä palveluntarjoajalle. Pääkäyttäjän vaihtumisesta on välittömästi ilmoitettava palveluntarjoajalle.
Pääkäyttäjä hallinnoi käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjällä on asiakasta sitovasti oikeus myöntää, poistaa, laajentaa tai supistaa digitaalisten palveluiden käyttäjien käyttöoikeuksia.

Käyttäjällä on oikeus asiakkaan nimissä käyttää verkkopalvelua pääkäyttäjän myöntämien käyttöoikeuksien rajoissa. Asiakasta sitoo ja asiakas vastaa kaikista niistä toimista, joita käyttöoikeutetut ovat tehneet digitaalisissa palveluissa käyttöoikeuksiensa rajoissa ja voimassa ollessa.

Asiakas vastaa siitä, että digitaalisten palveluiden käyttäjien käyttöoikeudet ovat ajan tasalla ja tarpeettomat käyttöoikeudet poistetaan viipymättä.

Asiakas vastaa siitä, että käyttäjät säilyttävät tunnistautumistietoja erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun. Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes pääkäyttäjä on sulkenut käyttäjän käyttöoikeuden tai tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö.

Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa palveluntarjoajalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes pääkäyttäjä on sulkenut käyttäjän käyttöoikeuden tai tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön.

Jos käyttäjä on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, asiakas vastaa palveluntarjoajalle aiheutuneesta vahingosta.

5.2 Valtuudet

Asiakas voi hoitaa Palveluiden välityksellä asiointia Palveluntarjoajaan myös toisen henkilön puolesta, jos henkilö on antanut tähän nimenomaisen valtakirjan. Palveluntarjoaja määrittelee palvelukohtaisesti erikseen, onko palveluja mahdollista käyttää valtakirjan nojalla ja mitä Palveluita asiakkaalla on oikeus käyttää ja mitä toimenpiteitä asiakkaalla on valtakirjan nojalla toisen puolesta oikeus tehdä. Asiakkaan Palveluihin aktivoidaan niiden valtuuttajien tiedot, joiden osalta asiakas on toimittanut Palveluntarjoajalle kirjallisen valtakirjan. Valtuutuksen päättymisestä tulee ilmoittaa viipymättä Palveluntarjoajalle.

Valtuutetun menettely hänen antaessaan toimeksiantoja, tahdonilmaisuja ja ilmoituksia samastetaan valtuuttajan menettelyyn.

5.3 Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Verkkopalvelujen käyttöön. Laitesuositukset löytyvät LähiTapiolan verkkosivuilta. Asiakas vastaa Verkkopalvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista sekä laitteiden turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Sopijapuolet vastaavat omalta osaltaan tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen, jos Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat tietojärjestelmien toimivuuden tai palvelun turvallisuuden.

5.4 Palvelusta kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi tilapäisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta ja keskeyttää Asiakkaan palvelu välittömästi, jos
1. lainsäädäntö tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat,
2. on syytä epäillä, että palvelua käytetään luvattomasti tai väärin tai vastoin sopimusehtoja,
3. on perusteltu aihe epäillä, että palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai
4. asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat verkkopalvelujen, järjestelmien, Palveluntarjoajien tai muiden verkkopalvelujen käyttäjien turvallisuuden.

Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle mahdollisimman pian Verkkopalvelujen keskeytymisen syyn ja ajankohdan Verkkopalvelun välityksellä.

5.5 Turvallisuus ja osapuolten vastuu

Verkkopalvelussa esitettyä tietoa ei voida pitää Palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kunkin palvelun sisältö määräytyy asianomaista palvelua tai tuotetta koskevien ehtojen mukaan.

LähiTapiola Varainhoidon verkkopalvelusivujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta LähiTapiola Varainhoito ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tehdessään uusia sopimuksia Verkkopalvelun avulla Asiakkaan tulee ennen sopimuksen tekemistä tutustua asianomaisen tuotteen tai palvelun esitteisiin, tuoteselosteisiin, palvelu- tai tuotekohtaisiin ehtoihin ja muuhun informaatioon, jota Palveluntarjoaja pitää Asiakkaan saatavilla Verkkopalvelussa. Vahvistaessaan tutustuneensa informaatioon Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon tarjolla olevasta informaatiosta. Jos digitaalisten palveluiden käyttöehdot ovat ristiriidassa palvelukohtaisten ehtojen kanssa, määräytyy sopimuksen sisältö palvelukohtaisten ehtojen perusteella.

Verkkopalveluiden kautta voidaan tarjota myös yhteyksiä (linkkejä) muiden kuin LähiTapiolan palveluihin tai digitaalisten palveluiden kautta voidaan välittää tai tarjota kolmannen osapuolen palveluja. LähiTapiola ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta eikä ulkopuolisten antamien tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, ettei Verkkopalvelu ole ollut toiminnassa, Palvelujen tuottamisessa on ollut tekninen häiriö tai ettei Palvelujen käyttö onnistu Asiakkaan laitteilla. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelujen käyttämisen yhteydessä aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta tai säästöistä.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa tiedostojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, eikä Verkkopalveluja koskevien sivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista.

