Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Camilla Backman-Koskinen Ekonomi 26.9.2022

När det gäller sparande, är tiden barnets vän – kom ihåg åtminstone följande tre saker när du sparar till barn

Lönar det sig att spara till barn? Kundrelationschef Camilla Backman-Koskinen vid LokalTapiola Kapitalförvaltning berättar om hennes erfarenheter av att spara till barn när hennes förstfödda kom till världen. Att teckna egna fondandelar till barnet var klart från första början.

Många föräldrar vill givetvis hjälpa sitt barn så gott det går även ekonomiskt. Men varför ville jag spara till barnet genom att investera i en fond i stället för att spara på ett konto? När du sparar till ditt barn är investeringstiden ofta lång. Om du börjar teckna fondandelar till barnet genast när barnet fötts, kan investeringstiden vara över 18 år. Det är en lång tid och en ypperlig möjlighet att dra nytta av ränta på ränta-effekten.

Investeringssumman behöver inte vara stor för att du ska kunna spara ett ansenligt belopp fram till att barnet blir myndigt. Vissa föräldrar investerar barnbidraget men redan genom att investera exempelvis 30 € per månad i en aktiefond (förväntad avkastning 6 %) i 18 år kan ge en summa på hela 11 492 €. Av den summan utgör kapitalet (det vill säga pengarna du själv investerat) 6 480 € och avkastningen 4 949 €. Om du alltså hade haft samma summa på ett vanligt bankkonto, skulle du ha gått miste om nästan 5 000 €.

Under en lång investeringstid går kurserna både upp och ner men genom att spara regelbundet månatligen, kan du dra nytta av både stigande och fallande kurser. Under ett kursfall är det lite som om det vore rea på marknaderna och då får du fler andelar för samma summa.

Utgående från den här beräkningen var det helt självklart varför jag valde en fond i stället för ett bankkonto. Det här låter ju jättefint men vad finns det för fallgropar?

  • Pengarna du sparat i fonden är barnets. När du investerar i en fond i barnets namn, är pengarna barnets. Förädlarna kan alltså inte ta ut tillgångarna som finns i barnets fond för att använda dem till egna utgifter. Det lönar sig alltså att investera endast sådana summor du inte behöver för att leva eller för nödvändiga utgifter.

  • När barnet fyller 18 kan hen själv bestämma vad hen gör med pengarna eftersom pengarna är barnets. Barnet (som då redan i princip är vuxen) kan ta ut alla pengar och använda dem till vad hen vill. Då är det bara att hoppas att man lyckats med uppfostran och att barnet använder pengarna vettigt eller kanske rentav fortsätter att investera i fonden. Min förhoppning är att det inte blir några problem så länge vi talar öppet om pengar hemma. Annars får väl barnet lära sig den hårda vägen hur man borde hantera pengar.

  • Kom ihåg gåvoskatten. Om du sparar 5 000 € till barnet på en gång eller under en tid på tre år (per person) måste man betala gåvoskatt. När fondandelarna har tecknats i barnets namn är pengarna redan barnets när hen fyller 18 år. Då kan summan vara över 5 000 € vid tidpunkten i fråga utan att man behöver betala gåvoskatt (jämfört med om du tecknar fondandelarna i eget namn och ger dem som gåva till barnet när hen fyller 18 år: då ska gåvoskatten betalas om summan är 5 000 € eller mer).

Låter bra eller hur? Hur kan du alltså teckna fondandelar till barnet? Vårdnadshavaren kan enkelt börja fondspara till barnet på vår webbplats. Att börja spara går även smidigt genom att kontakta LokalTapiolas kundtjänst för sparande och placerande (09 453 8500 måndag–fredag kl. 9–17) som även hjälper till att välja en lämplig fond. Tecknandet av fondandelar kräver alla vårdnadshavares godkännande, vilket betyder att vi skickar avtalet elektroniskt till eventuella andra vårdnadshavare för deras godkännande.

Vid investering är tiden din bästa vän. När du börjar investerar till barnet när hen är ung, får barnet enkelt nytta av den långa spartiden. Därför beslöt jag att teckna fondandelar till mitt barn genast när det var möjligt. Barnet måste dock först få ett offentligt namn, så på förlossningssjukhuset behöver du inte ännu fundera på saken.

Camilla Backman-Koskinen
kundrelationschef
LokalTapiola Kapitalförvaltning

Den här texten har uppgjorts av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och den grundar sig på bolagets åsikter om ekonomin och investeringsmarknaden. Uppskattningar, uppgifter och åsikter i texten grundar sig på LokalTapiola Kapitalförvaltnings egna kalkyler eller källor som LokalTapiola Kapitalförvaltning anser vara korrekta och pålitliga. Investeringsbeslut ska inte enbart grunda sig på den här texten och uppgifterna i texten är inte avsedda som en uppmaning till att bedriva handel med investeringsprodukter eller -tjänster.