5.6 Asiakkaan huomautukset

Asiakkaan tulee tehdä mahdolliset Verkkopalvelua koskevat huomautukset Palveluntarjoajalle viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun hän havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste. Jos huomautusta ei tehdä tässä määrittelyn aikarajan puitteissa, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen toimenpiteen.

6. Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen viestintä

Sähköpostit kulkevat Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä avoimessa verkossa. Lähetetyissä sähköpostiviesteissä ei ole vakuutus- tai korvaustietoja, mutta ne kertovat, että Asiakkaalla on asiakassuhde Palveluntarjoajaan. Tämä tieto kuuluu vakuutussalaisuuden piiriin. Asiakas hyväksyy tämän käyttäessään Verkkopalvelua.

Mikäli Asiakas haluaa lähettää Palveluntarjoajalle suojattuja tai asiakkuuteen liittyviä tietoja, Palveluntarjoaja suosittelee viestin lähettämistä Verkkopalvelun kautta tai postitse.

Asiakas vastaa Verkkopalvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarkastaa tai täydentää annettuja tietoja. Asiakas vastaa Verkkopalvelun kautta lähettämiensä tietojen ja toimeksiantojen perille tulosta siihen asti, kunnes on saanut Palveluntarjoajalta kuittauksen tietojen perille tulosta, elleivät pakottavat lain säännökset toisin määrää.

Palveluntarjoajan lähettämän ilmoituksen katsotaan tulleen asiakkaan tai muun sovitun henkilön tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu digitaalisiin palveluihin asiakkaan saataville tai kun ilmoitus on lähetetty asiakkaan palveluntarjoajalle, rekisteriviranomaiselle tai postille ilmoittamaan osoitteeseen.

7. Käyttöehtojen ja Palvelujen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja, mahdollisia palveluja koskevia erityisiä ehtoja, palvelujen sisältöä, palveluvalikoimaa sekä hinnastoa.

Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttöehtojen ja palveluja koskevien ehtojen muutoksista Verkkopalvelussa tai Internet-sivuillaan vähintään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen Palveluntarjoajan ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Verkkopalveluun tai Internet-sivuille Asiakkaan saataville. Muutettuja ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa käyttöönotettuihin Palveluihin.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen ehtojen muutoksen, kun muutoksesta on ilmoitettu edellä mainituin tavoin ja asiakas käyttää Palvelua muutoksen jälkeen. Jos Asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, tulee hänen lopettaa digitaalisten palveluiden käyttäminen.

8. Henkilötietojen käsittely ja tietojen tallentaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa asiakkaan verkkopalveluyhteydenottoa ja verkkoasiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä sekä käsitellä tietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamiseksi, verkkoasioinnin todentamiseksi, Verkkopalvelun käyttäjän tunnistamiseksi sekä asiakkaalle tarjottavan Verkkopalvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi sekä palveluiden markkinoimiseksi.

Palveluntarjoaja kerää, käsittelee ja analysoi Palveluiden käyttöä, liikennettä, tapahtumia ja muuta asiointia koskevia tietoja.

Liike- tai palvelutapahtuman niin edellyttäessä palveluntarjoaja voi tallentaa puheluja ja viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Salassapitovelvollisuus rajoittaa palveluntarjoajan hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. Kaikille LähiTapiola-ryhmän yhtiöille yhteisen asiakasrekisterin rekisteriseloste on saatavilla LähiTapiolan verkkosivuilla. Muihin LähiTapiola rekisteriselosteisiin voi tutustua LähiTapiolan toimipaikoissa tai ne saa pyydettäessä postitse.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja evästeiden käytöstä löytyy Palveluntarjoajan Internet-sivuilta.

9. Oikeudelliset asiat

9.1 Immateriaalioikeudet

Palveluntarjoajalla on tavaramerkki- ja tekijänoikeudet Verkkopalveluiden sisältöön, ulkoasuun ja Palveluiden välityksellä tuotettuun materiaaliin, ellei toisin ole ilmoitettu.

Asiakas saa tallentaa tai tulostaa Verkkopalveluiden välityksellä kirjallista aineistoa ainoastaan asiakkaan ja perheenjäsentensä omaa käyttöä varten. Aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman Palveluntarjoajan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

9.2 Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä palveluntarjoajan velvollisuuksia.

Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisessa päivälehdessä.

9.3 Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Palveluun ja käyttöehtoihin liittyvissä kysymyksissä Asiakkaan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakas voi saattaa käyttöehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

9.4 Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

9.4.1 Asiakas on kuluttaja

Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa.

9.4.2 Asiakas ei ole kuluttaja

Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

´´